Vad är fonder? – Definition och exempel


En värdepappersfond är en sorts tillgång som samlar in pengar från flera personer för att engagera sig i en mängd olika värdepapper, såsom aktier, obligationsfonder och andra råvaror. Fonder är ett urval av finansiella tillgångar hanteras av en kapitalförvaltare eller en kapitalförvaltning företag som samlar in pengar för att köpa en mängd olika aktier som understrukits i prospektens finansiella mål.

Fonder är utvecklade för att ge kunderna mångfald utan att kräva att de köper faktiska aktier. Snarare, investerare som köpte fondandelar, som representerar deras andel i portfölj utöver den vinst den tjänar.

Fonder i ett nötskal

  • Fonder samlar pengar från flera investerare för att investera i en mängd olika värdepapper som aktier och obligationer.
  • Erbjuder portföljdiversitet utan direkta aktieköp.
  • Typer: Aktiefonder, räntefonder, hybridfonder och penningmarknadsfonder.

Förstå värdepappersfonder

Fonder är diversifierade finansiella produkter som ger tillgång till ett bredare utbud av tillgångsklasser för mindre deltagare i utbyte mot en hanteringsavgift. En värdepappersfond består av tillgångarna i ett värdepappersfondbolag, som säljer aktier. Investerare köper fondandelar till bolagets nettotillgångsvärde per aktie (NAVPS), vilket ger dem en proportionell andel i fonden.

Framgången för fonderna bestäms av dess Underliggande tillgångar, som ofta består av aktier, obligationsfonder, eller a kombination av tillgångar detaljerat i broschyren. Kapitalförvaltare har ofta ett investeringsmål för fonderna, såsom tillväxt eller avkastning, och kan byta aktier för att uppnå dessa mål.

Fonder tillhandahåller utdelningar, värdestegring, eller aktieuppskattning på de underliggande tillgångarna till ägarna.

Typer av fonder

Det finns många varianter av fonder på marknaden för närvarande, var och en med sin egen portfölj av tillgångar utformade för att uppfylla specifika investeringsmål. Majoriteten av fonder kommer in fyra klasser:

Aktiefonder

En aktiefond är en pool av fonder som investerar i aktier som uppfyller särskilda villkor. Aktiefonder kan delas in i flera kategorier:

  • Storlek: Vissa fonder är skräddarsydda för storleken på ett företag Börsvärde, som small-, mid- eller large-cap.
  • Investeringsstrategi: Vissa fonder är strukturerade för att uppnå specifika investeringsmål, som tillväxt, avkastning eller värdebaserad investering.
  • Sektorer: Vissa fonder är avsedda att ge kunderna en diversifierad portfölj genom att delta i ett brett utbud av aktier inom en specifik bransch, som energi, teknik eller finans.

Det finns hundratals aktiefonder i olika former och storlekar tillgängliga, vilket gör att kunder kan bygga en mångsidig aktieportfölj genom att bara välja en handfull av dem. Observera dock att aktiefonder fluktuerar som svar på framgångarna för specifika företag och aktiemarknaderna.

Räntefonder

Räntefonder (ibland kallade obligationsfonder) investerar vanligtvis i skuldtillgångar eller annan räntebärande tillgångar för att göra det möjligt för investerarna att spara kapital samtidigt som de tillhandahåller konsekventa intäkter från räntor mottagen. Obligationer, liksom andra räntebärande värdepapper, ger ofta en fast avkastning eller återkommande betalningar, vilket gör att investerare kan få vecko- eller månadsintäkter i form av fondutdelningar.

Hybridfonder

Hybridfonder (även kallad balanserade medel) är avsedda att handla med aktier, statsobligationer och andra tillgångar för att hjälpa investerare att dra nytta av kapitalvinster samtidigt som de behåller inkomstbringande värdepapper i fonden. Flera balanserade medel delta i aktie- och ränteindexfonder, vilket ger investerare bredare tillgång till ett bredare utbud av investeringar.

Penningmarknadsfonder

Penningmarknadsfonder att delta i skuldinstrument med låg risk, såsom amerikanska statsobligationer eller företagsobligationer, är de "säkraste" fondalternativen. Dessa fonder gör korta innehav av hög kvalitet med en stark likviditetsposition. Dessutom har dessa investeringar en förlustpotential och bör inte förväxlas med penningmarknadskonton.

Kan du handla med fonder via binära optioner?

Nej, du kan inte handla fonder genom binära val. Fonder och binära optioner fungerar annorlunda på finansmarknaderna:

  • Fonder är investeringsinstrument som förvaltas av professionella, bestående av olika tillgångar, som syftar till stadig tillväxt över tid.
  • I kontrast, binära val är derivat som erbjuder ett enkelt ja/nej-förslag om huruvida en underliggande tillgång kommer att stiga eller falla i värde inom en specificerad tidsram, med fokus på kortsiktiga prisprognoser.

Om författaren

Percival Knight
Percival Knight är en erfaren handel med binära optioner i mer än tio år. Främst handlar han 60-sekundersaffärer med en mycket hög träffhastighet. Mina favoritstrategier är att använda ljusstakar och falska utbrott

Skriv en kommentar