Vad är Malta Financial Service Authority (MFSA)? Definition och historia

Den officiella logotypen för Malta Financial Service Authority (MFSA)

Liksom alla länder har Malta också en myndighet som övervakar dess ekonomiska miljös funktion. Handlarnas intresse är av största vikt för alla utvecklade länder och utvecklingsländer. Om en handlare litar på de finansiella institutionerna, ger det fler investeringar och möjligheter för nationen.

För att uppnå samma sak, Malta Financial Service Authority (MFSA) uppstod. Det finns mycket mer i denna myndighet som vi ska berätta för dig om. Låt oss först börja med "vad är MFSA?"

Vad är Malta Financial Service Authority (MFSA)?

Malta Financial Service Authority (MFSA) logotyp

MFSA gör jobbet reglering av finansrörelser på Malta. Det har ett mycket bredare fokus än att reglera Maltas aktiemarknad. Även Maltas centralbank och Malta Financial Service Centre faller inom MFSA:s omfattning. 

Den officiella logotypen för Maltas centralbank

Denna myndighet reglerar alla bank-, försäkrings-, investerings-, pensions- och finansbolag. Det kontrollerar också hur Maltas börs fungerar för att skydda investerare från bedrägerier. 

Således är det en av de vitala organen i Malta som ödet för dess ekonomi är beroende av. Låt oss fördjupa oss i MFSA:s historia. 

Malta Financial Service Authoritys historia

Myndigheten kom till den 23 juli 2002. Denna organisation är efterträdaren till Malta Financial Services Center

Inrättandet av denna myndighet medförde välbehövliga reformer i landets ekonomiska miljö. Sedan dess har det arbetat med att få till stånd förändringar i öppenhetslagarna för att skapa bättre investerarförtroende. 

Myndigheten har olika uppdrag och visioner att uppnå. Dessa uppdrag vägleder syftet med dess väsen och dess modus operandi. 

Dess befogenheter är inte begränsade till att bara utforma nya lagar och förordningar. Men den övervakar, reglerar och övervakar också Maltas finansiella sektor. 

Låt oss berätta mer om MFSA:s uppdrag.

MFSA:s uppdrag och vision

Den motiverande drivkraften bakom MFSA:s arbete är dessa fem kärnprinciper. De syftar också till att bygga dessa fem kärnvärden i Maltas ekonomiska miljö. 

Integritet: Integritet är den mest avgörande delen av deras uppdrag. Det fungerar som en vägledande kraft bakom deras handlingar. De syftar alltså till att göra integritet till en del av landets finansiella system. Att säkerställa att företagen och företagen fungerar transparent hjälper dem att uppnå det. 

Trovärdighet: Där det finns förtroende finns det en investering. Därför gör MFSA sitt yttersta för att reglera finansiella institutioner. Det ger endast ut licenser till lämpliga mäklare. Regelverken och licenserna upprätthåller investerarnas förtroende för sitt arbete. 

Pålitlighet: Det finns ingen ersättning för tillförlitlighet för handlare och andra investerare. Det kan vara svårt för handlare att investera pengar i något de inte kan lita på. Därför syftar det till att göra alla mäklare och finansiella institutioner pålitliga för investerare. 

Oberoende: Handlare kan lita på att MFSA fungerar eftersom det är fritt från extern påverkan. 

Förträfflighet: Myndigheten syftar till att genomföra reformer i Maltas finansiella sektor. De reformer som MSFA infört är i linje med de globala nivåerna. Därför spelar det en avgörande roll för att upprätthålla Maltas image internationellt. Myndighetens digitalisering av investerings- och handelsåtgärder säkerställer att handlare ser till Maltas börs för att investera. 

Den officiella logotypen för Maltabörsen

Därför är MFSA avgörande för Malta, precis som alla andra högsta tillsynsmyndigheter. Finansmarknadernas välfungerande ligger i denna myndighets händer. 

Om författaren

Percival Knight
Jag är en erfaren handlare med binära optioner i mer än 10 år. Främst handlar jag 60 andrahandsaffärer med en mycket hög träffhastighet.