Vad är en CFD (Contract for Difference)? – Definition och exempel


En CFD är en monetär derivathandelsmekanism där skillnaden i avvecklingen mellan både öppnings- och sluttransaktionspriserna kompenseras kontant. CFD:er inkluderar inte överföring av materiella föremål eller tillgångar.

CFD i ett nötskal

  • Handlare använder CFD:er för att spekulera i prisutvecklingen för aktier och terminer och handla med dem som derivat.
  • Med hjälp av CFD:er kan investerare satsa på en prisuppgång (köp) eller ett prisfall (sälj) och är därför flexibla.
  • CFD:er handlas över disk genom mäklare, inte på certifierade börser, som drivs av utbud och efterfrågan på marknaden.
  • Skillnaden mellan CFD:er och binära optioner ligger i kostnadsstrukturen, risk/avkastningsdynamiken och de omsättbara tillgångarna.

Navigera CFD:er i handel

Kontrakt för skillnader är sofistikerade handelsmetoder som används av skickliga investerare som inte är tillåtna i USA. CFD:er är särskilt kända inom valutahandel. Om du någonsin undrar vad är varor, bör du veta att de också kan handlas som CFD:er. Avtal om skillnader tillåter i praktiken handlare att investera förflyttning av tillgångar under en extremt kort period.

CFD:er avräknas kontant; de flesta av dem ger en tillräcklig marginalhandel, så handlare behöver bara lägga upp en liten del av affärens nominella utbetalning.

CFD:er gör det möjligt för investerare att spekulera i kursrörelser på aktier och terminer. Finansiella transaktioner som bildas från ett underliggande värdepapper kallas derivat. CFD:er används i princip av handlare för att placera prissatsningar på om tillgångens eller värdepapperets pris kommer att öka eller minska.

CFD-investerare kan spekulera i att priset går uppåt eller nedåt. Handlare som förväntar sig prisförändringar uppåt kommer att köpa CFD:n, medan de som förväntar sig negativa prisförändringar säljer en öppningsposition.

CFD:er Handelsstrategier och marknadsdynamik

CFD:er kan användas för att handla med ett brett utbud av värdepapper och tillgångar, inklusive ETF:er. Handlare kan också använda dessa värdepapper för att spekulera på prissvängningar i råvaruterminskontrakt som energi och majs. Terminskontrakt är standardiserade kontrakt som kräver att köparen eller säljaren ska förvärva eller sälja en viss tillgång till ett fastställt pris med ett potentiellt utgångsdatum.

Även om CFD:er tillåter handlare att handla med volatilitet i terminspriser, är de inte själva terminskontrakt. CFD:er har inga fasta utgångsdatum och priser, utan fungerar istället som konventionella tillgångar med köp- och försäljningspriser.

Officiell logotyp för New York-börsen

CFD:er byts ut över disk av en grupp mäklare som kontrollerar marknadens efterfrågan och utbud av CFD:er och bestämmer lämplig prissättning. Med andra ord, CFD:er handlas inte på certifierade börser såsom NYSE. CFD är ett överlåtbart avtal mellan en köpare och ett mäklarhus där skillnaderna mellan det ursprungliga priset på transaktionen och dess värde när affären avvecklas eller reverseras utbyts.

CFD-handel har varit på uppgång sedan 2020. CFD:er har fördelen av att låta dig investera på marknader som trendar nedåt såväl som uppåt, vilket gör att de kan ge vinster även när marknaderna är volatila.

Exempel på kontrakt för skillnad

En handlare vill köpa en CFD på Nasdaq 100, en ETF som följer NASDAQ Index. Mäklarhuset ber om en insättning på 5% för transaktionen.

Handlaren köper 200 SPY-värdepapper till $2 en enhet för en investering på $20 000, med bara 5%, eller $1000, som ges till mäklarhuset i början.

SPY är prissatt till $270 en enhet sex veckor senare, och investeraren avslutar affären med en avkastning på $70 per enhet, eller $14000 i sin helhet.

CFD:n betalas kontant; det ursprungliga beloppet $40 000 och det slutliga beloppet $54000 ($270 * 200 aktier) kvittas av, och en vinst på $14 000 överförs till handlarens konto.

CFD-handel vs binära optioner – Vilka är skillnaderna?

Den största skillnaden mellan CFD (kontrakt för skillnad) och binära val är att när man investerar i CFD:er beror de potentiella vinsterna eller förlusterna på hur mycket den underliggande tillgången varierar från dess initiala värde. Binära optioner, å andra sidan, visar antingen en fördefinierad vinst eller en fördefinierad förlust beroende på om tillgången är högre eller lägre än det fasta priset vid tidpunkten för handeln.

De viktigaste skillnaderna mellan CFD:er och binära optioner listas nedan:

Kostnadsstrukturer

Binära optioner liknar satsningar, förlorar investeringen helt om den går ur pengarna. CFD:er tar ut provisioner eller spreadar, vilket bara har en liten inverkan på handelsstorleken. Skillnaden i kostnad formar riskprofilen och påverkar handlarnas preferenser, beroende på deras risktolerans och strategiska tillvägagångssätt.

Risk- och belöningsdynamik

Binära optioner ger högre risk och högre avkastning och ger betydande vinster med tillförlitliga marknadsprognoser. CFD:er erbjuder däremot lägre avkastning men en säkrare investering genom stop-loss och riskhantering. Binära optioner erbjuder dock den unika möjligheten att tjäna på att förutsäga tillgångspriser som sannolikt kommer att stagnera, vilket inte är fallet med CFD:er.

Investeringsbelopp

För CFD-transaktioner debiteras provisioner och avgifter baserat på de lånade pengarna, vilket möjliggör handel till reducerade priser. Binära optioner, å andra sidan, tar inte ut några extra avgifter, även för misslyckade affärer. CFD-handlare kan minimera förluster genom att "stoppa ut", ett skydd som inte är tillgängligt med binära optioner.

Utbud av omsättbara tillgångar

CFD-handel erbjuder ett bredare spektrum, inklusive obligationer och index. Medan binära optioner är begränsade till specifika tillgångar. De som vill ha ett brett utbud av omsättbara tillgångar bör överväga CFD:er.

Om författaren

Percival Knight
Percival Knight är en erfaren handel med binära optioner i mer än tio år. Främst handlar han 60-sekundersaffärer med en mycket hög träffhastighet. Mina favoritstrategier är att använda ljusstakar och falska utbrott

Skriv en kommentar