Vad är tidslinjen för binära optioner? | Definition och prisprofiler


Tidslinjen för binära optioner är en fantastisk strategi för binära optioner. Det utmanar handlaren att få sin timing rätt, men för den mindre kunniga spelaren ger det dem också en andra tuggan av körsbäret.

På finansmarknaderna är timing allt; vem som helst kan hävda att de har ringt marknaden korrekt om de väntar tillräckligt länge. Men det finns en baksida med att vänta, som den ädlaste och lärda engelsmannen, Lord Keynes, påpekade i ett av sina mer insiktsfulla ögonblick: "I det långa loppet är vi alla döda"! Tidslinjen för binära optioner belönar handlaren i enlighet med handlarens tidpunkt för inträde. Tidslinjen för binära optioner är handeln som garanterat testar inte bara handlarens riktningsprognos utan ännu viktigare handlarens skicklighet i timing.

Tidslinjen för binära optioner liknar en vanlig samtalskalenderremsa. Strategin består av en serie one-touch-samtal med samma strejk men olika utgångsdatum. Den inkrementella utbetalningen är en funktion av antalet förfallodagar och är lika med 100 dividerat med ett antal förfallodagar, dvs. ökning på 25 återspeglar 4 utgångstider, en ökning med 20 återspeglar 5 förfallodagar.

Figur 1 visar den stegvisa minskningen av avräkningspriserna.

Hang-Seng-Binary-Options-Timeline-Settlement-Prices-Expiries-4-3-2-1-Day
Hang Seng Tidslinjeavräkningspriser för binära optioner – Går ut 4, 3, 2 och 1 dag
  • 1. Om nivån på Hang Seng når 22 000 under den första dagen slutar tidslinjen för binära optioner omedelbart och sätter sig på 100. Om nivån på Hang Seng inte handlas vid 22 000 under den första dagen då...
  • 2. Om nivån på Hang Seng når 22000 under den andra dagen, slutar tidslinjen för binära optioner omedelbart och sätter sig på 75. Om nivån på Hang Seng inte handlas till 22000 under den andra dagen då...
  • 3. Om nivån på Hang Seng når 22 000 under den tredje dagen slutar tidslinjen för binära optioner omedelbart och sätter sig på 50. Om nivån på Hang Seng inte handlas till 22 000 under den tredje dagen då...
  • 4. Om nivån på Hang Seng når 22000 under den sista dagen, slutar tidslinjen för binära optioner omedelbart och sätter sig på 25. Om nivån på Hang Seng inte handlas till 22000 under den sista dagen då...
  • 5. Tidslinjen sätter sig på 0.

Figur 2 är ett exempel på Hang Seng 22 000-tidslinjen som tar figur 1 och lägger till en axel med Hang Seng-nivån.

Den nedre vänstra axeln visar dagar som går ut. Tidsökningen som bestämmer en sänkning av avräkningspriset är en dag. Den högra axeln visar Hang Seng-indexpriset. Tidslinjen för binära optioner en topp på 100 indikerar att Hang Seng-indexet nådde 22 000 med över 3 dagar till utgång. När tiden för att löpa ut minskar den maximala nivån vid vilken tidslinjen kan sätta sig minskar med 25 varje dag.

Ovanstående exempel är för fyra dagars varaktighet men skulle kunna fungera lika enkelt för entimmesspel med tidssteg på femton minuter. Alternativt kan strategin ställas in så att tidsinkrementen är månatliga men börjar om, säg, 112 dagar, som figur 3 illustrerar.

Hang-Seng-Binary-Options-Timeline-Time-to-Expiry-HSI-level-20-implied-volatility
Hang Seng Binary Options Tidslinje – Tid till utgång, HSI-nivå & 20% implicit volatilitet

Implicit volatilitet är en viktig input till tidslinjen eftersom ju högre volatilitet desto större är chansen att strejken bryts. I figur 3 är den implicita volatiliteten satt till 20% där tidslinjen vid 112 dagar till utgång är värd bara 4,87. Efter att ha köpt denna binära option har Hang Seng 22 dagar på sig att stiga till 22 000 och få jackpotten (100), en avkastning på 1 953%. Men om den missade den tidslinjen men nådde 22 000-strecket med 30+30+29=89 dagar att löpa ut så sätter sig tidslinjen för binära optioner på 75, en avkastning på 1,440%. Och så vidare med avräkningsvärden på 50 (927%), 25 (413%) och 0 (-100%).

Säg i figur 3 att Hang Seng handlas till 20 920 och en spekulant känner att, en marknaden är lite "toppy" och två, marknaden kommer att gå igenom en tyst patch under några månader. Vid 20 920 är ovanstående 22 000 tidslinje värd cirka 50 med implicit volatilitet inställd på 20%. Därför kan denna strategi vid starten likställas med att kasta ett mynt när det gäller att förlora sin insats, dvs det finns en 50:50 chans att Hang Seng kommer att resa upp till 22 000 inom de närmaste 22 dagarna. Tiden går och det underliggande förändras inte och tidslinjen värderas nu till 36,89 eftersom den maximala förlusten reduceras till 25, dvs 75 avräkningspriset minus priset på 50 Tidslinjen vid start. När ytterligare 30 dagar har gått blir tidslinjens maximala avvecklingspris 50 och handeln kan inte förlora.

Implicit volatilitet

Men vad är konsekvenserna av att implicit volatilitet förändras på ovanstående två affärer? Figur 4 illustrerar en minskning av implicit volatilitet till 5% (lite drastiskt men detta i illustrationssyfte) medan figur 5 illustrerar figur 3 med 35% implicit volatilitet.

Hang-Seng-Binary-Options-Timeline-Time-to-Expiry-HSI-level-5-Implied-Volatility
Hang Seng Binary Options Tidslinje – Tid till utgång, HSI-nivå & 5% implicit volatilitet

Jackpotten på 1,953% är en dödslös dröm och för att tidslinjen ska vara värd 4,87 med 112 dagar kvar måste Hang Seng resa upp till 21 042 från 18 520 på en dag (lika orealistiskt som att den implicita volatiliteten faller med 15% till 5% men tjänar till att göra poängen att volatilitetsnivån man går in i handeln kan ha en betydande inverkan på dess avkastning).

Säljaren av premium på 50 har ringt marknaden korrekt. Med Hang Seng oförändrad på 20 920 och 112 dagar kvar är tidslinjen nu bara värd 2,7 med en ökning av Hang Seng till 21 720 som behövs för att tidslinjen fortfarande ska vara värd 50.

Figur 5 illustrerar att med 35% implicit volatilitet hur ovanstående långa och korta premiumaffärer har klarat sig. Tidslinjen har ökat från 4,87 till 20.9 medan författaren på 50 har sett sin korta premiumposition kosta 18,7 tick eftersom den tidslinjen nu är värd 68,7.

Hang-Seng-Binary-Options-Timeline-Time-to-Expiry-HSI-level-35-Implied-Volatility
Hang Seng binära optioners tidslinje – tid till utgång, HSI-nivå och 35% implicit volatilitet

Timeline vega är ett viktigt övervägande när man väger upp när man ska väga in i denna strategi. Det är helt klart en bättre affär än en enkel binär köpoption för att ta en syn på volatilitet eller ta in tidsförfall eftersom det inte finns någon hänsyn till riskreversering, dvs en kort vega- eller theta-position kan inte förvandlas till en lång vega- eller theta-position ovanför strejken. Förmodligen är det också ett mycket bättre instrument än ett konventionellt samtal för handel med vega och theta, särskilt när man skriver konventionella köpoptioner, på grund av potentiell obegränsad nedåtrisk av en sådan handel.

Praktisk användning

Ovanstående exempel fungerar bra för index, men tidslinjen för binära optioner tyder på att den kan ha speciella attraktioner för de som handlar med STIR. Till exempel är en höjning av amerikanska räntor på gång men ingen är exakt säker på när Fed kan agera så denna strategi skulle kunna locka stort intresse på Eurodollars termins- och optionmarknad.

Innan oljan bryter mot $100 märke, det fanns månader av spekulationer om när denna betydelsefulla händelse skulle äga rum; Tidslinjen för binära optioner skulle ha varit det perfekta spekulativa instrumentet.

Utvärdering av tidslinjen för binära optioner

Tidslinjen för binära optioner är:

Tidslinje = (One-Touch Call(T1)+ One-Touch Call(T2)+

One-Touch Call (T3)+ One-Touch Call(T4)) / 4

eller bör det finnas 5 tidsperioder:

Tidslinje = (One-Touch Call(T1)+ One-Touch Call(T2)+

One-Touch Call (T3)+ One-Touch Call(T4) +

One-Touch Call (T5)) / 5

där T1……T5 är de separata tidpunkterna för utgången av det binära alternativet med en knapptryckning.

Hitta fler artiklar i min ordlista för binära alternativ.

Om författaren

Percival Knight
Percival Knight är en erfaren handel med binära optioner i mer än tio år. Främst handlar han 60-sekundersaffärer med en mycket hög träffhastighet. Mina favoritstrategier är att använda ljusstakar och falska utbrott

Skriv en kommentar