Binär handelspsykologi förklaras: kontrollera känslorna


Binär optionshandelspsykologi handlar om hur våra känslor påverkar handelsbeslut. Medan traditionella investeringar främst fokuserar på att förstå marknaden och ha en strategi, lägger binära optioner till ett extra lager genom att göra våra känslor till en stor del av beslutsprocessen. Känslor som rädsla, spänning och tålamod kan påverka våra affärer och påverka lönsamheten.

Nyckelfakta om psykologi för handel med binära optioner

 • Känslor som rädsla och girighet påverkar beslut om handel med binära optioner.
 • Oväntade nyheter kan utlösa känslomässiga reaktioner på olika marknader, vilket påverkar priserna.
 • Handlare kan falla för kognitiva fördomar som övertro, vilket påverkar beslutsfattande.
 • Framgångsrika handlare tillåter inte känslor att påverka beslut och göra affärer baserat på fakta.
 • Flockmentalitet är ett vanligt psykologiskt fenomen inom handel, som ofta leder till trender.

Hur känslor påverkar binär handel

Känslor har en djupgående inverkan på handel med binära optioner, vilket påverkar den övergripande framgången för en handlare. Rädsla och girighet, två kraftfulla känslor som är djupt rotade i den mänskliga naturen, kan antingen driva fram eller hindra handelsbeslut. När rädsla tar kontroll kan handlare tveka att utföra order, vilket leder till missade möjligheter eller försenade åtgärder. 

Å andra sidan kan girighet resultera i överhandel, överdrivet risktagande och ignorering av grundläggande riskhanteringsmetoder. Att känna igen och hantera dessa känslor är avgörande för att lyckas handel med binära optioner.

Rädsla för förluster kan leda till impulsiva beslut, medan tjusningen av snabba vinster kan grumla omdömet. Även om rädsla och girighet är de viktigaste känslorna som påverkar handlare, finns det många fler som påverkar beslutsfattandet.

Negativa känslor

 • Spänning: Att vinna den första handeln eller ha en positiv rad är en spännande upplevelse. Denna spänning kan dock fresta handlare att avvika från sina etablerade strategier för att sträva efter snabba vinster, vilket resulterar i onödiga risker.
 • Panik: Plötsliga och oväntade marknadsrörelser kan utlösa panik, vilket får handlare att fatta irrationella beslut för att minimera förluster. Panikförsäljning eller köp kan leda till suboptimala resultat.
 • Övertro: Övermodiga handlare kan bli mindre försiktiga och försumma grundlig analys och riskhantering. Detta kan leda till förluster när marknaden beter sig annorlunda än förväntat.
 • Frustration: Handel kan bli frustrerad av på varandra följande förluster eller långa perioder av oförutsägbarhet på marknaden. Detta känslomässiga tillstånd kan få handlare att överge sina strategier för omedelbara lösningar, vilket inte alltid är det bästa tillvägagångssättet.
 • Ångra: Efter att ha förlorat en affär kan ånger komma ut, vilket grumlar bedömningen i uppföljande affärer. Handlare kan vara benägna att ta överdrivna risker för att snabbt återvinna förluster, vilket leder till dåligt beslutsfattande.
 • Påfrestning: Osäkerheter på marknaden kan framkalla stress, vilket negativt påverkar förmågan att fatta beslut. Förhöjda stressnivåer kan få handlare att göra irrationella val, vilket förstärker känslor som rädsla eller girighet.
 • Desperation: Flera förluster eller ekonomisk press kan göra en handlare desperat. Det är därför du aldrig ska investera mer än du har råd att förlora. Handlare i ett desperat tillstånd kommer sannolikt att ta mer risk och engagera sig i oberäkneligt beteende för att återvinna förluster.
Bästa binära mäklare:
(Riskvarning: Handel är riskabelt)

Pocket Option - Handel med höga vinster

123455.0/5

Pocket Option - Handel med höga vinster

 • Välkomnar internationella kunder
 • Erbjuder höga utbetalningar: 90% – 97%+
 • Handelsplattform av professionell kvalitet
 • Snabb insättningsprocess
 • Möjliggör social handel
 • Ger gratis bonusincitament
(Riskvarning: Handel är riskabelt)

Positiva känslor

 • Förtroende: En sund nivå av förtroende gynnar handlare eftersom de ingjuter tro på deras analyser och strategier. Det är en stor fördel att inte ana alla dina beslut.
 • Optimism: En allmänt optimistisk utsikt kan förbättra en handlares motståndskraft under utmanande marknadsförhållanden. Optimistiska handlare är mer benägna att hitta lösningar och möjligheter, även med motgångar.
 • Tillfredsställelse: Att uppnå handelsmål och milstolpar kan vara känslomässigt givande. Denna positiva känsla kan motivera handlare att fortsätta sitt disciplinerade tillvägagångssätt, vilket förstärker framgångsrika strategier. 
 • Motivering: Oavsett om det drivs av ekonomiska mål eller personliga ambitioner, kan en stark känsla av motivation underblåsa en handlares engagemang för fortsatt lärande och förbättring. Motiverade handlare är mer benägna att anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden och hantera motgångar bättre.

Emotionell intelligens är en färdighet som kan läras ut och läras, vilket gör att handlare kan lossa från dessa känslomässiga ytterligheter och fatta rationella beslut baserat på analys. Självhjälpsböcker, kurser och innehåll på internet är bra alternativ för att få värdefull information som hjälper dig att handla binära optioner.

5 tips för att förbättra din binära alternativpsykologi

Att förbättra din psykologi hjälper dig att fatta bättre beslut och hålla dig fokuserad när du handlar med binära optioner. Låt oss utforska fem ovärderliga tips för att vässa din kunskap och förbättra din handelsupplevelse.

Acceptera att förluster är en del av handeln

Förluster är en oundviklig aspekt av handel med binära optioner, och att acceptera denna verklighet är viktigt för att upprätthålla ett hälsosamt psykologiskt tillstånd.

Handlare som erkänner möjligheten att förlora är mer redo att närma sig handel med ett realistiskt tänkesätt, fri från rädsla och besvikelse som kan komma från misslyckade affärer.

Istället för att se förluster som misslyckanden, betrakta dem som möjligheter till lärande och förbättringar. Varje förlust ger värdefulla insikter om marknadsbeteende och effektiviteten i dina strategier. Fundera på vilka faktorer som ledde till att du förlorade handeln och om några misstag gjordes. Detta är ett av de bästa sätten att lära sig och förbättra dina handelsfärdigheter.

Handla med pengar du har råd att förlora

En av de grundläggande principerna för ansvarsfull handel är att endast investera pengar som du har råd att förlora. Handel med binära optioner innebär risk, och det finns ingen garanti för att du kommer att göra en vinst. Handel med pengar avsedda för väsentliga utgifter eller ekonomiska förpliktelser ökar den känslomässiga pressen och kan leda till impulsiva beslut som drivs av rädsla.

Genom att endast tilldela disponibel inkomst för binära optioner skapar handlare en buffert som skyddar dem från den känslomässiga stress som är förknippad med potentiella förluster. Detta tillvägagångssätt förbättrar den psykologiska motståndskraften och bidrar till en mer rationell beslutsprocess, eftersom handlare kan fokusera på strategi med analys utan vikten av ekonomisk stress.

Omge dig med en stödjande handelsgemenskap

Handel kan vara en ensam strävan, men det behöver inte vara det. Att ansluta till en stödjande handelsgemenskap kan ge värdefulla insikter, uppmuntran och en känsla av kamratskap. Oavsett om det är genom onlineforum, sociala mediegrupper eller lokala möten kan du genom att engagera dig med andra handlare dela erfarenheter, lära av andra och få olika perspektiv på marknadsförhållandena.

En stödjande gemenskap kan vara en källa till motivation under utmanande tider. Att utbyta idéer möjliggör kontinuerligt lärande, vilket bidrar till att utveckla ett motståndskraftigt och välinformerat handelstänkande.

Ta pauser för att upprätthålla ett tydligt tankesätt

Den snabba karaktären av handel med binära optioner kan leda till mental trötthet, vilket kan påverka beslutsfattandet. Regelbundna pauser fräschar upp sinnet och upprätthåller ett tydligt och fokuserat tänkesätt.

Att gå bort från skärmen tillåter handlare att återställa och undvika att ta dåliga beslut som kan påverkas av stress eller utmattning. Det låter också handlare tänka på sin tidigare session och reflektera över vad som gick rätt och de misstag de kan förbättra.

Pauserna behöver inte vara långa; korta pauser kan göra stor skillnad. Oavsett om det är en promenad, några ögonblick av djupa andetag eller en förändring av landskapet, hjälper dessa pauser handlare att återvända till marknaden med förnyad koncentration. Att införliva avbrott i handelsrutinen är ett proaktivt sätt att prioritera mentalt välbefinnande och förbättra den övergripande handelsprestandan.

Undvik impulsivt beslutsfattande

Impulsiva beslut är skadliga för handel med binära optioner eftersom de vanligtvis baseras på känslor, inte teknisk analys.

Impulsiva handlingar, utlösta av rädsla, spänning eller önskan att snabbt återvinna förluster, avviker ofta från handlarens strategi. Att undvika impulsivt beslutsfattande kräver ett disciplinerat tänkesätt och ett engagemang för en handelsplan.

Handlare kan mildra impulsiviteten genom att implementera strategier som att sätta tydliga ingångs- och utgångspunkter, fastställa risk-belöningskvoter och använda stop-loss-order. Att regelbundet förstärka dessa principer hjälper till att bygga upp disciplinen för att motstå lusten att göra impulsiva affärer.

Hur man ser handelspsykologi på livemarknaden

Att upptäcka handelspsykologi på livemarknaden innebär att tolka prisrörelser, handlarsentiment och volymmönster. Plötsliga och drastiska prisfluktuationer kan ofta tillskrivas känslomässiga reaktioner på marknaden. Till exempel kan ett snabbt fall indikera utbredd panik eller rädsla, medan en plötslig ökning kan drivas av girighet eller optimism i tillgången.

Handlare som är intresserade av att förstå handelspsykologi bör vara mycket uppmärksamma på oväntade nyhetshändelser och meddelanden. Marknadens reaktion på oförutsedd utveckling ger insikter om hur känslor påverkar handelsbeslut. Att observera om handlare svarar med panikförsäljning eller köp kan avslöja marknadsdeltagarnas kollektiva psykologi.

Dessutom kan spårning av förändringar i handelsvolym under specifika marknadsförhållanden vara ett annat sätt att upptäcka handelspsykologi på livemarknaden. Ovanligt hög volym signalerar ofta starka känslor på spel, medan låg volym tyder på osäkerhet. Genom att kombinera teknisk analys med en förståelse för handelspsykologi kan handlare fatta mer informerade beslut och positionera affärer med fördel.

Binära alternativstrategier baserade på psykologi

Det här avsnittet täcker strategiska tillvägagångssätt som utnyttjar handelspsykologi med binära optioner. Från nyhetsbaserad handel till momentumstrategier, varje metod utnyttjar de känslomässiga nyanserna på marknaden.

Nyhetsbaserad handel

Nyhetsbaserad handel kretsar kring att reagera på oväntad utveckling och deras inverkan på marknadssentimentet. Geopolitiska händelser, ekonomiska indikatorer, pressmeddelanden och företagsmeddelanden kan utlösa betydande känslomässiga reaktioner bland handlare. Den här strategin kräver att du håller dig informerad om sådana händelser och att binära optioner ställs in korrekt för hur marknaden kommer att reagera.

Handlare strävar efter att positionera sig före marknadsreaktioner för att få maximal vinst och utnyttja andra marknadsdeltagares känslomässiga reaktioner. Till exempel kan positiva ekonomiska nyheter leda till en ökning av priser och köpaktivitet, medan negativa nyheter kan göra handlare rädda, vilket resulterar i säljtryck. Genom att tolka nyheternas känslomässiga inverkan på marknadssentimentet kan handlare fatta välgrundade beslut och dra nytta av potentiella prisrörelser.

Rädsla och girighet Index Trading

Indexhandel med rädsla och girighet utnyttjar en marknadssentimentindikator för att fatta välgrundade handelsbeslut. Rädsla och girighetsindex visar marknadens känslomässiga tillstånd baserat på olika faktorer som volatilitet och volym. Med hjälp av detta verktyg kan handlare tolka om rädsla eller girighet dominerar marknaden.

När hög rädsla indikerar är handlare försiktiga och inte optimistiska om marknadens riktning. Om marknaden svänger positivt kan handlare betrakta detta som en möjlighet att gå in i köppositioner, vilket resulterar i vinnande affärer. Omvänt tyder förhöjd girighet på överköp och en nära förestående korrigering, vilket får handlare att överväga att sälja.

Framgång med att handla med rädsla och girighetsindex är beroende av att tolka det korrekt och reagera snabbt på förändrade marknadsförhållanden.

Momentum Trading

Handlare som använder den här strategin går på trendens momentum och går in i positioner när marknaderna visar en konsekvent riktningsbias. Momentum drivs inte bara av grundläggande faktorer utan också av handlarnas kollektiva känslor. Handlare som är optimistiska om en trends riktning kommer sannolikt att gå in i positioner som är i linje med den, vilket ytterligare underblåser tillväxten.

Men trender kan vända oväntat, så att använda tekniska indikatorer, diagram och andra verktyg är avgörande för att ligga före kurvan. Genom att handla med den rådande känslan på marknaden kan momentumhandlare gå in och lämna positioner på optimala punkter för maximal lönsamhet.

Hur man stoppar och undviker känslomässig handel

Känslomässig handel är en av de värsta psykologiska tillstånden att vara i när man handlar med binära optioner eftersom det finns en stor chans att det kommer att leda till förluster. Här är några aspekter att tänka på för att förhindra handel baserad på känslor.

Självkännedom

Det första steget för att avsluta känslomässig handel är att ha självmedvetenhet. Handlare bör regelbundet reflektera över sina känslomässiga tillstånd under och efter affärer och identifiera vad som får dem att agera impulsivt. Genom att erkänna dessa känslor kan handlare börja bygga medvetenhet och sluta innan de förlorar pengar. 

Har fördefinierade handelsregler

Ha tydliga, definierade handelsregler. Håll dig sedan till dina regler.

Upprätta tydliga och fördefinierade handelsregler och håll dig till dem. Det är mycket lättare att undvika känslomässig handel när du har en handlingsplan. Därför bör handlare skapa en omfattande handelsplan som inkluderar ingångs- och utgångspunkter, riskhanteringsstrategier och riktlinjer. När du ställs inför känslomässiga impulser, hänvisa tillbaka till dessa regeluppsättningar.

Ta pauser och steg bort

Som nämnts tidigare kan det vara fördelaktigt att ta en paus för att återställa och återvända med ett klart sinne. Känslor som ilska, frustration och desperation eskalerar ofta när handlare är nedsänkta i handel med binära optioner. En liten paus kan låta dig fundera över situationen och hur du ska tackla den med ett klart sinne.

Slutgiltiga tankar

Sammanfattningsvis är det viktigt att behärska den psykologiska aspekten av handel med binära optioner för framgång.

Känslor som rädsla, girighet, spänning och tålamod spelar en viktig roll i handelsbeslut och påverkar lönsamheten. Att känna igen och hantera dessa känslor är avgörande, eftersom de kan leda till impulsiva handlingar, överhandel och dålig riskhantering.  

För att förbättra din binära alternativpsykologi, överväg de 5 tipsen som beskrivs ovan. Att acceptera förluster är en del av handelsresan och är avgörande för att inte påverka handelssessionen. Överväg också att gå med i en gemenskap av likasinnade handlare, eftersom detta kan vara en källa till motivation. Dessutom får du unika insikter och värdefull information från mer erfarna handlare.

Mest ställda frågor:

Vad är psykologi för handel med binära optioner?

Psykologi för handel med binära optioner hänvisar till de mentala och känslomässiga faktorer som påverkar beslutsfattande. Det kan påverka en handlares prestation på både ett negativt och ett positivt sätt.

Hur påverkar känslor handel med binära optioner?

Känslor kan påverka handlare genom att göra dem impulsiva eller tveka inför lönsamma möjligheter. Till exempel kan övertroende leda till överhandel eller att bli mindre försiktig, förlita sig mer på känslor än teknisk analys. Handlare måste inse när de inte fattar rationella beslut och återgå till den strategi de initialt implementerade.

Varför är emotionell intelligens viktig vid handel med binära optioner?

Emotionell intelligens är avgörande för binära optioner eftersom det hjälper till att navigera i de psykologiska aspekterna av beslutsfattande och undvika fördomar. Emotionell motståndskraft tillåter handlare att upprätthålla ett disciplinerat tillvägagångssätt och göra rationella affärer.

Vilka är några vanliga känslomässiga fördomar inom binär handel?

Vanliga känslomässiga fördomar är rädsla för förlust, övertro och en tendens att jaga vinster efter att ha gått på en förlustrad. Handlare bör vara medvetna om dessa fördomar och undvika att falla i fällan att fatta impulsiva beslut som drivs av dessa känslor.

Om författaren

Percival Knight
Percival Knight är en erfaren handel med binära optioner i mer än tio år. Främst handlar han 60-sekundersaffärer med en mycket hög träffhastighet. Mina favoritstrategier är att använda ljusstakar och falska utbrott

Skriv en kommentar