De bästa indikatorerna för IQ Option-handel


IQ Option-indikatorer

Du kanske har hört handlare prata om indikatorernas relevans för att driva sina handelsbeslut. Varje investerare drömmer om att tjäna enorma vinster på handel. För att göra vinster måste en näringsidkare utvecklas på lämpligt sätt handelsstrategier.

En handlare kan bygga lämpliga handelsstrategier endast när han använder tekniska verktyg och indikatorer i handeln. En blandning av adept riskhanteringsstrategier och indikatorer kan hjälpa investerare att handla. 

Låt oss få en inblick i innebörden av IQ Option indikatorer.

Vad är handelsindikatorer?

Professionella och erfarna handlare gör läsa indikatorerna en del av deras handelsschema. Å andra sidan, många nybörjare undrar om relevansen av indikatorer i handeln. 

Det spelar ingen roll om du vill handla valuta, handel med råvaror, Kryptovaluta, eller binära optioner. Använder sig av teknisk analys att bygga din handelsstrategi kan hjälpa dig att skörda olika monetära fördelar.

Om du undrar vad dessa handelsindikatorer är, är de inget annat än några matematiska beräkningar. Du kan se dessa beräkningar ritade på linjeprisdiagrammet som linjer. Indikatorer är som en graf över priset på en tillgång som låter dig se trenderna i priserna.

Olika typer av indikatorer ger dig olika information och signaler. Generellt sett är två typer av indikatorer fördelaktiga för att bestämma trenderna på marknaden.

Dessa indikatorer inkluderar eftersläpande indikatorer och ledande indikatorer. En ledande indikator hjälper dig att förutsäga det framtida priset på tillgången. Å andra sidan kommer eftersläpningsindikatorn att ge dig tillgång till tidigare trender. 

IQ Option erbjuder sina kunder många handelsindikatorer som de kan använda för att formulera en perfekt handelsstrategi.

Nedan är de 10 bästa IQ Option-indikatorer.

1. Glidande medelvärde (MA)

Glidande medelvärde

De glidande medelvärde, även känt som det enkla glidande medelvärdet, är en av de bästa indikatorerna på marknaden. Som du kanske är medveten om får indikatorer påverkas av kortsiktiga prisökningar. Men den här indikatorn hjälper dig att bestämma riktningen för de nuvarande trenderna utan störningar från prishöjningar. 

Denna indikator kommer att använda en kombination av prispunkter för finansiella instrument. Det kommer att kombinera dessa prispunkter under en viss period. Om du nu dividerar det med det totala antalet datapunkter visas ett enkel och lätttolkad trendlinje.

Det glidande medelvärdet kommer att använda data beroende på dess längd. Till exempel kommer ett glidande medelvärde på 400 dagar att kräva data i 400 dagar. Denna indikator är bäst för att studera stöd- och motståndsnivåerna. Det är också till hjälp för att se marknadshistorik för att fastställa möjliga framtida mönster.

2. Exponentiellt glidande medelvärde (EMA)

Exponentiellt glidande medelvärde

Det är en annan indikator för glidande medelvärde. I det enkla glidande medelvärdet läser vi att denna indikator sammanställer data från tidigare dagar för att bygga en trendlinje. 

Indikatorn för exponentiellt glidande medelvärde använder dock senaste datapunkter. Som ett resultat blir uppgifterna mer mottagliga för ny och aktuell information.

När en handlare använder denna indikator med andra indikatorer, kommer det att hjälpa dig förutsäga betydande förändringar på marknaden. Som ett resultat kan du mäta och utvärdera legitimiteten hos andra indikatorer. 

Du kan använda 12 dagar eller 26 dagars indikatorer för kortsiktiga medelvärden. 50 och 200 dagars indikatorer är dock bäst för att bestämma de långsiktiga medelvärdena.

3. Stokastisk oscillator

Stokastisk indikator

De stokastisk oscillator finns också på listan över bästa IQ Option indikatorer. Denna indikator hjälper dig att bygga dina handelsstrategier baserat på att jämföra tillgångens specifika stängningspris med dess pris under olika tidpunkter.

 

Med denna IQ Option-indikator kan du bedöma trendstyrkan och tillgångens momentum. Om denna indikator visar att du läser under 20, kommer det att betyda att marknaden blev översåld. Å andra sidan kommer ett värde över 80 att signalera en överköpt marknad. 

4. Rörlig genomsnittlig konvergensdivergens (MACD)

iq option macd
MACD

De MACD är en av de bästa IQ Option-indikatorerna eftersom det hjälper handlare att bestämma perfekt köp och sälj möjligheter. Denna indikator för glidande medelvärde upptäcker momentumförändringarna på grund av ändringarna i enkla indikatorer för glidande medelvärde och exponentiellt glidande medelvärde.

Orden konvergens och divergens har betydelse i dessa IQ Option-indikatorer. Om medelvärdena konvergerar, kommer de samman, vilket signalerar en minskning i momentum. 

Å andra sidan rör sig divergerande indikatorer bort från varandra, vilket orsakar en ökning av momentum. 

5. Bollinger band

iq option bollinger band
Bollinger band

Om du vill veta i vilket prisintervall tillgången handlas, Bollinger band kommer att ge dig en perfekt idé. I denna indikator kommer bandets bredd att öka eller minska beroende på den senaste volatiliteten på marknaden. 

Om banden är närmare eller smalare till varandra betyder det att volatiliteten för tillgången är låg. Tvärtom, ett stort gap mellan dessa band kommer att peka mot det finansiella instrumentets höga volatilitet.

Med detta IQ Option-indikator, du kan enkelt veta vilken tillgång som handlas utöver sitt vanliga handelsvärde. Bollinger-band är också fördelaktiga för att förutsäga prisrörelser i det långa loppet. Om tillgångens pris överskrider de övre parametrarna för Bollinger-banden kan det innebära att tillgången är överköpt. Att priset sjunker under de lägre parametrarna kan innebära överförsäljning av tillgången.  

6. Relativt styrkeindex (RSI)

RSI-indikator

IQ Option-indikatorer inkluderar relativa hållfasthetsindex att förutsäga varningssignaler och marknadsförhållanden. Intervallet för det relativa hållfasthetsindexet ligger mellan 0 och 100. Om intervallet för en tillgång är 70 eller högre betyder det att tillgången är överköpt. På samma sätt indikerar ett intervall på 30 och lägre dess överförsäljning.

Ett överköpt signal om den relativa styrkan IQ Option indikator innebär att de kortsiktiga vinsterna möjligen har nått sin mognad. Tvärtom, den översålda signalen på indikatorn för relativ styrka antyder mognaden för den kortsiktiga nedgången. 

7. Fibonacci retracement

Fibonacci retracement

IQ Option erbjuder Fibonacci retracement indikator till investerarna att veta graden av förändring på marknaden. Retracement kallas också en pullback, och det betyder att marknaden tar ett tillfälligt dopp.

När en handlare misstänker någon rörelse på marknaden, använder han IQ Option-indikatorer för att bekräfta det. Den mest tillförlitliga indikatorn för att bekräfta denna situation är Fibonacci retracement. 

Du kan också bestämma stöd- och motståndsnivåer med denna indikator. Fibonacci retracement är fördelaktigt för att förutsäga uppåtgående och nedåtgående trender på marknaden. Med denna IQ Option-indikator kan du enkelt bestämma var du behöver tillämpa gränser eller stopp. Det ger dig också en tydlig bild av när du ska öppna eller stänga en position.

8. Ichimoku moln

Ichimoku moln

En annan indikator i IQ Option-indikator listan är Ichimoku molnindikator. Det hjälper dig att komma fram till en perfekt teknisk analys. Det hjälper dig att identifiera stöd- och motståndsnivåer för att komma med ett beslut angående din handel. 

Termen Ichimoku betyder "en blick jämviktsdiagram" och kan hjälpa handlare att hitta mycket information på ett ställe. Du kan använda den här indikatorn för att uppskatta prismomentumet eftersom det fungerar som ett "en titt jämviktsdiagram" för investerarna. 

Denna indikator hjälper dig också att identifiera marknadstrender och förutsäga resultaten. 

9. Standardavvikelse

Standardavvikelse

Om du vill bestämma storleken på prisändringen, standardavvikelseindikator är det perfekta verktyget för det. Standardavvikelse hjälper dig att veta hur volatiliteten kommer att påverka tillgångspriset.

Du bör notera att standardavvikelsen inte hjälper dig att veta om tillgångspriset kommer att öka eller minska. Det kommer bara att berätta hur marknaden volatilitet kommer att påverka priset

Du kan jämföra nuvarande pristrender med tidigare trender med hjälp av detta IQ Option-indikator. Många handlare tror starkt på att små prisrörelser följer stora prisrörelser och vice versa. 

10. Genomsnittligt riktningsindex (ADX)

iq option adx
ADX-indikator

De genomsnittligt riktningsindex eller ADX, hjälper dig veta om prisutvecklingens styrka. Intervallet för det genomsnittliga riktningsindexet ligger mellan 0 och 100. Ett intervall på 25 på det genomsnittliga riktningsindexet visar en stark trend. Å andra sidan en siffra nedan 25 indikerar en drift. 

Denna IQ Option-indikator hjälper en handlare att samla information om den uppåtgående eller nedåtgående trenden för priset. 

De genomsnittligt riktningsindex är inget annat än ett glidande medelvärde av priset på en tillgång under 14 dagar. Här är en anmärkningsvärd sak att den inte visar hur prisutvecklingen skulle kunna utvecklas. Denna indikator kommer endast att vara till nytta för att analysera styrkan i prisutvecklingen. 

Average Direction Index stiger när priset faller, vilket indikerar en stark nedåtgående trend. 

Betydande saker innan du använder någon indikator

Dessa IQ Option-indikatorer är perfekta för att hjälpa dig bygga skickliga handelsstrategier och finansiella beslut. Dock, att vara noggrann uppmärksam på dessa saker innan du använder dem är nödvändigt.

  • Håll dig borta från frestelsen att använda för många indikatorer på en gång.
  • Undvik att använda endast en teknisk indikator. Välj istället en kombination av indikatorer. 
  • Försök att fokusera på dina krav och välj den tekniska indikatorn som är bäst lämpad för jobbet.
  • Bekräfta alltid signalen och tappa inte bort din handelsplan ur sikte.

Slutsats

Indikatorer är ett bra sätt att bygga dina handelsstrategier. Rätt typ av teknisk analys kan vara fördelaktigt för att formulera lämpliga handelsplaner. Du kan använda dessa IQ Option-indikatorer för att kontrollera marknadstrender och prisfluktuationer. 

En handlare som inte inser vikten av indikatorer i handel förlorar för mycket i längden. Använda IQ Option indikatorer speciellt utformade för handlare kan skydda dig från sådana förluster.

Om författaren

Percival Knight
Percival Knight är en erfaren handel med binära optioner i mer än tio år. Främst handlar han 60-sekundersaffärer med en mycket hög träffhastighet. Mina favoritstrategier är att använda ljusstakar och falska utbrott

Skriv en kommentar