Vad är lösenpriset? | Definition och exempel


Lösenpriset är det förutbestämda priset till vilket en underliggande tillgång kan köpas eller säljas vid utnyttjande av en sälj- eller köpoption.

Som handlare måste du förutsäga om värdet på en vara kommer att överstiga eller minska lösenpriset efter utgångstiden. Om du inte väljer ett korrekt lösenpris kan du förlora hela ditt investerade belopp. 

Strike Price i ett nötskal

 • Lösenpriset är det fördefinierade priset till vilket en option kan utnyttjas.
 • Den ställs in när optionskontraktet skapas och förblir fast under hela dess livstid.
 • Lösenpriset avgör om en option är i pengarna, i pengarna eller utanför pengarna.
 • För köpoptioner är lösenpriset det pris till vilket den underliggande tillgången kan köpas.
 • För säljoptioner är lösenpriset det pris till vilket den underliggande tillgången kan säljas.

Lösenpris på köpoptioner och säljoptioner

Alternativ kan kategoriseras som i pengarna (ITM), out of the money (OTM), eller vid pengarna (ATM), beroende på deras förhållande till den aktuella aktiekursen.

Samtalsalternativ

Samtalsalternativ ge innehavaren rätt att köpa en underliggande tillgång till lösenpriset, före eller på förfallodagen.

 • Om lösenpriset är högre än den aktuella aktiekursen är köpoptionen out of the money (OTM).
 • Om aktiekursen överstiger lösenpriset är optionen i pengarna (ITM).
 • Optioner med lösenpriser nära det aktuella marknadspriset är kända som till pengar (ATM)-optioner.

Säljoptioner

Säljoptioner ge innehavaren rätt att sälja en underliggande tillgång till lösenpriset, före eller vid förfallodagen.

 • Om lösenpriset är högre än den aktuella aktiekursen är säljoptionen i pengarna (ITM).
 • Om aktiekursen överstiger lösenpriset är alternativet out of the money (OTM).
 • Säljoptioner med lösenpriser nära det aktuella marknadspriset benämns på pengar (ATM) optioner.

Exempel

Här är ett exempel som förklarar lösenpriset tydligt. 

Låt oss anta att det nuvarande handelspriset för guld är $50. Dess lösenpris är $55, och det löper ut inom fyra timmar. Om aktiekursen är över $55 vid förfallotiden, och du har valt en köpoption, betyder det att du har gjort en vinst. 

Slutsats 

Lösenpriset avgör om en handel kommer att vara lönsam eller inte. Oavsett om det är köp- eller säljoptioner är det viktigt att veta hur lösenpriset förhåller sig till det aktuella marknadspriset.

Optioner klassificeras som i pengar (ITM), out of the money (OTM), eller på pengar (ATM), beroende på deras förhållande till det aktuella marknadspriset.

Tillsammans med ett korrekt lösenpris måste du också förutsäga rätt utgångstid för att skörda maximal vinst från din investering. 

Läs andra viktiga artiklar i binär ordlista.

Om författaren

Percival Knight
Percival Knight är en erfaren handel med binära optioner i mer än tio år. Främst handlar han 60-sekundersaffärer med en mycket hög träffhastighet. Mina favoritstrategier är att använda ljusstakar och falska utbrott

Skriv en kommentar