Hur handlar man OTC-tillgångar på Binomo under helgen?


Den centraliserade karaktären hos olika marknader begränsar dem bara till ett visst antal möjligheter. Vi vet hur strikt det kan bli när man handlar med aktier via en aktiemarknad som New York Stock Exchange. Företag och investerare måste båda följa strikta riktlinjer. Men Hej! Det är där OTC-handel kommer som ett bättre val. Alla som vill söka fler möjligheter i handelsvärlden kan dra nytta av det.

otc-handel på binomo

OTC-handel har också vuxit kraftigt de senaste åren. Det är främst på grund av ökningen av onlinehandel och den ökande populariteten för binära optioner. Låt oss lära oss allt om OTC-tillgångar på Binomo.

› Registrera dig med Binomo gratis nu

(Riskvarning: Handel innebär risker)

Vad betyder Binomo OTC-handel?

Binomo är bland bästa binära mäklare tillgänglig i handelsverksamheten. Det innehar kategorin "A" medlemskap i International Financial Commission. 

Det garanterar kunden kvalitetstjänster med Binomo tillsammans med öppna relationer. Förutom alla dessa funktioner, Binomo erbjuder också en extra möjlighet att tjäna.

otc

Eftersom det är en förstklassig mäklare för binära optioner, erbjuder den sina kunder möjlighet att tjäna genom OTC också.

Traditionellt betydde OTC handel på dessa marknader, som också erbjöd sig att sälja och köpa aktier i företag med kontroversiell berömmelse. Eftersom sådana företag inte publicerade sina vinster var det inte lätt att köpa och sälja sina aktier på de vanliga börserna. 

Men nyligen, OTC-handel har vuxit utöver sin ordinarie potential. Innovativa framsteg som den nya blockchain-typen växer fram. Det gör handel med klassiska tillgångar i OTC mer genomförbar än någonsin tidigare. Som ett resultat kan även nya handlare dra nytta av det. 

› Registrera dig med Binomo gratis nu

(Riskvarning: Handel innebär risker)

Hur handlar man OTC under helgerna?

OTC-anläggningen är tillgänglig under helgerna. Det betyder att du kan fortsätta din handel från fredag till söndag. En handlare kan ständigt handla OTC-valutaparen på valuta med början från 21:00 UTC fredag till 21:00 UTC söndag. Allt en handlare behöver göra är: 

  • Navigera till affärerna med fast tid på Binomo-plattformen.
  • Välj önskad tillgång genom att granska avkastningsgraden.
  • Börja handla med dessa tillgångar under helgen
helghandel på binomo

Du kan börja OTC-session från det ögonblick som marknadssessionen avslutas för den aktuella veckan. 

När Binomo OTC-sessionen börjar, den håller öppet i 48 timmar. Därför kan du börja handla med OTC-tillgångar inom den tidsperioden. Ett annat faktum som en handlare måste tänka på är att Binomo tillåter handel med kryptovalutor även under helgerna. 

Att vinna OTC-affärerna kan få en handlare ytterligare möjlighet till tjäna mer vinst i en vecka. Hon kan fortsätta att handla även efter marknadstimmar. Men genom att göra det får en näringsidkare inte ryckas med. Fördelarna med OTC-handel bör låta handlaren byta till känslomässig handel. 

Dessutom bör näringsidkaren undvika att handla alla tillgångar på en gång. Därför är det alltid klokt att ta en paus då och då och sedan fortsätta affärerna. Att bara handla med ett lugnt och fokuserat sinne hjälper dig att vinna affärerna.

› Registrera dig med Binomo gratis nu

(Riskvarning: Handel innebär risker)

Vad betyder OTC?

Begreppet OTC går inte tillbaka så mycket tillbaka och är relativt ny. Kanske bara ett fåtal handlare kanske är omedvetna om fördelarna med och hur OTC-affärerna fungerar. I binära optioner har den utökat sin räckvidd avsevärt. 

Konventionellt fokuserade OTC på att ge en möjlighet att handla med aktierna i de företag som inte publicerade sina vinster.

helg binomo

De OTC-marknaden är decentraliserad, till skillnad från de vanliga handelsmarknaderna. Deltagarna handlar med tillgångar som aktier, råvaror, valutor etc. Det kan även inkludera andra instrument på marknaden. Det sker direkt mellan två parter. Därför eliminerar närvaron av en central börs eller mäklare.

Vi kan översätta OTC till sin fullständiga form som Over-the-counter. Det finns inget behov av att ha fysiska platser; istället är handel utförs elektroniskt.

Därför kan vi förstå det som inget annat än en process där näringsidkaren kan växla värdepapper. Ett sådant utbyte sker dock genom ett nätverk av mäklare och återförsäljare i OTC-affärer. 

Över disken affärer kan involvera olika instrument som den vanliga marknaden. Till exempel kan det inkludera instrument som aktier, skuldinstrument och derivat som härleder sitt pris från en underliggande tillgång. 

Den receptfria processen tjänar bara ett huvudsyfte; för att underlätta handel direkt mellan motparterna. En ny näringsidkare måste dock vara medveten om det faktum att OTC-tillgångar behöver inte vara noterade på någon börs.

otc trading binomo

Därför blir det fördelaktigt även för ett litet företag som inte kommer med på listan. Den kan enkelt komma in i handeln genom att erbjuda sina aktier utan att uppfylla börsens krav.

Ofta klarar vissa företag inte att uppfylla kraven för att bli kvalificerade för börsens notering. Sådana företag kan dra nytta av OTC genom att använda det för att handla sina aktier och värdepapper och effektivt förhindra deras förluster.  

OTC-handel ökar tillgångens tillgänglighet eftersom även små företag deltar i den. Men köparen får också fördel att välja de onoterade tillgångarna. Handlaren kan välja bland fler tillgängliga värdepapper till billigare priser. OTC-handelsprocessens decentraliserade karaktär gör den också mer gynnsam för handlare. När restriktionerna är lägre, det ger mer frihet

Vi kan säga att OTC-marknader tillåter parterna att handla direkt sinsemellan. De kan göra det utan att använda en central växel eller annan tredje part.

Eftersom det är decentraliserat har inte ens OTC-marknaderna några fysiska platser eller marknadsgaranter.

Det kan finnas många produkter som en handlare kan handla via OTC. Obligationer, derivat, strukturerade produkter och valutor är dock de vanligaste.

› Registrera dig med Binomo gratis nu

(Riskvarning: Handel innebär risker)

Risker med OTC-marknader

En handlare kan skörda ytterligare handelsfördelar från OTC-handel. Vissa inneboende risker kan dock uppstå med OTC-marknader. De OTC-marknader utvecklas positivt under vanliga tider. Det har dock en ytterligare risk; motpartsrisken.

Det betecknar den standard som en part gjorde i transaktionen innan handeln slutfördes. Risken är med andra ord det parterna kommer inte att göra nuvarande och framtida betalningar krävs av dem enligt avtalet.

Riskhävstång

En sådan brist på transparens uppstår som en direkt följd av decentralisering. Eftersom restriktionerna är färre blir riskerna högre med OTC i detta fall. Det kan orsaka en ond cirkel att utvecklas, särskilt under ekonomisk stress. 

Det bästa exemplet på motpartsrisk är 2007–08 global kreditkris. I det fallet handlades de inteckningssäkrade värdepapperen och andra derivat, såsom CMOS och CDO:er, endast via OTC. Som ett resultat kunde tillförlitlig prissättning inte ske, och likviditet totalt torkat ut på grund av brist på köpare. 

Ett direkt resultat var ökningen av återförsäljare som drog sig tillbaka från sina marknadsskapande positioner. 

Det förvärrade situationen då det förvärrade likviditetsproblemet och orsakade en global kreditåtstramning. 

Det har tagits många regulatoriska initiativ för att förhindra att sådana incidenter inträffar i framtiden. Initiativen inkluderade clearinghusanvändning. Det används för bearbetning av OTC-affärer efter handel.

Vilka är OTC-tillgångarna tillgängliga med Binomo?

Det är en specifik uppsättning tillgångar tillgängliga för en Binomo OTC-handlare. Antalet som Binomo ger är dock högre än andra i branschen. En handlare behöver bara besöka "fast tid-fliken" på Binomo-plattformen. Det kommer att visa listan över tillgångar som är tillgängliga med Binomo. 

otc binomo

Från vår analys av plattformen kan vi säkert berätta att Binomo erbjuder 8 tillgångar i OTC. Av dessa åtta tillgångar är sju tillgångar valutapar, och en är en råvara. Vi kan vidare se dem i deras differentierade former som; GBPUSD, AUDUSD, EURUSD, USDCAD, USDCHF och NZDUSD, bland valutaparen och guld i råvara. 

Handlarna kan använda dessa tillgångar för Fixed Time Trades. Dessutom kan de också se avkastningen för varje tillgång utöver den. Avkastningen kommer att berätta vilken tillgång som är bäst att välja under en viss varaktighet. Du kan också se ett alternativ tillgängligt med plattformen som ska ge dig mer information.

› Registrera dig med Binomo gratis nu

(Riskvarning: Handel innebär risker)

Om OTC-mäklaren: Binomo

Binomo är en binär handelsmäklare som kanske är en av premiumtjänsteleverantörerna. De IFC huvudsakligen reglerar det, men det är i jakten på att få en certifiering från CySEC. Sådana regler och certifieringar gör det till en pålitlig och säker mäklare.

Binomo

Det erbjuder också lukrativa funktioner som mer än 30 handelssignaler och andra handelsverktyg för teknisk och fundamental analys. De minsta insättning är $350 för en ny handlare. Men minimikostnaden för en handel är låg och börjar på ett belopp av $1. Det gör den till en prisvärd mäklare 

Binomo är en teknikorienterad mäklare, och det är därför den erbjuder sin bekväm app för handlare. Appen finns tillgänglig på båda större OS-plattformar: IOS och Android. Men en av de fascinerande egenskaperna är tillgängligheten av OTC-handel. Binomo erbjuder åtta mycket givande tillgångar för OTC-handel. Handlarna kan använda dem för att få ytterligare handelsfördelar under helgerna.

Slutsats: OTC-tillgångar på Binomo

OTC-affärer ger en extra möjlighet för ambitiösa handlare. De som vill öka sina vinster genom att fortsätta handla under helgerna kan uppfylla sin önskan genom OTC-marknaden.

otc-tillgångar på binomo

Binomo är en mäklare som erbjuder tillgångar, speciellt för OTC-trading. Handlarna kan använda dem för handel även under helgerna. Det börjar strax efter de ordinarie marknadstiderna stänger. Därför, med Binomo OTC, kan handlarna förvänta sig att vinna fler affärer.

› Registrera dig med Binomo gratis nu

(Riskvarning: Handel innebär risker)

Om författaren

Percival Knight
Percival Knight är en erfaren handel med binära optioner i mer än tio år. Främst handlar han 60-sekundersaffärer med en mycket hög träffhastighet. Mina favoritstrategier är att använda ljusstakar och falska utbrott

Skriv en kommentar