Forex-alternativ (FX-alternativ): Definition och exempel


Forex-optioner, även kända som valutaoptioner eller valutaoptioner, är finansiella derivat som ger handlare rätten, men inte skyldigheten, att växla en valuta mot en annan till en förutbestämd växelkurs (känd som lösenpriset) på eller före en angivet datum (kallat utgångsdatum). Dessa optioner kan utnyttjas antingen vid utgången eller före den.

Forex-alternativ i ett nötskal

  • Forex-optioner är derivat som gör det möjligt för handlare att växla valutor till en bestämd kurs vid ett specifikt datum.
  • Säkring mot valutarisk är ett primärt motiv för handlare som använder valutaoptioner.
  • Det finns två typer: Köpoptioner tillåter köp av basvaluta; Säljoptioner tillåter försäljning.
  • De erbjuder begränsad risk med potential för höga vinster, idealiska för säkring.

Nyckelbegrepp i Forex-alternativ

I Forex-alternativ handlar du alltid med ett valutapar. Detta innebär att värdet på optionen härleds från växelkursen mellan två valutor.

Till exempel, när du handlar med Forex-alternativ, är ett vanligt valutapar att överväga USD/EUR. I detta par fungerar USD (US Dollar) som basvaluta, medan EUR (Euro) är citatvalutan. När du köper ett Forex-alternativ för USD/EUR, spekulerar du i huvudsak på den framtida rörelsen för den amerikanska dollarn i förhållande till euron.

Typer av valutaalternativ

Du kan handla två typer av valutaalternativ: säljoptioner och köpoptioner.

  • Köpoption: Detta ger innehavaren rätt att köpa basvalutan och sälja kursvalutan till lösenpriset före eller på utgångsdatumet.
  • Säljoption: Detta ger innehavaren rätt att sälja basvalutan och köpa kursvalutan till lösenpriset före eller på utgångsdatumet.

Varför handlar handlare med valutaoptioner?

Det finns många fördelar med att handla med valutaalternativ. Dock, säkring är den främsta fördelen och motiv för varje handlare att köpa eller sälja valutaoptioner. Handel kan ibland ha en outgrundlig risk. 

Således letar handlare efter finansiella instrument som erbjuder dem risksäkring. Inte bara handlarna utan många företag och storföretag handlar valutaalternativ för risksäkring.

Komma igång med valutaalternativen

Säkring mot valutarisk är möjlig med valutaoptioner. Valutaalternativen är inget annat än ett slags derivat av olika valutapar. Du kan börja handla när du väljer en valutahandelsplattform och en fungerande strategi.

Det finns flera alternativ som en handlare kan handla med valutamarknad. Du kan välja några av de starkaste valutaparen för risksäkring.

Mestadels är valutaalternativ ett toppval för handlare på grund av deras begränsade risk. Dessa finansiella instrument kan dock skörda höga vinster. Således är den positiva sidan av handel med valutaoptioner omätbar. Det låter en handlare utnyttja potentialen att dra nytta av de globala ekonomiska och politiska förändringarna.

Exempel på valutaalternativ

Låt oss säga att den nuvarande växelkursen för USD/EUR är 0,9288. Det betyder att 1 US Dollar (USD) motsvarar 0,9288 Euro (EUR).

Låt oss nu överväga ett scenario där du tror att den amerikanska dollarn kommer att apprecieras mot euron under nästa månad. Du bestämmer dig för att köpa en köpoption för USD/EUR med ett lösenpris på 0,9300 och ett utgångsdatum om en månad.

Om växelkursen för USD/EUR vid utgångsdatumet har stigit över lösenpriset på 0,9300, låt oss säga att den nu är 0,9350, skulle din köpoption vara i pengarna. Du kan utöva din option genom att köpa USD till det lägre lösenpriset på 0,9300 och omedelbart sälja dem till den nuvarande marknadskursen på 0,9350 och realisera en vinst.

Men om växelkursen förblir under lösenpris vid utgången, till exempel, är det 0,9250, ditt alternativ skulle förfalla värdelöst eftersom det inte skulle vara någon fördel med att utöva det när marknadsräntan är lägre än lösenpriset.

En handlare kan handla inte bara med euro som ett valutaalternativ, utan han kan också handla med USD, GBP och andra valutaalternativ. När du handlar med dessa kan en handlare ha spotpriset, lösenpriset etc. i åtanke.

Forex-alternativ vs binära optioner

Forex-optioner ger handlare rätten men inte skyldigheten att köpa eller sälja ett valutapar till ett specificerat pris (lösenpris) inom en förutbestämd tidsram. Å andra sidan, Binära val erbjuda en fast utbetalning baserat på om tillgångens pris når eller överstiger en förutbestämd nivå (lösenpris) inom en angiven period.

Här är en kortfattad jämförelsetabell som belyser skillnaderna mellan Forex-optioner och binära optioner:

FaktorerForex-alternativBinära val
KontraktstypRätt men inte skyldighet att köpa/sälja valutapar till angivet pris inom tidsramenFast utbetalning baserat på att tillgången når/överstiger förutbestämd nivå inom angiven period
FlexibilitetMöjlighet att anpassa strategier, välja lösenpriser och utgångsdatumBegränsad flexibilitet, enkel förutsägelse av tillgångens prisrörelse
RiskhanteringMöjlighet att säkra positioner, hantera risker effektivtBegränsade riskhanteringsmöjligheter, fasta utbetalningar oavsett tillgångens prisrörelse
InflytandeTillgänglig, potentiellt förstärkande vinster eller förlusterEj tillämpligt, eftersom binära optioner inte involverar hävstång
MarknadsexponeringMöjlighet att dra nytta av marknadsfluktuationerBegränsad exponering för marknadsfluktuationer, fasta utbetalningar opåverkade av prisrörelser
VinstpotentialRörliga vinster beroende på marknadsrörelse och strategiFasta utbetalningar bestäms av om tillgångens pris når en förutbestämd nivå

Slutsats

Forex-optioner har sökt en plats för sig själva på marknaden på grund av deras förmåga att hjälpa en investerares risk att minska. Dessa är perfekta finansiella instrument för att göra vinster snabbt. Handlare väljer vanligtvis valutaoptioner som sina föredragna kortsiktiga finansiella investeringar. 

Valutaparoptioner begränsar investerarnas risk. Dessutom är potentialen för att tjäna vinster med sin handel mycket hög. Det är alla fördelar som en handlare vill skörda.

Om författaren

Percival Knight
Percival Knight är en erfaren handel med binära optioner i mer än tio år. Främst handlar han 60-sekundersaffärer med en mycket hög träffhastighet. Mina favoritstrategier är att använda ljusstakar och falska utbrott

Skriv en kommentar