Binära alternativ Sätt Delta definition och profil

Binära säljoptioners delta är det mått som beskriver förändringen i verkligt värde på grund av en förändring i det underliggande priset, dvs det är det första derivat av den binära säljoptionen verkligt värde med avseende på en förändring i underliggande pris(S) och visas som:

Delta= P/S

Det binära säljoptionernas delta är därefter gradienten för prisprofilerna i Fig. 1 & 2 på Binära säljoptioner.

Den praktiska relevansen av det binära säljoptionsdeltatet är att det ger ett förhållande som kan omvandla den binära säljoptionspositionen till en likvärdig position i det underliggande. Så om den binära putten utanför pengarna har ett delta på -0,25 så skulle en lång position i den binära putten på säg 100 kontrakt motsvara:

100 binära puts = ―0,25 x 100 = ―25 terminer, eller korta 25 terminer.

Eftersom en framtid har en rak linje P&L-profil medan, i allmänhet har optioner en icke-linjär P&L-profil, att delta och den efterföljande ekvivalenta positionen bara är bra för det underliggande priset. I själva verket kommer inte bara en förändring i det underliggande att ha betydelse för deltat, utan andra faktorer som implicit volatilitet, tid till förfallotid och eventuellt även räntor och avkastning kommer att ha att säga till om. Det binära säljoptionernas delta är ett dynamiskt tal som har sitt eget delta, det binära säljoptionernas gamma.

De binära säljoptionernas deltaprofiler är de binära köpoptionernas delta som reflekteras genom den horisontella axeln vid noll. Därför är det binära säljoptionernas delta alltid noll eller negativt och är som mest negativt när det är på pengarna. När tiden till utgång närmar sig noll kommer det binära säljoptionsdeltatet att närma sig negativ oändlighet.

Binära säljoptioners delta visas mot tiden till utgång i figur 1. När tiden till utgången minskar blir deltaprofilen allt smalare kring strejken. När det finns 25 dagar kvar att löpa ut och implicit volatilitet är på 25%, det absoluta värdet av deltat är lågt men under de sista timmarna av dess liv muterar det till (tillsammans med den binära köpoptionen) det farligaste instrumentet som finns.

Binära optioner Put Delta – Tid att förfalla – $1700 Guld

Binärt sätt alternativ delta över ett intervall av implicita volatiliteter visas i figur 2. Här, även med implicit volatilitet vid 15% och 5 dagar till utgång, är det absoluta deltat över 1,0, det maximala värdet för ett konventionellt delta.

Binary-Options-Put-Delta-Implied-Volatility-1700-Gold
Binära optioner Put Delta – Tid att förfalla – $1700 Guld

När de binära säljoptionerna delta, eller någon annat delta för den delen, kan vara så hög att man inte kan förvänta sig en extremt konkurrenskraftig köp-/försäljningsspridning från marknadsgaranten eftersom den riktningsrisken som uppstår när man tar på sig handeln lätt kan kompensera vinsten på köpet.

Finita Delta

5-dagars, 25% antydde volatilitet $1700 binär säljoptionsprisprofilen i figur 2 på sidan med binära säljoptioner vid ett underliggande guldpris på $1725 visar att säljvärdet är värt 31,408697. Vid de underliggande guldpriserna 1724,5 och 1725,5 är optionerna värda 31,761051 respektive 31,058130. Med den ändliga skillnadsmetoden:

Binär säljoption Delta = (P1‒P2)/(S1‒S2)

var:

S1 = Det lägre underliggande priset

S2 = Det högre underliggande priset

P1 = Binär säljoptionspris till det lägre underliggande priset

P2 = Binär säljoptionspris till det högre underliggande priset

så att ovanstående siffror ger ett 5-dagars binära säljoptioners delta av:

Binära säljoptionsdelta = ‒(31,761051‒31,058130)/(1724,5‒1725,5) = ‒0,702921

Om den underliggande prishöjningen sänktes från 0,5 till 0,00001, då:

S1=1724.99999

S2=1725.00001

P1=31.408704

P2=31.408690

så att 5-dagars delta blir:

Binära säljoptionsdelta = ‒(31,408704‒31,408690)/(1724,99999‒1725,00001) = ‒0,702929

så att det smala av det underliggande prisstegringen har gjort liten skillnad. Detta beror på att den höga implicita volatiliteten och tiden till utgång har reducerat binära säljoptioners gamma till nästan noll.

Ett praktiskt exempel:  Till det underliggande guldpriset $1725 köper jag 100 $1700 binära säljoptionskontrakt till ett pris av 31,408697 med ett delta på -0,702929 så att jag också köper 100 x ―0,702929 = 70,2929 terminer till 70,2929 terminer till 70,2929 terminer till 7129 terminer till 7129. värd 27,987386 medan om den faller till 1720 har den fått värde och är värd 35,008393. Hur ser P&L på dessa två nya underliggande priser?

På $1730 alternativen P&L:

100 kontrakt x (27.997386-31.408697) = ―342.1311 markeringar

70,21 kontrakt x (1730-1725) = +351,0503 tick

Vinst = 351,0503-342,1311 = 8,9192

På $1720 alternativen P&L:

100 kontrakt x (35.008393-31.408697) = +359.9696 ticks

70,21 kontrakt x (1720-1725) = ―351,0503 bockar

Vinst = 359,9696-351,0503 = 8,9193

Denna säkring har skapat en vinst på uppsidan nästan lika med vinsten på nedsidan. Häcken har varit nästan exakt.

OBS Prissättning av binära köp- och säljoptioner i intervall 0-100 kräver noggrann kontroll av de faktiska grekerna med hjälp av exempel som ovan. Detta gäller även för konventionella optioner och binära optioner där det underliggande tickvärdet kanske inte är lika med optionernas tick-värde. Att använda ett fungerat exempel som ovan ger omedelbart en kontroll på grekiskan.

Hitta fler artiklar i min ordlista för binära alternativ.

Skriv en kommentar

Vad du ska läsa härnäst