7 bästa binära optioner Pris Action Trading Strategier


Vid handel med binära optioner innebär prisåtgärdsstrategier att analysera och tolka tillgångsprisernas rörelser för att göra välgrundade förutsägelser om framtida marknadstrender. Denna form av handel är särskilt attraktiv på grund av sin enkelhet och möjligheten att stänga positioner när som helst.

Därför, den här artikeln kommer att utforska krångligheterna med handel med binära optioner, med fokus på prisåtgärder strategier och hur man använder dem effektivt.

Hur man handlar med binära optioner med prisåtgärdsstrategier

Bra att veta:

 • Stora utmaningar inom handel med binära optioner inkluderar att tajma marknadens utträde korrekt och att välja rätt tillgångar att handla.
 • Prisåtgärdsstrategier är populära inom handel med binära optioner eftersom de tillåter handlare att analysera marknadstrender och fatta beslut utan att förlita sig på komplexa tekniska indikatorer.
 • Olika prisåtgärdsstrategier som Pin Bar, Trend Following, Inside Bar, Breakout Entry och Head and Shoulders kan användas för att identifiera potentiella handelsingångar och exit i handel med binära optioner.

Vad är prisåtgärdsstrategier vid handel med binära optioner?

Prisåtgärdshandel på TradingView

Prisåtgärdsstrategier för att vägleda handel med binära optioner är intrikat och subtil orientering om analys och tolkning av mönster för prisrörelser som observeras genom diagrammen. Detta tillvägagångssätt är djupgående i konceptet att prisrörelser på en tillgång är heltäckande återspeglingar av alla faktorer som påverkar marknaden vid ett visst tillfälle.

Faktum är att prisåtgärdsstrateger spenderar mycket tid på att analysera tidigare och nuvarande beteenden i tillgångspriser. Detta är en mycket grundlig analys med huvudsyfte att med stor noggrannhet förutsäga vad de framtida pristrenderna kommer att bli. I detta avseende analyserar de de olika prismönster som uppstår ur själva fluktuationerna och själva mönstren.

En av funktionerna som gör prisåtgärdsstrategier som gör dem enastående är det faktum att de vanligtvis förlitar sig på det naturliga beteendet på marknaden snarare än att förlita sig mycket på komplexa tekniska indikatorer. I denna strategi måste den kunna ha en förståelse för hur marknadens inneboende mönster fungerar. Detta gör sedan prisåtgärdsstrategierna till ett mycket trovärdigt val för den som vill ta upp dessa nyanser och komplexiteter på marknaden på djupet, särskilt i sammanhanget av hur flexibilitet gör det möjligt för handlaren att förbli effektiv och lyhörd oavsett tillståndet på marknaden. .

Lista över de 7 bästa prisåtgärdsstrategierna för binär handel

Det finns flera olika strategier man kan använda för prisåtgärder och vinna de övergripande binära optionerna som fortfarande är öppna på marknaden. Varje binär strategi kommer att hjälpa dig i varierande marknadsförhållanden, vilket är anledningen till att veta mer om dem djupgående låter vara genomförbara. I det här avsnittet nedan har vi illustrerat olika strategier som du kan införa för prisåtgärderna som hjälper dig att få tillbaka investeringen för handel med binära optioner. 

1. Stiftstång 

Hausse och baisseartade stiftstänger

Pin bar eller ljusstake-tekniken är en av de mest definitiva tillvägagångssätten en binär handlare kan implementera i sina handelsstrategier. Här kommer alla affärer att vara representerade i form av ljus, några med upprättstående vekar eller svansar medan andra kommer med invertern.

Vanligtvis kommer denna kedja att representera hur mycket priserna har avvisats och de kraftiga förändringarna eller vändningen av prisrörelsen. Avvisade priser kan enkelt bestämmas av hur lång ljussvansen är. 

Fördelar:
 • Lätt att identifiera på diagram.
 • Effektiv för att upptäcka marknadsvändningar.
 • Kan användas på olika tidsramar.
 • Erbjuder tydliga in- och utgångspunkter.
Nackdelar:
 • Kan ge falska signaler på volatila marknader.
 • Subjektiv tolkning kan leda till inkonsekvens.
 • Kräver förståelse för marknadssammanhang.

2. Prisåtgärdstrend

Indikator för vändning av prisåtgärdstrend

Ett av de bästa sätten att handla med binära optioner genom prisåtgärdsstrategi är att studera marknadstrenderna och förstå hur priserna förändras. Även om denna speciella teknik är mer på den traditionella sidan av handel, kan den ge enastående resultat. Allt du behöver veta är hur du läser trenderna och säkerställer om du vill köpa tillgångarna eller sälja dem. 

Fördelar:
 • Bra för att identifiera starka trender.
 • Kan appliceras på olika marknader.
 • Flexibel och anpassningsbar till olika tidsramar.
 • Användbar för både lång- och kortsiktig handel.
Nackdelar:
 • Kan missa tidiga stadier av en trend.
 • Kan vara subjektivt och öppet för tolkning.
 • Kräver betydande kunskaper om marknadsanalys.

3. Insida bar

Inside bar-strategi vid handel med binära optioner

En annan fantastisk strategi för handel med binära optioner genom prisåtgärder är insidans barstrategi. Här, tillsammans med vår moderstapel, kommer att föregå en inre stapel. Vanligtvis kommer den inre stången att vara mindre i storlek och inom de övre och nedre gränserna för föregående stapel.

Det representerar antingen att marknaden har sett en konsolidering nyligen eller att trenden kommer att förändras vid den tidigaste tiden. Om du är en proffshandlare kan du enkelt identifiera dessa inuti staplarna och berätta om trendskiftet kommer att ske eller inte. 

Fördelar:
 • Användbar för att upptäcka fortsättnings- eller vändningsmönster.
 • Effektiv i en mängd olika marknadsförhållanden.
 • Kan kombineras med andra tekniska analysverktyg.
Nackdelar:
 • Kan ge sena anmälningar på snabbrörliga marknader.
 • Kan vara svårt att identifiera på mycket volatila marknader.
 • Risk för falska utbrott.

4. Trend efter breakout-inträde

Trend efter breakout-inträde i handel med binära optioner

För att implementera åtgärdsstrategin för breakout-ingångspriset på lämpligt sätt måste du förstå begreppet stöd och motstånd i binär handel. När upptrend ökar mycket kommer en plötslig punkt när prisrörelsen blir stillastående. Denna paus kallas för motståndslinje.

Å andra sidan, när den nedåtgående trenden börjar falla under tröskeln, kommer den att stå stilla vid stödlinjen. Om prisrörelsen sker bortom motstånds- eller stödlinjen är det känt att det är en bryta ut. Baserat på detta kommer näringsidkaren att bestämma om han ska öppna en lång position och köpa tillgångarna eller en kort position för att sälja tillgångarna. 

Fördelar:
 • Fångar upp potentiellt stora prisrörelser.
 • Kan appliceras under olika marknadsförhållanden.
 • Användbart för handlare som letar efter momentumaffärer.
Nackdelar:
 • Kräver en noggrann riskhantering.
 • Kan vara utmanande att identifiera verkliga finnar.
 • Tidpunkten för inträde är avgörande för framgång.

5. Huvud och axlar återföring handel

Huvud och axlar omvänd handelsmetod vid handel med binära optioner

I huvud- och skulderreverseringsmetoden sker prisrörelsen på en mycket märklig metod. Först kommer priset normalt att öka tills det når motståndslinjen, och sedan kommer det att falla. Detta avsnitt kallas axelregionen. Nu, priset kommer att öka bortom motståndslinjen och återigen drabbas av en kraftig nedgång. Denna sektion är känd som huvudregionen. Efter detta kommer priset att stiga men gradvis, bildar axelregionen. Studiet av vändpunkter: från axel till huvud – kommer att avgöra om du ska öppna en lång eller kort position. 

Fördelar:
 • Erbjuder väldefinierade in- och utgångspunkter.
 • Kan användas i både uppåtgående och nedåtgående trender.
Nackdelar:
 • Kräver exakt identifiering, vilket kan vara subjektivt.
 • Kan leda till sen anmälan efter mönsterbekräftelse.

6. Trend efter inträde i retracement 

Trend efter retracement-inträde i handel med binära optioner

Trendretracement-inträde är en av de bästa prisåtgärdsstrategierna som måste tillämpas när topparna eller dalarna överensstämmer med inga tecken på vändning. Om priset rör sig i den lägre regionen måste handlaren öppna en kort position och sälja tillgångarna för att ha det bästa avkastning. Å andra sidan, när topparna och dalarna ökar, kommer handlaren att öppna den långa positionen och köpa in tillgångarna. 

Fördelar:
 • Kan erbjuda gynnsamma risk-belöningsförhållanden.
 • Användbar för att identifiera potentiella fortsättningar av trender.
 • Kan kombineras med andra indikatorer för bekräftelse.
Nackdelar:
 • Att skilja retracements från reversals är utmanande.
 • Kräver tålamod och disciplin för att vänta på retracement.
 • Kan vara subjektivt och kräver stor erfarenhet.

7. Sekvenserna av hög och låg 

Använda sekvenserna av hög och låg i handel med binära optioner

För att förstå prisåtgärderna på bästa möjliga sätt är det avgörande att studera toppar och dalar. Om grafen visar konsekvent stigande toppar och dalar, det är en uppåtgående trend, medan lägre toppar och dalar indikerar en nedåtgående trend. För den uppåtgående trenden måste en lång position öppnas för att köpa tillgångarna, medan under den nedåtgående trenden kommer en kortare position att öppnas för att sälja tillgångarna. 

Fördelar:
 • Hjälper till att bekräfta trendriktning och styrka.
 • Användbar för att upptäcka potentiella vändningar eller fortsättningar.
Nackdelar:
 • Kan vara vilseledande i hackiga eller avståndsbundna förhållanden.
 • Kräver kontextförståelse för korrekt tolkning.
 • Kan ge sena signaler efter trendetablering.

På vilka sätt kommer prisåtgärdsstrategierna att vara till hjälp för binär handel?

Det finns många anledningar till vilka prisåtgärdsstrategier som föredras så mycket för handel med binära optioner. I det här avsnittet nedan kommer vi att lista några av dess fördelar så att du enkelt kan förstå hur det kommer att hjälpa dig att göra bäst av prisrörelser och dess vändning

 1. Med hjälp av prisåtgärder kan du enkelt inse hur prisrörelsen sker i trenderna på handelsmarknaden. Därför kommer du att hålla dig informerad utan att behöva oroa dig för plötsliga prisrörelser som du inte är medveten om. 
 2. Detta är en av de traditionella handelsstrategierna som handlare fortfarande använder. Det hjälper dig inte bara att hålla ett öga på prisrörelserna utan att förstå kärnan i en handelsmarknad och hur topparna och dalarna vänder. 
 3. Med det enkla spåret av toppar och dalar kommer du att kunna veta om du ska öppna en lång position för att köpa tillgångarna eller en kort position för att sälja dem. 
 4. När du har intervallbundna förhållanden rådande på marknaden, kommer prisåtgärdsstrategierna att hjälpa dig att få rätt antagande för handel med binära optioner. 
 5. Det finns ingen inblandning av tekniska indikatorer, och därför behöver du inte arbeta mycket med att förstå beräkningarna och sedan använda dem för att förutsäga den binära handeln. 

Slutsats – Fundera på om du behöver köpa eller sälja tillgångarna

Handel med binära optioner är en av de enklaste handelsformerna som hjälper dig att enkelt få investeringsavkastning, förutsatt att du inte har förutspått fel resultat. Det finns inget mellanresultat du behöver oroa dig för. Antingen kommer din förutsägelse att ge dig investeringen, eller så kommer du att förlora alla tillgångar som du har lagt buden med.

Att studera marknaden med prisåtgärdsstrategier kommer därför att hjälpa dig mycket att förstå hur de nuvarande tillgångspriserna förändras, deras vändningar, trender som följs på marknaden och mer. Den här studien kommer att ge dig mer inflytande när du ska bestämma vilken typ av position du behöver öppna och om du måste köpa tillgångarna eller sälja dem. 

Vanliga frågor:

Finns det några utmaningar med prisåtgärdsstrategier för binär handel? 

Ja, prisåtgärdsstrategierna har vissa begränsningar, där förutsägelseformerna är den största utmaningen. Om din förståelse av prisrörelserna är felaktig, kommer din förutsägelse också att vara felaktig. Som ett resultat kommer du inte att kunna få investeringen från handel med binära optioner. 

Är prisåtgärdsstrategi bra för professionella binära handlare?

Ja, prisåtgärdsstrategierna kan användas av både professionella och nybörjare binära handlare eftersom de implicerar kärnan i handelsmarknadens prisrörelser och trendomvändning. 

Vad är handel med binära optioner?

Handel med binära optioner är en form av investering där handlare förutsäger om priset på en tillgång kommer att stiga eller falla, med ett enkelt "ja" eller "nej" förslag, vilket leder till en fast utbetalning eller förlust.

Vilka är de största utmaningarna i handel med binära optioner?

De primära utmaningarna är att tajma marknadsavslutet korrekt och välja rätt tillgångar, eftersom felaktiga beslut kan leda till betydande förluster.

Hur gynnar prisåtgärdsstrategier handel med binära optioner?

Prisåtgärdsstrategier hjälper handlare att analysera marknadstrender utan komplexa indikatorer, vilket gör det lättare att förutsäga prisrörelser och fatta välgrundade handelsbeslut.

Kan du ge exempel på prisåtgärdsstrategier i binära optioner?

Exempel inkluderar strategierna Pin Bar, Trend Following, Inside Bar, Breakout Entry och Head and Shoulders, som var och en erbjuder unika insikter om marknadsrörelser och potentiella handelsmöjligheter.

Kan prisåtgärdsstrategier lösa problem med binär handel?

Ja, en del av utmaningarna i binär handel kan lösas genom prisåtgärdsstrategier. De är utformade för att fokusera på analys av marknadsrörelser utan att tillämpa komplexa tekniska indikatorer. Detta gör tillvägagångssättet flexibelt och eliminerar mycket komplexa beslutsprocesser som ibland kan leda till mer lönsamma affärer som tillämpas i binära optioner.

Om författaren

Percival Knight
Percival Knight är en erfaren handel med binära optioner i mer än tio år. Främst handlar han 60-sekundersaffärer med en mycket hög träffhastighet. Mina favoritstrategier är att använda ljusstakar och falska utbrott

Skriv en kommentar