Hur man handlar OTC-binära optioner – Strategier och handledning


Att handla OTC-binära optioner är lockande för detaljhandlare eftersom det ofta ses som "där proffsen befinner sig." Men handlare måste tänka på några punkter när de vill handla binär OTC, och här är en disciplinerad strategi och noggrann journalföring avgörande för framgång. Fickoptioner (ett annat namn för binära optioner) är riskabla, och handlare måste anta en specifik strategi för att dra nytta av binära optioner. Många handlare flyttar till OTC för att få sina önskade erbjudanden.

Hur man handlar OTC-binära optioner

 • Forskningsjämförelser mellan binära optioner som handlas OTC kontra någon annan form av handel
 • Hitta en mäklare som du känner dig bekväm med (se nedan)
 • Överväg att prenumerera på en bra signalleverantör för ingångssignaler
 • Ha en handelsstrategi som inkluderar en strikt veckogräns för handel
 • Börja långsamt och försiktigt

Vad betyder OTC?

OTC står för "over the counter", en akronym som betecknar den gamla affärsmotsvarigheten till "walk-in trade". OTC-transaktioner är part-till-part-transaktioner som inte drivs av börser utan snarare av en affär mellan dig och mäklarhuset. 

OTC-affärer görs inte via en formell börs, varför OTC också kallas handel utanför börsen.

Vad är OTC-binära optioner?

Liksom alla binära optioner har OTC binära optioner ett givet lösenpris och ett specifikt utgångsdatum och tid. Du kommer att försöka dra nytta av olika instruments prisfluktuationer på de globala marknaderna.

OTC-binära optioner har vanligtvis en fast utbetalning (och förlustrisk) och erbjuds av mäklaren istället för att läggas ut på en börs. Forexpar, aktier, råvaror och index är de vanligaste instrumenten som handlas.

OTC-binära optioner påminner mycket lite om traditionella optioner i sig, eftersom deras utbetalningar, avgifter och risker skiljer sig åt, liksom den tillhörande likviditetsarkitekturen och den efterfrågade handelsstrategin.

Om du satsar korrekt på i vilken riktning marknaden kommer att röra sig, får du en fast avkastning oavsett om flytten var betydande eller minimal. Om du satsar felaktigt så förlorar du vanligtvis allt du lägger in i handeln.

OTC binära optioner måste förstås tydligt eftersom du kanske upptäcker att även om de kommer med en känd risk och belöning, en myriad av lösenpriser, flera utgångsdatum att välja mellan och utan provision, utbetalningarna från dina vinnande affärer kan vara mindre än dina förluster vid förlorade affärer, vilket skapar en mycket farlig spelplan som kräver strikt disciplin.

Är OTC-optioner den verkliga marknaden?

Nej. En mäklare erbjuder OTC binära optioner, inte en börs, baserat på algoritmer eller beräkningar mellan orderboken och priser. 

Medan konventionella binära optioner med hög-låg/fast avkastning är de vanligaste binära alternativen, finns det flera andra typer. 

Viktigt är att en OTC-binär options lösenpris och utgångsdatum inte är standardiserade, vilket innebär att deltagarna kan definiera sina egna villkor. Det finns inte heller någon sekundär marknad med OTC binär handel.

För- och nackdelar med OTC-handel med binära optioner

Fördelar
 • Enkel att förstå, lätt att lära sig
 • Tillgänglig
 • Låg budgetpost möjligt
 • Potentiellt hög avkastning på investeringar
 • Riskhantering via fasta utbetalningar
 • Mångfald i tillgångsalternativ och tidsramar
Nackdelar
 • Begränsad nettolönsamhet
 • Svårt att förutsäga kortsiktiga prisrörelser
 • Risk att förlora hela investeringen (handel med allt eller inget)
 • Brist på verkligt ägande av tillgångar
 • Lockar bedragare för oförsiktiga

Steg för OTC-handel med binära optioner

Skapa ett handelskonto

Gå ombord med en ansedd OTC-mäklare (Pocket Option eller Quotex är två legitima mäklare som också utfärdar binära option-signaler) och skapa ditt handelskonto).

Pocket Options logotyp
Quotex logotyp

De flesta moderna mäklarhus har avsevärt effektiviserat sina kontoöppningsprocedurer, så registreringen bör vara smidig.

Sätt in pengar eller börja med ett demokonto

Antingen sätter du in pengarna du har avsatt för handel, eller i de flesta fall låter mäklarhus dig handla med ett demokonto utan en insättning efter kontoöppning tills du känner dig säker nog att riskera kapital.

När du börjar gå in i liveaffärer, börja handla försiktigt och stålsätt dig för förluster som oundvikligen kommer att vara en del av inlärningskurvan.

Analysera marknaderna

Detta är en pågående process, eftersom du kommer att analysera marknaderna ständigt. Smarta binära handlare kan ha en mycket kort handelstidslinje, men de gör sina läxor i förväg.

Analysera trender och händelser kopplade till affärer du tittar på för att förstå grunderna och Maverick-ticks som kan påverka din lönsamhet när du väl är i en handel.

Placera handeln!

Med binära optioner, när du väl har gjort en handel, är allt som återstår att vänta på resultatet. Det är ett antingen/eller-scenario som kräver ingen ytterligare hantering från handlare när de väl går in i handeln. Ett samtal tjänar pengar när marknaden handlas över lösenpriset när optionskontraktet löper ut. En put tjänar pengar när marknaden handlas under lösenpriset vid utgången.

Bästa OTC binära optioner

Att etablera en effektiv personlig strategi för handel med OTC-binära optioner tar vanligtvis tid, eftersom dina personliga preferenser, anlag och slutliga mål måste sätta sig in i din strategi och ge resultat.

Denna resa kan vara kortare eller längre beroende på om du använder tillgängliga verktyg (signaler) – vissa handlare (vanligtvis de som har handlat valutapar och kommer att handla med binära optioner med valutainstrument) föredrar att tillämpa sin befintliga strategi. Däremot kommer andra att använda binära optioner som genereras av deras valda signaltjänst.

Nyckeln till framgång inom OTC binär handel håller på att utvecklas en korrekt marknadsvy. Dessa fyra små ord är inte alltid enkla att förstå eller underhålla. Däremot kommer de att tillåta dig att upptäcka goda möjligheter eller signaler och undvika dem du känner är tveksamma.

I OTC-världen för handel med binära optioner kommer handlare att möta termer som no-touch, one-touch och double-no-touch optioner, som alla mäklare erbjuder. Alternativets karaktär kan i viss mån avgöra vilken strategi som används, men en binär optionsstrategi kommer i stort sett att rymma de flesta binära optioner som erbjuds av mäklare.

Följer trender

Förmodligen är den vanligaste binära OTC-strategin, trendföljande, ett sunt förnuft. Du spårar aktuella pristrender för de underliggande tillgångarna för dina handelsoptioner.

Till exempel, om ädelmetaller stiger på grund av inflation (som de vanligtvis gör), kommer du att ta en köpoption på guld eller silver. Om ädla metaller tar en knock, kommer du att handla med en säljoption.

Även om det är en enkel strategi, är den inte så enkel att tillämpa. Trender följer inte jämna uppåt- eller nedåtgående linjer utan sicksackar hela tiden på sin resa.

Ljusstakediagram är ett bra hjälpmedel här, eftersom de visar tillgångens låga, höga, öppnings- och stängningspriser som stödjer ditt optionskontrakt. De är utan tvekan det bästa sättet att begränsa risken för en kontrarisk prisrörelse när ditt kontrakt löper ut.

Fördelar
 • Ett tidsbesparande tillvägagångssätt
 • Möjliggör ett brett och legitimt synsätt på marknader
 • Med hjälp av ljusstakediagram
Nackdelar
 • Kan gå miste om specifik data
 • Begränsat värde vid handel (tidsramarna är mycket korta)

60-sekundersstrategin

Att handla med binära optioner med en minuts utgång är besläktat med skalpering på valutamarknaderna, förutom att du kraftigt begränsar din exponering och du kan få en mycket högre belöning än de örerörelser som skalperare kan tjäna. 

60-sekundersstrategin låter dig göra en betydande volym av affärer på en dag och, om den kombineras med en liten, försiktig satsning på varje, kan den visa sig vara mycket effektiv för disciplinerade handlare.

Här är tekniska indikatorer (stöd- och motståndsnivåer) nyckeln till framgångsrik handel. När du väl har betalat utdelning kan det att ta med glidande medelvärden i strategin ytterligare öka lönsamheten och eliminera fler av de små men oväntade prisfluktuationerna från dina beräkningar.

Strategin fungerar bra på marknader som inte broilar (inte tumultartade), dvs när prisnivåerna ligger mellan motstånd och stöd. I händelse av ett prisgenombrott, kommer smarta 60-sekunders handlare att vänta tills marknaderna stabiliseras igen innan de tillämpar strategin igen.

Fördelar
 • Förenklar en handlares inställning till alternativ
 • Kan möjliggöra en hög andel vinnande affärer på en dag
 • Hjälpt till av kartläggning
Nackdelar
 • Kan resultera i en rad förluster för odisciplinerade handlare
 • Begränsat värde när marknaderna är tumultartade

Säkringsstrategi

Många använder strategin att lägga ett samtal och en put på samma alternativ, vilket har sin uppkomst i spelarenan, där spelarna satsar på båda lagen för att skydda sig mot förluster.

Denna strategi, även känd som "parning", eliminerar många risker med OTC binär handel. Du gör något oavsett resultatet. Liksom "något" ligger dock rubbet.

Den avgörande komponenten i hedging är att beräkna om du kommer ut i förväg genom att para, om inte det kommer du att blöda pengar och ut ur spelet förr snarare än senare.

Även om detta låter enkelt nog, kan extrapolering av utbetalningsprocent och slutlig vinst vara frustrerande när du står inför en garanterad förlust på ett av dina alternativ. Medan strategin resonerar starkt hos vissa handlare, finner andra att den är besegrade, och dess framgångsrika tillämpning kräver ett visst tänkesätt eller predisposition.

Fördelar
 • Garanterat vinnande positioner
 • Matematiskt korrekt bestämning av vinst/förlust
 • Inkrementell nettovinst över tid
Nackdelar
 • Garanterat förlorade positioner
 • Kräver en noggrann analys av vinst/förlust i varje handel
 • Ofta långsam inkrementell nettovinst

OTC Trading vs Real Market Trading

Om vi endast jämför binära optioner med att handla med reala optioner (som exempel på komponenter på den verkliga marknaden) blir flera skillnader uppenbara. 

 • Omvänt erbjuder handel OTC binära optioner större flexibilitet än handel med mer reglerade börsbaserade instrument.
 • OTC binära optioner låter dig också dra nytta av uppåt- och nedåtsvingar snabbt.
 • Eftersom OTC i huvudsak är en decentraliserad marknad, är mäklarkostnaderna konkurrenskraftiga och så låga som möjligt, vilket gör många standardavgifter för börshandel ogiltigförklarade.
 • OTC-fickor är enkla i arkitekturen och lätta att förstå, och många mäklare underlättar åtkomst och insättning.
 • Strategier finns för att minimera förluster och maximera vinster, och professionella signalleverantörer gynnar också många handlare.
 • Exponering och potentiell förlust eller belöning är kända i förväg, tidsramar är vanligtvis korta och handel med binära optioner kan vara livlig och lönsam.

Det finns dock några nackdelar med OTC binära optioner, och många känner fortfarande att deras nackdelar överväger deras fördelar.

 • Den korta utgången på binära optioner begränsar vinsten, medan klassiska optioner inte gör det.
 • OTC binära optioner kan inte handlas som verkliga optioner kan, och de är onoterade instrument som du handlar med din mäklare.
 • Utbetalningar är en procentsats mindre än 100%, medan förluster är 100% av pengarna du investerat, vilket ger ett spel med siffror där du hoppas att dina signalerade affärer betalar ut betydligt mer än halva tiden.
 • Den mycket korta utgångsperioden som är typisk för binära optioner eliminerar potentialen för verklig analys, och många handlare hånar föreställningen om anständig analys inom OTC-handel med binära optioner och hävdar att det inte är något annat än ett kasino.

Slutsats: Ska du handla OTC eller inte?

Ja. Det är det korta svaret. Oavsett vad och hur du handlar, kan varje handlare dra nytta av ett inhopp på OTC-marknaderna.

En undersökning av onlineforum avslöjar att även om många kommentatorer är bittra om marknaden, så är många andra (de som underhåller en disciplinerad och begränsad handelsstrategi!) tjänar pengar på att handla OTC-binära optioner. 

OTC binär handel är spekulation, och i alla spekulationer finns det tillvägagångssätt och medföljande verktyg som ökar framgången. Den breda uppfattningen är att de som förväntar sig en gradvis nettotillväxt och visar disciplinen att göra sig av med det med en stram handelsstrategi upplever framgång.

OTC-handel med binära optioner, och faktiskt all OTC-handel, kommer inte att ge genklang hos alla. Ändå bör varje handlare undersöka arenan för att avgöra om den tilltalar och lönar sig, dra nytta av tidsvärdet av pengar och uppnå sina övergripande investeringsmål.

Mest ställda frågor:

Kan du tjäna pengar på att handla OTC binära optioner?

Ja. Även om det finns uttalade skillnader mellan OTC-handel med binära optioner och konventionell handel, kommer vissa att se glaset halvtomt och andra glaset halvfullt. Fördelarna med OTC-binären kommer att fånga vissa medan andra nedslår. De som upplever binära OTC-fördelar som ett stöd för sina övergripande handelsmål kommer att manifestera den disciplinerade strategin för att få det att fungera.

Är OTC binära optioner lättare att handla än konventionell handel?

Ja, OTC-handel med binära optioner är enkel i arkitekturen och lätt att förstå och lära sig. Som sagt, det är lätt att gå, och en av de avgörande verkligheterna för OTC-binären är avsaknaden av en stop loss (du förlorar din totala investering i att förlora affärer). Den enkla arkitekturen för binära optioner innebär inte att det inte finns något mer att förstå. OTC-binära optioner är förenklade CFD:er, men affärens inre funktioner är fortfarande närvarande och kräver samma analys, disciplin och försiktighet som alla andra typer av handel.

Betyder signaler att jag kan glömma strategi?

Signaler är idealiskt en medhjälpare till din strategi. Medan de flesta nya handlare förlitar sig mycket på signaler, använder mer erfarna handlare signaler för att bekräfta sina läxor och analyser. Dessutom kopplar signaler till olika strategier, medan strategier kan skilja sig mycket mellan handlare.

Är OTC binär handel mer riskfylld än normal marknadshandel?

I all spekulativ handel utökar du eller riskerar du kapital för potentiellt högre avkastning, och binära OTC-optioner är inget undantag. Med anständig forskning är det lätt att undvika bluffiga "mäklare", och när du handlar OTC-binärt med en anständig mäkleri och en disciplinerad strategi, är det inte i sig mer riskfyllt än någon annan form av handel.

Om författaren

Percival Knight
Percival Knight är en erfaren handel med binära optioner i mer än tio år. Främst handlar han 60-sekundersaffärer med en mycket hög träffhastighet. Mina favoritstrategier är att använda ljusstakar och falska utbrott

Skriv en kommentar