Pivotpoängstrategi för binär handel


Vid handel med binära optioner är pivotpunkter en viktig strategi för att identifiera potentiella stöd- och motståndsnivåer och göra lönsamma affärer baserat på förutsägelser om marknadsriktningen. Den här artikeln ger en omfattande översikt över pivotpunktsstrategin vid handel med binära optioner, och belyser dess betydelse för att förutsäga marknadstrender och prisrörelser.

Pivotpoängstrategi för binär handel

Bra att veta:

 • Pivotpunkter är tekniska indikatorer som används för att förutsäga marknadstrender och prisrörelser vid handel med binära optioner.
 • De beräknas med hjälp av föregående sessions höga, låga och stängda priser och kan justeras för olika tidsramar.
 • Ett pris över en pivotpunkt tyder på en hausseartad marknad, medan under indikerar en baisseartad marknad.
 • Pivotpunkter fungerar som en kortsiktig indikator och används för att bestämma potentiella stöd- och motståndsnivåer i intradagshandel.

Vad är Pivot Points-strategin för binära optioner?

Pivotpunkter och pivotlinjer för binär handel

Pivot Points-strategin för binära optioner är en populär metod som används av handlare för att fastställa potentiella stöd- och motståndsnivåer på marknaden. Denna teknik innebär att man beräknar pivotpunkter baserat på genomsnittet av de höga, låga och stängningspriserna från föregående handelssession. Handlare använder sedan dessa punkter för att förutsäga framtida marknadsrörelser, identifiera potentiella in- och utgångspunkter för sina affärer.

Det är särskilt effektivt vid handel med binära optioner, där exakta förutsägelser om prisriktningen är avgörande. När priset på en tillgång handlas över en pivotpunkt indikerar det ofta en hausseartad marknadstrend, medan handel under en pivotpunkt tyder på en baisseartad trend.

Genom att kombinera denna strategi med andra indikatorer och marknadsanalyser kan du fatta välgrundade beslut och potentiellt öka dina chanser till lönsamhet.

Strategisk användning av pivotpunkter i binära optioner

MetaTrader-4-Pivot-Points-indikator

När du har skapat pivotpunkterna kan du använda dem för att hjälpa en handlare att förutsäga hur priset på en tillgång kommer att röra sig. Om kostnaden för en tillgång handlas strax över pivotpunkten, tror man vanligtvis att marknaden för den tillgången är på väg uppåt. Om kostnaden för en tillgång faller under pivotpunkten sägs marknaden vara på väg mot en baisseartad marknad.

Vid handel med binära optioner är det avgörande att veta riktningen för prisrörelsen och att förutsäga prisrörelsen korrekt kan hjälpa en handlare att göra en stor vinst på kort tid.

En av de svåraste aspekterna av handel är att bedöma om priserna kommer att vända eller fortsätta i sin nuvarande riktning. Även om det inte kan beskrivas som enkelt, är det viktigt att förstå eftersom det kan användas som en guide när du använder olika metoder i både spot forex och binära optioner. Olika indikatorer har utvecklats, tillsammans med en beskrivning av motstånds- och stödnivåanalys, för att hjälpa handlare att bestämma mönstret för prisrörelser mer exakt.

Det kan dock inte förnekas att även när man använder indikatorer spelar subjektiva överväganden en roll för att identifiera stöd- och motståndsnivåer.

Pivotpoäng - Hög Låg för handel med binära optioner

Handlare måste vara försiktiga när de använder indikatorer för att definiera sin egen svängning lågt och sväng högt eller stöd- och motståndsnivåer. Men frukta inte, det finns fler kvantitativa indikatorer tillgängliga, särskilt pivotpunkter. Denna pivotpunktssignal är också lämplig för handlare med binära optioner.

Extraordinära risker kan vara svåra, men om du analyserar dina risker blir den binära optionen mycket mer effektiv.

I denna mening är pivotpunkten och dess varianter ett verktyg utformat för att ge etablerade nivåer av stöd och motstånd samtidigt som risken minskar. När de används i kombination med pivotpunkter har bra gammaldags tekniska verktyg visat sig fungera bättre i de bästa binära optionerna än när de används ensamma.

Bemästra pivotpunkter för exakt prisförutsägelse

Pivottrender och pivotlinjer i handel med binära optioner på TradingView-diagrammet

Låt oss nu titta närmare på hur man bemästrar pivotpunkter för korrekt prisriktningsförutsägelse, eftersom att ha rätt prisriktningsförutsägelser är avgörande för prestanda för handel med binära optioner. Om en handlare korrekt kan förutsäga vart priset går, är han nästan säker på att göra en lönsam handel.

Pivotpunkter är handelsindikatorer som är användbara för att bestämma marknadsrörelser över en tidsperiod. De beräknas vanligtvis genom att ta den föregående handelssessionens dagliga toppar och dalar, såväl som den dagliga stängningen av den valda tillgången. Genom att titta på flera tidigare tidsramar kan pivotpunkterna ändras. Timdiagrammet visar data från föregående timme, medan veckodiagrammet visar data från föregående vecka och så vidare.

Bästa binära mäklare:
(Riskvarning: Handel är riskabelt)

Pocket Option - Handel med höga vinster

123455.0/5

Pocket Option - Handel med höga vinster

 • Välkomnar internationella kunder
 • Erbjuder höga utbetalningar: 90% – 97%+
 • Handelsplattform av professionell kvalitet
 • Snabb insättningsprocess
 • Möjliggör social handel
 • Ger gratis bonusincitament
(Riskvarning: Handel är riskabelt)

Stöd- och motståndsnivåer och pivotpunkter

Kombinera stöd- och motståndsnivåer med Pivot Points

Pivotpunkter kan användas för att indikera motstånds- och stödnivåer, till exempel. Nivåerna av stöd och motstånd kan ofta uppskattas genom att använda prisnivån på pivoten och sedan mäta gapet mellan de höga och låga priserna från föregående session.

Anta att priset bryter igenom ett av dessa områden, antingen uppåt eller nedåt. I det här fallet måste nästa stöd- och motståndsnivåer bestämmas genom att beräkna prisavståndet mellan det lägsta och högsta av föregående session, med ett brytande uppåt av det preliminära motståndet eller stödnivån som försöker rikta in sig på den ytterligare nivån av motstånd eller stöd.

Varför använda Pivot Points?

Det finns fyra skäl till varför handlare med binära optioner använder pivotpunkter:

 • För det första har pivotpunkter en enkel beräkningsmetod.
 • För det andra kan poängen som genereras från pivotpunktshandelsuppskattningar placeras på en mängd olika verktygsdiagram, inklusive valutakurser, aktier, råvaror, binära optioner och andra omsättbara kapitaltillgångar.
 • Det tredje skälet att använda en pivotpunkt är att den ger en stor grad av precision. Det är därför pivotpunkter är så populära bland handlare. Handlarnas förväntningar på tillförlitligheten hos de tillhandahållna handelsindikatorerna uppfylls nästan alltid.
 • För det fjärde, i prisrörelsetekniken är pivotpunkten den viktigaste signalen. Jämfört med MA (Moving Averages)-signalen, reagerar pivotpunktshandeln snabbare på rörelse eftersom handlare helt enkelt behöver förutsäga om priset kommer att återhämta sig eller bryta igenom indikatorns nivå. MA, å andra sidan, är beroende av prissättningsbeslut under 5, 10 eller 30 dagar; sålunda kommer den att ligga efter eller släpa efter i nuvarande marknadsrörelser.

Kortsiktig indikator: Pivot Points

Pivotpunkter i binär handel

Även om pivotpunkter är ett värdefullt verktyg för att bestämma riktningen på marknaden, är det viktigt att komma ihåg att de ofta används som en kortsiktig indikator. Detta betyder att det är viktigt att hålla alla affärer på en konstant tidsram, eftersom perioden efter det gör prisrörelser svårare att förutse. Pivotpunkter är bra indikatorer för att hjälpa en handlare att bestämma var man ska placera en sälj- eller samtalshandel om denna riktlinje följs.

Pivot för beräkning av binär handelsstrategi

Du kan beräkna pivotpoäng för binära verktyg när som helst på dygnet. Kurserna för den aktuella handelsdagen kan härledas med hjälp av värdena från föregående handelsdag.

Pivotpunkter beräknas med följande formel:

Efter att du har beräknat pivotpunkterna kan du använda dem för att bestämma handelsdagens stöd- och motståndsnivåer.

Beräkning av pivotpunkter kan utföras på flera sätt. Handlare kan nu använda en pivotpunktskalkylator för att beräkna pivotpunkter tack vare framsteg inom tekniken direkt.

I huvudsak är följande formler som handlare kan använda för att beräkna pivotpunkterna:

 • Pivot Point (PP): (hög + nära + låg) / 3
 • Resistans 1 (R1): (2 x PP) – låg
 • Stöd 3 (S3): låg – 2 x (hög – PP)
 • Stöd 1 (S1): (2 x PP) – hög
 • Motstånd 3 (R3): hög + 2 x (PP-låg)
 • Motstånd 2 (R2): PP + (hög – låg)
 • Stöd 2 (S2): PP – (hög – låg)

Var

 • hög: högsta pris
 • stäng: slutkurs
 • lågt: lägsta pris

Prisnivån i slutet av föregående period används för att beräkna de högsta, lägsta och slutpriserna. Detta bestäms av den period som används av handlare. Om en handlare tittar på det dagliga diagrammet används kostnaden från föregående dag. På samma sätt, till tidsramen en gång i veckan, kommer handlaren att använda föregående veckas prisuppfyllelse.

Bästa binära mäklare:
(Riskvarning: Handel är riskabelt)

Pocket Option - Handel med höga vinster

123455.0/5

Pocket Option - Handel med höga vinster

 • Välkomnar internationella kunder
 • Erbjuder höga utbetalningar: 90% – 97%+
 • Handelsplattform av professionell kvalitet
 • Snabb insättningsprocess
 • Möjliggör social handel
 • Ger gratis bonusincitament
(Riskvarning: Handel är riskabelt)

Vilka Pivot Points är bäst för intradagshandel?

Intradagshandel på Pocket Option

En av de populära handelsstilarna som är starkt beroende av pivotpunkter är endagshandel eller intradag. Detta beror på att handel med pivotpunkter vanligtvis involverar metoder som tillåter intradagshandlare att gå in och avsluta transaktioner under en enda dag.

Det finns dock flera sätt att beräkna forex pivotpunkter. Varje teknik har sin egen uppsättning ingångspunkter och nivåer. Naturligtvis uppstår frågan: vad är de idealiska pivotpositionerna för intradagshandel? I det här inlägget ska vi försöka ta itu med den frågan.

Metoder för att beräkna pivotpunkter

Det finns fem huvudsakliga sätt att beräkna pivotpunkter. Classic, Woodie, Camarilla, Fibonacci och Central Pivot Ranges är bland dem (CPR).

Och de har alla en gemensam faktor: de beräknar stöd och motståndsnivåer med hjälp av de höga, låga och stängningspriserna från de tidigare handelssessionerna.

Klassiska pivotpunkter

Klassisk pivotpunkt

Tänk på den traditionella pivotpunkten, till exempel.

Det hela börjar med den grundläggande pivotpunkten (PP). PP fungerar sedan som grunden för alla efterföljande pivotnivåer.

 • Grundläggande pivotpunkt (PP) = (Hög + Låg + Stäng) / 3
 • Resistans 2 (R2) = PP + (Hög – Låg)
 • Stöd 2 (S2) = PP – (Hög – Låg)
 • Resistans 1 (R1) = (2 x PP) – Låg
 • Stöd 1 (S1) = (2 x PP) – Hög
 • Resistans 3 (R3) = Hög + 2 (PP – Låg)
 • Stöd 3 (S3) = Låg – 2 (Hög – PP)

Den mest effektiva pivotpunkten för intradagshandel

Camarilla och HLR pivotpunkter

Det finns ingen enskild pivotpunkt som utan tvekan är den största för intradagshandel. Vad vi har här är en pivotpunkt som kommer att fungera bättre för dig än för andra intradagshandlare. Allt handlar om personligt val.

Om du vill göra många affärer varje dag kan du välja Camarilla- och HLR-pivotpunkterna. Dessa beräkningstekniker resulterar i fler pivotlinjer. Och ju fler pivotlinjer, desto fler handelsmöjligheter. Nackdelen med den här typen av aktiv handel är att du får nöja dig med att tjäna några slantar åt gången.

Till exempel kan R1 och R2 i Camarillas beräkningsteknik bara vara 10 till 15 pips från varandra.

Och beroende på hur breda din mäklares spridningar är, kommer dina förluster och vinster i allmänhet att vara mindre än så. Men eftersom du kommer att göra flera affärer under dagen, kan du ackumulera vinster eller förluster efter handelsdagen.

Men om du är en intradagshandlare som bara gör en eller två affärer per session, kan den traditionella Woodie och Fibonacci pivotpunktshandeln vara mer lämplig för din handelsstrategi. Dessa två tillvägagångssätt producerar sällan så många pivotlinjer som den andra.

Det finns också tillfällen då R3 och S3 inte finns någonstans. Som ett resultat finns det färre handelsmöjligheter. Pivotlinjerna tenderar dock att vara längre ifrån varandra och lämnar fler kärnor mellan pivotpunkterna.

Bästa Pivot Point-handelsstrategier för intradagshandel

R1 för Fibonaccis vridpunkt

Motstånds- och stödnivåerna för de fem vridpunktsberäkningsteknikerna skiljer sig åt. Detta kan fungera som grunden för att skapa en handelsmetod baserad på pivotpunkter. Till exempel kan R1 för Fibonaccis pivotpunkt vara i en position, medan R1 för Classic pivotpunktshandeln kan vara i en separat.

Och i de flesta fall är variansen mellan dessa två R1 bara några få pips. Så med en beräkningsteknik kan du få en pivotlinje som skrapar toppen av en ljusstake, men med en annan kan du se skillnad mellan både toppen och ljuset på ljusstaken.

Så du får välja hur nära din motståndsnivå och stöd ska vara till dina ljusstakar.

Det finns populära handelstekniker som du kanske vill följa oavsett vilken beräkningsteknik du väljer. Här är några av de mest effektiva teknikerna för intradagshandel som använder sig av pivotpunkter.

 • Intradagshandelsstrategi med Pivot Points Breakouts

Målet med denna handelsteknik är att handla kostnadsavbrott runt pivotlinjer. Närhelst priset går över en pivotlinje för motstånd köper du, och när priset når under stödlinjen säljer du.

Vanligtvis är det bästa sättet att förutsäga en dags prisbias att se om aktien börjar över eller under den fundamentala pivotpunktshandeln (PP). En brytning lägre än PP indikerar en baisseartad bias, medan en brytning ovan anger en hausseartad bias.

Se upp för utbrott över dina motståndsvängningslinjer om du har en hausseartad lutning. Om du däremot har en baisseartad lutning bör du söka utbrott lägre än stödlinjerna.'

Men du behöver inte alltid följa denna princip eftersom priset kan börja med en hausseartad vinkling och avsluta dagen mindre än dess startpunkt. För att kompensera kan du byta utbrott av motstånd och stödlinjer oavsett partiskhet. Icke desto mindre, eftersom du skulle handla i motsats till partiskheten, kan detta höja riskerna avsevärt.

 • Intradagshandelsstrategi med Pivot Point Bounce

Pivotpoint bounce-tekniken är baserad på pivotlinjernas förmåga att fungera som pivotala prisögonblick. Närhelst priset rör sig mot linjen och kommer tillbaka i den tidigare positionen, är det dags att gå in i en handel på den vägen.

Är Pivot Point-strategi en bra strategi för binära optioner?

svängpunkt HL

Pivotpunkten är utmärkt för binära optioner. Den väsentliga faktorn att veta när man använder en pivotpunktsmetod för binära optioner skulle vara att prisförändringar inte är fixerade. Med andra ord, inga inneboende regler styr kostnaden för en tillgång beroende på dess pivotpunkter eller motstånds- eller stödnivåer. 

Varje dag passeras pivotpunkter utan betydande prisrörelser; stödnivåer försämras, medan motståndsnivåer kan bryta när en tillgång återupptar sin hausseartade körning. Den enda principen är att det inte finns några principer.

Men sedan pivotpunktsaffärer är användbara och pålitliga, erfarna handlare lär sig att anställa dem. De är ganska exakta och enkla att beräkna och är ett viktigt verktyg för tekniska indikatorer. Om du inte redan litar på dem för din handelsplan för binära optioner, är det nu en utmärkt tid att börja.

Pivotpunkter är en vanlig teknik i marknadens tekniska analys och kan användas i en mängd olika handelssituationer. Att lära sig hur man bestämmer pivotpunkter och hur de kan hjälpa dig att skaffa binära optioner kommer att ge dig ett annat instrument som gör att du kan bli lukrativ.

Varför ska du handla Pivot Points med binära optioner?

LH och HL Pivotpunkter

Binära optioner erbjuder fördelen av beräkningsbar risk och en hög potentiell avkastning. Den maximala förlusten är vanligtvis begränsad till beloppet som satsas. Detta innebär att det inte finns några större förluster än förväntat, vilket kan uppstå vid handel med eller Forex CFD:er med dåligt utförande (slipage). De flesta binära optioner erbjuder också förlustförsäkring, vilket innebär att om kontraktet löper ut utan pengar, kommer upp till 15% av kapitalet att återbetalas.

Eftersom avveckling vanligtvis bestäms i slutet av perioden, har binära optioner en inneboende tolerans för fel. Prisförändringar under perioden är vanligtvis irrelevanta. Som ett resultat finns det inget sätt att lämna handeln och tiden är mindre viktig än i Forex eller CFD-handel.

Till exempel, om en handlare med binära optioner väljer att köpa ett samtal på support S1 med en tidshorisont på flera timmar, kan priset falla till stöd för S2 under tiden utan att orsaka en omedelbar förlust. Om priset på den underliggande tillgången vänder vid pivotpunkten S2 och bara är ett klick högre i slutet av perioden än i början, kommer handlaren att göra den förutbestämda vinsten.

Den främsta anledningen till att pivotpunkter är en populär prognosteknik bland handlare är att data de tillhandahåller är korrekta för hela dagen, så ingen ansträngning eller tid spenderas på beräkning. Beroende på hur data används kan handel med pivotpunkter ställas in på månads-, vecko- eller daglig basis.

Dessutom, eftersom stöd- eller motståndsnivåer är lätta att förstå och kan visas grafiskt på ett diagram, tycker handlare att pivotpunkter är lätta att förstå och fördelaktiga, särskilt när man handlar med alternativ med kort tid att löpa ut.

Fördelarna med att använda binära pivotpunkter

Pivotpunkter på TradingView

Ta valutaparet EUR/USD och bygg ett statistiskt verktyg som visar hur långt borta varje låg och hög kommer att vara från varje motstånds- och stödnivå för att få en tydligare förståelse för varför pivotpunkter är viktiga binära optioner.

Räkna själv

 • Genomför en omfattande analys genom att beräkna totala pivotpunkter och även stödnivåer och motstånd under hela antalet dagar i diskussionen.
 • Minska supportpoängnivåerna från den verkliga minsta punkten på en handelsdag. (Låg-S)
 • Ta bort pivotpunkter för motstånd från den sanna höga. (Hög-R)
 • Beräkna sedan medelvärdet av varje skillnad.

För att ytterligare förstå pivotpoäng som en bästa binära alternativstrategi, överväg eurons rekord ända sedan den skapades den 4 januari 1999.

 • I genomsnitt är den verkliga låga en pip lägre än Support 1.
 • I allmänhet är den verkliga high en pip lägre än Resistance 1.

För den andra graden av stöd och motstånd:

 • Den verkliga botten är vanligtvis 53 punkter högre än Support 2.
 • Den faktiska toppen är vanligtvis 53 pips lägre än Resistance 2.

Eftersom det uppmuntrar en systematisk strategi för handel med binära optioner, är begreppet Pivot Points idealiskt för användning som en binär option-metod. Binära optioner får möjligheten att producera betydande belöningar samtidigt som de utgör en hanterbar risk. Pivotpunkter ger väldefinierade ingångspunkter till marknaden med stor sannolikhet för framgång.

Som ett resultat är binära optioner och pivotpoäng en utmärkt, lukrativ symbiotisk relation för impulsiva men ändå strategiskt sinnade handlare. Handlare, särskilt på marknaden för binära optioner, kan börja med extremt små handelskonton, vilket resulterar i brist på strategiskt kunnande i samband med handel med kontanter. 

Slutsats – Pivotpunktsstrategin är användbar för handel med binära optioner

Sammanfattningsvis är pivotidén en användbar taktik för nya handlare att organisera sin handel och öka sina chanser till långsiktig framgång.

När du blir mer erfaren med handel med binära optioner kan du se marknadstrender som förstärker dessa pivotpunktsaffärer. Du kommer att börja förbättra din förmåga att förutsäga när det är den optimala tiden att ange alternativ och vilka tillgångar som bäst används med denna investeringsmetod.

Som med de flesta andra tekniker för handel med binära optioner finns det ingen pivotpunkt som är överlägsen en annan. Allt beror på dina val.

Vanliga frågor om pivotpunkter:

Vad är pivotpunkter vid handel med binära optioner?

Pivotpunkter är tekniska indikatorer som används för att förutsäga marknadstrender och prisrörelser genom att använda föregående sessions höga, låga och stängda priser.

Hur beräknas pivotpunkter vid handel med binära optioner?

De beräknas genom att ta genomsnittet av de höga, låga och slutpriserna från föregående handelssession.

Varför är pivotpunkter viktiga vid handel med binära optioner?

Pivotpunkter är avgörande för att identifiera potentiella stöd- och motståndsnivåer, vilket hjälper handlare att fatta välgrundade beslut om marknadsriktning och lönsamma affärer.

Kan pivotpunkter justeras för olika tidsramar?

Ja, pivotpunkter kan justeras för att passa olika tidsramar, från timdiagram till veckodiagram, vilket ger flexibilitet i handelsstrategier.

Om författaren

Percival Knight
Percival Knight är en erfaren handel med binära optioner i mer än tio år. Främst handlar han 60-sekundersaffärer med en mycket hög träffhastighet. Mina favoritstrategier är att använda ljusstakar och falska utbrott

Skriv en kommentar