Vad är normalfördelningen? Definition och exempel

Grafik över normalfördelningen

Antag att du har undrat över den viktigaste kontinuerliga sannolikhetsfördelningen inom sannolikhet och ekonomi. I så fall kan normalfördelning tillfredsställa dina tankar. Vissa människor hänvisar till det som den Gaussiska distributionen och klockkurvan.

Med normalfördelning är många slumpvariabler representerade inom ekonomi och handel. Dessutom kan handlare också använda det för att få andra sannolikhetsfördelningar. Därför är det av stor vikt när det gäller att analysera data. Låt oss lära oss mer om normalfördelning, dess definition och exempel. 

Normalfördelningsdefinition

För att förstå normalfördelningen, låt oss anta en densitetsfunktion där f(x) är dess sannolikhet och X är en slumpvariabel. Därför definierar den en funktion som är integrerad mellan intervallet (x till x + dx). Den ger vidare X:s sannolikhet genom att beakta värden mellan x och x+dx.

f(x) ≥ 0 ∀ x ϵ (−∞,+∞)

Och -∞+∞ f(x) = 1

Slutligen kan vi säga att normalfördelning är sannolikhetstäthetsfunktionen för en kontinuerlig stokastisk variabel i ett system. 

Normalfördelningsformel

Du kan hitta sannolikhetstäthetsfunktionen för gaussisk distribution med hjälp av följande formel:

Normalfördelningsformel

Var:

  • x är variabeln
  • μ representerar medelvärdet
  • σ avser standardavvikelse

Normalfördelningskurva

Normalfördelningskurvan som visas på en bärbar enhet

Normalfördelningskurvan är vanligtvis klockformad. Det är därför klockkurvan är ett annat namn för denna fördelningskurva. I normalfördelning kan slumpvariabler ta upp vilket okänt värde som helst från ett givet intervall. Du kan också hänvisa till dessa slumpvariabler som kontinuerliga variabler. 

Till exempel har eleverna i en skola höjder i intervallet, säg, 0 till 6 fot. Detta intervall påverkas dock av en människas fysiska begränsningar.

I verkligheten kan intervallet av variabler till och med sträcka sig från –∞ till + ∞. Normalfördelningen här kommer att ge sannolikheten för att värdet ligger inom det specifika området för experimentet. Anta att du inte kan avsätta mycket tid för att göra alla beräkningar. I så fall kan du använda normalfördelningskalkylatorn för att hitta sannolikhetstäthet genom att tillhandahålla standardavvikelse och medelvärde. 

Normalfördelningens standardavvikelse

Vanligtvis är standardavvikelsen positiv i normalfördelningen. I normalfördelningskurvan bestämmer medelvärdet symmetrilinjen. Däremot definierar standardavvikelsen hur långt informationen sprids. 

En mindre standardavvikelse skulle resultera i en smalare graf och vice versa. 

Om vi använder standardavvikelse säger den verifierbara regeln:

  • En standardavvikelse av medelvärdet innehåller ungefär 68% av data.
  • Ungefärliga data för 95% faller inom två standardavvikelser från medelvärdet. 
  • Tre genomsnittliga standardavvikelser har cirka 99,7% av den totala datan.
Normalfördelningskurva

Därmed hänvisar vi också till den empiriska regeln som 68 – 95 – 99,7-regeln.

Exempel på normalfördelning

Antag att värdet på den slumpmässiga variabeln är 2. Om medelvärdet är 5 och standardavvikelsen är 4, kan du hitta normalfördelningen med formeln för sannolikhetstäthet:

normalfördelningsproblem och lösning

f(2,2,4) = 1/(4√2π) e0

f(2,2,4) = 0,0997

Medelvärde och standardavvikelse är två viktiga parametrar för normalfördelning. Utan dem kan du inte hitta normal distribution och använda den med andra handelsindikatorer för att fatta korrekta beslut. 

Skriv en kommentar