Binära alternativ Nästa Candle Prediction Strategy


I nästa candlestick-strategi för binära optioner hjälper specifika mönster som Rising Three Methods, Side by Side Lines och Tasuki Gap till att förutsäga marknadstrender. Men hur tar du reda på vilket ljusstakemönster du tittar på och hur tar du rätt handelsbeslut baserat på denna kunskap?

I den här artikeln, vi kommer att diskutera hur man förutsäger nästa ljusstake för att förstå om marknaden är hausse eller baisse.

Binära optioner nästa ljus förutsägelse strategi

Bra att veta:

 • Ljusstakediagram är viktiga verktyg för handlare att förutsäga marknadsrörelser och fatta välgrundade beslut vid handel med binära optioner.
 • Mönster som Rising Three Methods, Side by Side Lines och Tasuki Gap kan hjälpa till att förutsäga marknadstrender med varierande framgångsfrekvens.
 • Hausse marknadsförutsägelser indikeras av mönster som Bullish Engulfing Pattern, Hammer och Inverted Hammer, vilket signalerar en potentiell uppåtgående trend.
 • Bearish marknadsförutsägelser indikeras av mönster som Bearish Engulfing Pattern, Shooting Star och Hanging Man, vilket signalerar en potentiell nedåtgående trend.

Vad är förutsägelsestrategin för ljusstaken vid binär handel?

Ljusstakediagram i binär handel

Ljusstakens förutsägelsestrategi i binär handel innebär läsmönster som Bullish Engulfing Pattern, Hammer och Inverted Hammer, som signalerar en uppåtgående trend, eller andra mönster som Side by Side Lines och Tasuki Gap för att förutsäga marknadstrender. Men låt oss börja med grunderna innan vi tittar närmare på var och en av dessa strategier.

Ljusstakediagram var välkända på den japanska marknaden innan de blev kända i västvärlden. De är en av de viktigaste indikatorerna som handlare använder för att övervaka marknadsrörelser och analysera data för att göra framtida förutsägelser.

Mönstren som skapas av ljusstakens position, volym och storlek hjälper handlaren att förstå motståndsnivåer och viktiga stödnivåer. Detta hjälper till att fatta ett välgrundat beslut för att minimera riskfaktorn när du handlar med binära optioner.

Vanligtvis består ljusstakediagram av olika ljusstakar, varav en representerar priset på den valda tillgången med dess kropp inom en specifik tidsram. Veken och skuggan på ljusstaken framhäver det höga och låga priset på tillgången. Till exempel representerar en grön ljusstake en prisuppgång och en röd ljusstake representerar ett prisfall.

De mönster av dessa ljusstakar hjälpa handlare att förstå köp- och försäljningsmöjligheter – prognoserna för nästa ljusstake hjälper till att förstå om marknaden är hausse eller baisse.

Bästa binära mäklare:
(Riskvarning: Handel är riskabelt)

Pocket Option - Handel med höga vinster

123455.0/5

Pocket Option - Handel med höga vinster

 • Välkomnar internationella kunder
 • Erbjuder höga utbetalningar: 90% – 97%+
 • Handelsplattform av professionell kvalitet
 • Snabb insättningsprocess
 • Möjliggör social handel
 • Ger gratis bonusincitament
(Riskvarning: Handel är riskabelt)

Hur förutsäger man nästa ljus med binära optioner?

Om du vill göra vinster på handelsmarknaden rekommenderas det att handla i marknadens riktning. Innan du börjar i djupa detaljer är den bästa metoden för att tolka en ljusstake att analysera ljusstakens position, volym och relativa storlek.

#1 Rising tre metoder

Rising-tre-metod
Rising tre metod

De tre höjningsmetoderna är några av de enklaste metoderna som används för att förutsäga ljusstaken. När du har lärt dig grunderna i denna metod, kommer mönstret att hoppa ut på dig när det börjar bildas på diagrammet.

De tre höjningsmetoderna bildar fem ljusstakar och ett ljus som måste vara nära det sista ljuset för att vara giltigt. Detta mönster kan vara antingen hausse eller baisse. Det första ljuset är alltid ett vitt (grönt) ljus som stängs nära den rakade eller orakade toppen. De följande tre ljusen är små med snurrorna som antingen är vita eller svarta.

De ses falla i tre dagar, men inte under det första ljuset. Det femte ljuset börjar ovanför det första ljuset. Den har den högsta slutningen av de fem. Denna signal har en framgångsfrekvens på 70% i denna strategi med ett utgångsdatum på 2-5 ljus från köpet.

#2 Linjer sida vid sida

Sida vid sida-linjer
Rader sida vid sida

Sida vid sida linjer är en mönster med en ganska hög framgångsfrekvens. Den består av två ljusstakar av samma färg sida vid sida på diagrammet.

Om trenden är uppe kommer den första vita ljusstaken alltid att vara hög i slutet av dagen. Detta beror på att ljusstakarna har bra volym, vilket indikerar en måttlig prishöjning. Därför kommer det andra ljuset av samma färg att börja på samma nivå som det första ljuset och stänga nära det högsta vid slutet av dagen, eller det kan till och med korsa längden på det första ljuset.

De två vita ljusstakarna med bra volym tyder på att marknaden börjar bli starkare. Denna styrka kommer snart att synas. Handlare är därför alltid på jakt efter denna trend.

Tips: Trovärdigheten hos de genererade signalerna är alltid beroende av tidsramen. Signalerna som genereras på 5 minuter kommer att ha mer brus än de signaler som genereras på en dag.

#3 Tatsuki gap

Tasuki-Gap-exempel

Liksom de tre stigande metoderna Tatsuki Gap består av upp till fem ljus. Tatsuki Gap kan bildas på både baisseartade och hausseartade marknader; den enda faktorn för att identifiera detta mönster är ett synligt gap som indikerar marknadens motstånd eller stöd.

Denna trend bildas vanligtvis när det finns ett gap i priserna längs marknadens riktning. Till exempel, om marknaden är nere, kommer gapet också att minska och vice versa. När det gäller lågmarknaden kommer ljuset att ha hög volym och vara svart, stänga nära eller vid dagens lägsta.

Nästa ljus öppnas ovanför det första ljuset för att testa motståndet på marknaden. Du kan bestämma dig för att gå långt på denna indikator, men ett bekräftat motstånd kommer att markera den andra nedgången på marknaden. Denna signal har en 65% framgångsgrad för att förutsäga marknaden.

Förutsäga en hausseartad marknad genom att använda olika ljusstakemönster

Hausseartad marknad på Pocket Option

Du måste hålla ett öga på tre stora mönster på ljusstakediagrammet för att förutsäga en hausseartad marknad. Dessa är följande:

 • Bullish uppslukande mönster: Den hausseartade uppslukande mönstret bildas på ljusstakediagrammet när antalet köpare är fler än antalet säljare på marknaden. Den representeras av en lång grön stapel och en mindre röd stapel. 
 • Hammare: I hammarfodralet har ljusstaken en kortare kropp och en lång nedre veke. Det tyder på att köparna har höjt försäljningspriset och press byggs på säljarens marknad. I det här fallet är nästa ljusstake alltid en grön.
 • Inverterad hammare: När det gäller Omvänd hammare, den övre veken ses vara längre, vilket indikerar köptrycket på marknaden. Säljarna driver ner priserna och köparna styr marknaden i det här fallet.

Den hausseartade marknadstrenden är känd för att indikera en backväxel från en nedåtgående till en uppåtgående trend. Detta mönster är avsett för handlare som vill gå in och behålla tillgångarna under en längre period.

Förutsäga en baisseartad marknad genom att använda olika ljusstakemönster

Baisseartad marknad på Pocket Option

Du måste hålla ett öga på tre stora mönster på ljusstakediagrammet för att förutsäga en baisseartad marknad. Dessa är följande:

 • Bearish uppslukande mönster: Den baisseartade uppslukande mönstret ses bildas i slutet av den uppåtgående marknadstrenden. I det här fallet följs den gröna ljusstaken av en stor röd ljusstake, vilket framhäver fallet på marknaden. Det är en indikator på den nedåtgående trenden på marknaden.
 • Stjärnfall: A stjärnfall har en liknande form som hammaren, men ljusstaken är i rött. Detta mönster skapas när slutkursen är lite högre än öppningskursen. 
 • Hängande man: Formen på den hängande mannen liknar den omvända hammaren som framhäver början på en nedåtgående trend på marknaden. Det lyfter fram att köparna lyckas höja priserna även när det rådde ett enormt säljtryck på marknaden.

Tekniska signaler för framtida rörelser:

En teknisk indikator är en heuristisk eller mönsterbaserad signal. Handlare använder volymen, priset och eller öppet intresse för ett kontrakt eller ett värdepapper för att producera tekniska indikatorer för att följa teknisk analys. Handlare kan förutsäga framtiden med binära optioner med hjälp av deras tekniska analys. Det betyder att de använder tekniska indikatorer för att förutsäga framtida prisrörelser. Några av de mest använda tekniska indikationerna för att prognostisera resultatet med binära optioner är:

 • RSI eller Relative Strength Index
 • MFI eller Money Flow Index
 • MACD eller Moving Average Convergence Divergence
 • Stokastik
 • Bollinger band

De flesta chartister eller tekniska analytiker söker tekniska indikatorer i prisinformationen för historiska tillgångar till ingångs- och utgångspunkter för handel med binära optioner.

Lägg till tekniska indikatorer för att förutsäga binär handel

Handlare använder flera tekniska indikatorer att förutsäga framtiden med binära optioner, men alla faller under två huvudkategorier som oscillatorer och överlägg.

Som namnet antyder är oscillatorer oscillerande tekniska indikatorer. De fluktuerar mellan ett lokalt maximi- och minimiområde som plottas under eller över ett prisdiagram. Stokastiska oscillatorer, Moving Average Convergence Divergence, och Relative Strength Index är exempel på oscillatorer.

handelsindikatorer binära optioner

Överlagringar är tekniska indikatorer som använder samma skala, som används för att plotta priserna på ett aktiediagram, som vanligtvis är markerade ovanför priset. Bollinger Bands och glidande medelvärden är instanser av överlagringar. Tänk också på när du handlar med signaler, att företag ofta erbjuder signalbedrägerier.

Några av de mest populära tekniska signalerna för att förutsäga prisrörelsen för binära optioner inkluderar:

Wilders DMI (ADX)

Denna tekniska indikator består av tre rader, ADX, DI- och DI+. De relativa positionerna för dessa linjer syftar till att fånga styrkan i en identifierad trend. Handlare kan förutsäga framtiden för sin handel med binära optioner enligt den identifierade trenden eller momentumet. Det gör det möjligt för kunder att göra välgrundade bedömningar om de ska köpa eller sälja sin andel.

ADX-handelsindikator

Pivotpunktsanalys

Handlare använder Pivot Point teknisk indikator genom att kombinera motstånds- och stödnivåer. Det hjälper dem avsevärt att bestämma trender och riktningar för en känd tidsram. Pivotpunktsanalys är flexibel och lätt att använda, vilket gör det till det mest eftertraktade alternativet bland handlare för att förutsäga framtiden för sin handel med binära optioner. Pivotpunktsanalys är praktiskt för handel med främsta likvida valutor.

Pivot-handelsindikator

CCI eller Commodity Channel Index

CCI underlättar handlare att beräkna den aktuella prisnivån för en tillgång avseende det genomsnittliga priset under en känd tidsram. Det glidande medelvärdet kommer vanligtvis att vara medelprisnivån, och handlare kan välja period efter deras bekvämlighet. Denna flexibilitet tillåter handlare att identifiera nya trender och överköpta eller översålda tillgångar under extrema förhållanden. CCI är extremt populär bland daytraders som vill utföra handel med binära optioner under en kort tid.

Stokastisk oscillator

Stokastiska oscillatorer följer vanligtvis farten eller prisets hastighet, men drivkraften kommer att ändra riktning före priset. Denna viktiga funktion specificerar extrema fall av överförsäljning och överköp, vilket gör att handlare kan identifiera återföringar för baisseartade och hausseartade stadier. Handlare med binära optioner har friheten att använda sina önskade tidsramar mot standardperiod på 14 dagar.

Bollinger band

Bollinger-band spelar en avgörande roll för att fånga volatilitet. De kan identifiera lägre och övre nivåer som dynamiskt genererade band som härrör från de senaste prisrörelserna för en tillgång. Handlare följer vanligtvis 12 värden för det enkla glidande medelvärdet. De använder två värden för topp- och bottenband för standardavvikelse.

När en handlare kontrakterar och utökar banden indikerar det omvändningssignaler. De hjälper handlaren avsevärt att ta lämpliga positioner i binära optioner. Överförsäljning innebär att den nuvarande marknadsräntan är lägre än bottenintervallet. Överköpta situationer indikerar om det aktuella marknadspriset är över toppbandet. Således förutsäga framtiden med binära optioner råkar vara en utmaning för handlare med binära optioner.

Slutsats: Använd nästa förutsägelsestrategi för ljusstaken för din framgång

Sammanfattningsvis bör du omsätta denna strategi i praktiken för din framgång. Den här artikeln har lärt dig hur du förutsäger och läser ljusstakar för att förbättra dina analytiska och dataförutsägande färdigheter. Det kommer att ta ett tag att lära sig att leta efter mönster och göra förutsägelser i diagrammet, men med regelbunden övning och experiment kommer du att nå nivån som en avancerad handlare.

Om du är ny måste du börja medvetet leta efter mönster på diagrammet regelbundet. Du kan börja experimentera med dina mönsterigenkänningsfärdigheter på plattformar som Pocket Option genom att registrera dig och öva på att investera utan att förlora några pengar.

Handel är en komplex domän och det tar år och år av övning för att förstå marknaden. Ändå är handelsmarknaden högst subjektiv och är utsatt för olika risker, men du kan säkert minimera dem genom att ta kalkylerade risker och hitta en balans. Se min andra artiklar om strategier här.

Vanliga frågor:

Hur beräknas räckvidden för en hausseartad ljusstake?

Räckvidden för den hausseartade ljusstaken beräknas genom att mäta avståndet mellan den övre skuggan och den nedre skuggan. Det kommer att belysa prisrörelsen under den specifika varaktigheten. Du kan också subtrahera det lägre priset från det högre priset för att mäta intervallet.

Vad är en baisseartad doji-ljusstake?

Den baisseartade marknaden representeras av den baisseartade Doji-stjärnan som belyser ett vändningsmönster på marknaden. Den första behandlingen är ett långt grönt ljus som följs av ett prisfall. Det indikerar försäljning av tillgångar på diagrammet under den nedåtgående marknaden. 

Vad är ljusstakediagram i binär handel?

Ljusstakediagram är tekniska verktyg i binär handel som visar prisrörelser för en tillgång inom en specifik tidsram, med hjälp av mönster för att indikera marknadstrender.

Hur förutsäger du nästa ljus i binära optioner?

Att förutsäga nästa ljus innebär att analysera ljusstakemönster, volym och position. Mönster som Rising Three Methods, Side by Side Lines och Tasuki Gap används ofta för förutsägelser.

Vad tyder på en hausseartad marknad i ljusstakediagram?

En hausseartad marknad indikeras av mönster som Bullish Engulfing Pattern, Hammer och Inverted Hammer, vilket tyder på en potentiell uppåtgående trend i priserna.

Vad betyder en baisseartad marknad i ljusstakediagram?

Baisseartade marknadstrender visas av mönster som Bearish Engulfing Pattern, Shooting Star och Hanging Man, vilket indikerar en potentiell nedgång i priserna.

Om författaren

Percival Knight
Percival Knight är en erfaren handel med binära optioner i mer än tio år. Främst handlar han 60-sekundersaffärer med en mycket hög träffhastighet. Mina favoritstrategier är att använda ljusstakar och falska utbrott

Skriv en kommentar