Binära alternativ One Touch Call | Definition & exempel


Binary Options One Touch Call är en typ av barriäralternativ där handlare kan tjäna om den underliggande tillgångens pris vidrör eller överstiger ett förutbestämt lösenpris innan alternativet löper ut. Till skillnad från traditionella optioner, som kräver att tillgångens pris är över eller under lösenpriset vid utgången, avgörs entryckssamtalet omedelbart till 100 om prisbarriären överträds.

One Touch Call i ett nötskal

  • Vinst om tillgångens pris vidrör eller överstiger förutbestämt lösenpris.
  • Riskövervägande: Potentiell förlust om tillgångspriset inte når den förutbestämda nivån innan utgången.
  • Inverkan av volatilitet: Underförstådda volatilitetsnivåer påverkar sannolikheten att nå lösenpriset.

Hur fungerar Binary Options One Touch Call?

Handlare väljer en tillgång och förutsäger om dess pris kommer att röra det angivna lösenpriset inom en viss tidsram.

  • Om priset vidrör eller överstiger lösenpriset sätter alternativet sig på 100, vilket säkerställer vinster för handlaren.
  • Men om priset misslyckas med att nå den förutbestämda nivån innan det löper ut, förfaller alternativet värdelöst, vilket resulterar i en förlust.

Risköverväganden

One-touch köpoptionen kan vara ett attraktivt alternativ för handlare, men det är inte utan några risker. En viktig riskfaktor är möjligheten att pris som inte når lösenpriset före utgången, vilket leder till förlust av investeringen. Dessutom blir strategin noll när priset rör lösenpriset och övergår till en binär köpoption, vilket kan begränsa ytterligare potentiella vinster.

En annan risk uppstår när positionen för en binär option, one-touch call, utökas samtidigt som man håller korta positioner för två binära köpoptioner. Underlåtenhet att stänga de korta köpoptionerna vid lämplig tidpunkt kan resultera i förluster om lösenpriset brytes.

Effekten av implicit volatilitet

Varierande nivåer av implicit volatilitet kan påverka sannolikheten för att lösenpriset nås. Lägre implicita volatiliteter indikerar en lägre sannolikhet för att priset når den förutbestämda nivån, vilket påverkar den övergripande riskprofilen för optionen.

Slutsats

Binary Options One Touch Call är ett värdefullt verktyg för handlare som vill dra nytta av marknadsrörelser. Att förstå och hantera associerade risker, såsom implicit volatilitet och riskreversering, är avgörande för att optimera effektiviteten av denna strategi i handelsaktiviteter.

För ytterligare insikter om handel med binära optioner och relaterade strategier, utforska ytterligare artiklar i vår Ordlista för binära optioner.

Om författaren

Percival Knight
Percival Knight är en erfaren handel med binära optioner i mer än tio år. Främst handlar han 60-sekundersaffärer med en mycket hög träffhastighet. Mina favoritstrategier är att använda ljusstakar och falska utbrott

Skriv en kommentar