Binary Options trendlinje handelsstrategi förklaras


Upptäck kraften med trendlinjer i handel med binära optioner. Den här guiden fördjupar sig i grunderna för trendlinjer, ett avgörande tekniskt analysverktyg, och utforskar olika strategier för effektiv användning. Lär dig hur du ritar exakta trendlinjer, förstår olika marknadstrender och tillämpar dessa insikter för att förbättra dina beslut om handel med binära optioner.

Binary Options trendlinje handelsstrategi förklaras

Bra att veta:

 • Trendlinjer används vid handel med binära optioner för att identifiera den allmänna riktningen för tillgångspriser.
 • De består av stöd- och motståndslinjer och indikerar marknadstrender.
 • Det finns tre typer av trender: uppåtgående trender (priserna rör sig uppåt), nedåtgående trender (priserna går nedåt) och trenderna i sidled (priserna visar minimal rörelse).
 • Trendlinjehandelsstrategier inkluderar break- och omtestning, trendlinjeflagga och trendlinjestuds, vilket kan hjälpa handlare att bestämma när de ska gå in eller avsluta affärer.

Vad är trendlinjehandelsstrategin?

Trendlinjestrategi för binär handel

Trendlinjehandelsstrategi för handel med binära optioner använder trendlinjer, som är ett obligatoriskt verktyg i teknisk analys, för att bestämma den allmänna riktningen för tillgångspriser. Denna metod utnyttjar trendlinjer för att fastställa om en tillgång är i en upptrend, nedtrend eller sidtrend. Generellt sett består en trendlinje av två linjer som är parallella nära tillgångens pristoppar och -dalar. Skärningen som bildas av dessa två linjer indikerar också prisets beteende.

De kan erbjuda handlare en enkel strategi och ta hänsyn till aspekter som stöd och motstånd men även prisavbrott.

Specifika strategier under "trendline-paraplyet" inkluderar "Break and Retest", "Trendline Flag" och "Trendline Bounce". Varje strategi har i sig tydligt angett kriterier för inträde och utträde för handel med vederbörliga överväganden om hur prisåtgärden för tillgången beter sig i förhållande till dess trendlinje, vilket vägleder handlaren i att effektivt upprätta rätt stop-loss-order som maximerar deras chanser att lyckas inom denna volatila marknadsföra. Därför är det absolut användbart att använda trendlinjestrategin!

Vad är en trendlinje? 

Trendlinje-handel-1
Exempel på trendlinje

En trendlinje är en tekniskt verktyg som du kan använda för att analysera marknaden för handel med binära optioner. Det används främst för traditionell upp/nedhandel. Dessutom är trendlinjen lätt att rita och ger relevant handelsinformation.

Trendlinjen består av två linjer som löper längs priset på en viss tillgång. Det visar de höga och låga priserna på marknaden. Vanligtvis ligger trendlinjerna nära varandra och parallella.

Linjen som förbinder de högre topparna och de högre lågorna kallas trendlinjen. Trendlinjen för högre toppar kallas också för motståndslinjen och trendlinjen för högre toppar kallas stödlinjen.

På handelsdiagrammet, när trendlinjerna korsar, skapar det ett kilmönster. Men om linjerna divergerar är det ett breddande kilmönster.

Bästa binära mäklare:
(Riskvarning: Handel är riskabelt)

Pocket Option - Handel med höga vinster

123455.0/5

Pocket Option - Handel med höga vinster

 • Välkomnar internationella kunder
 • Erbjuder höga utbetalningar: 90% – 97%+
 • Handelsplattform av professionell kvalitet
 • Snabb insättningsprocess
 • Möjliggör social handel
 • Ger gratis bonusincitament
(Riskvarning: Handel är riskabelt)

Maximera framgång med binära optioner: Den grundläggande guiden till att använda trendlinjer

Du måste noggrant spekulera i prisrörelsen på tillgångar för att vinna en handel med binära optioner. Om dina förutsägelser är felaktiga kommer du att förlora hela handelsbeloppet. Det beror på att binära optioner är allt-eller-inget handel. 

Felaktiga spekulationer är resultatet av felaktig handelsmarknadsanalys, opålitliga strategier och felaktiga handelsverktyg. Och de många verktygen tillgängliga för handel, vilket inte gör saker enklare. 

Det finns dock ett handelsinstrument som du kan använda för att generera korrekta resultat, dvs trendlinjer. Det är ett av de populära verktygen som du kan använda för handel med binära optioner. Trendlinjer är handelsverktyg för teknisk analys som du kan använda för att utveckla en detaljerad handelsstrategi. 

Om du vill använda trendlinjer för handel med binära optioner måste du förstå grunderna i detta tekniska analysinstrument. Du bör också lära dig om olika trendlinjer strategier och det rätta sättet att rita trendlinjer. 

I den här guiden hittar du alla svaren. 

Olika trendlinjer förklarade:

En trendlinje indikerar en tillgångs rörelse på marknaden. Den är indelad i tre kategorier, dvs nedtrend, upptrend och sidledes trend. 

Upptrend

Trend-line-exempel-upptrend
Trendlinjeexempel upptrend

En uppåtgående trend i trendlinjen definieras som en situation när priset på en vara rör sig i en uppåtgående bana. I denna trend fortsätter botten- och högstavärdet på en tillgång att öka.  

Du kan snabbt identifiera en uppåtgående trend på handelsmarknaden genom att identifiera högre toppar och högre dalar. En uppåtgående trend på marknaden indikerar att det finns ett positivt sentiment. Dessutom kan en långsiktig investerare få enorm lönsamhet från den uppåtgående trenden. 

En uppåtgående trend på handelsmarknaden kan vara så länge som ett år och så kort som några veckor. Denna trend visar också en tjurmarknad eftersom du kan köpa råvaror för att göra mer vinst. 

Handlare som vill tjäna vinst på stigande tillgångspriser gillar att handla i en uppåtgående trend. 

Nedåtgående trend 

Trendlinje-nedåttrend-exempel
Exempel på nedåtgående trendlinje

En nedåtgående trend är raka motsatsen till en uppåtgående trend. Det är en ekonomisk situation där värdet på en given tillgång går ner över tiden. I denna trend fortsätter botten- och topppriset att falla. 

Den nedåtgående trenden är inte lönsam för långsiktiga investerare eftersom man kan förlora alla omsatta belopp. Denna trend indikerar lägre prisnivåer och lägre prisnivåer. 

Den nedåtgående trenden kan vända tillbaka till en uppåtgående trend om marknaden inte uppfyller de villkor som krävs. Dessutom, under den nedåtgående trenden, gillar handlare att sälja för att göra vinst. 

Sidledes trend (intervall)

Trendlinje-sidledes-trend-exempel
Sidledes trend

Den sista sortens trend är sidledes trend. Det beskrivs som en finansiell situation när det sker en liten förändring i prisrörelsen på en tillgång. Trenden i sidled kräver inte tillräcklig förklaring. 

Det är också känt som den horisontella trenden, och den äger rum när utbudet och efterfrågan på marknaden är lika. Du kan upptäcka denna trendlinje när du vänder priset eller innan en pristrend börjar. 

Som handlare kan du tjäna på en handelsutbud. Du kan antingen placera en stop loss när priset på en tillgång är runt motståndsnivån eller leta efter breakout och sammanbrott. 

Hur ritar man den bästa trendlinjen?

Även om trendlinje är ett lätt begrepp att förstå, kan det vara lite svårt att rita en perfekt och korrekt trendlinje. Det beror på att de flesta handlare inte vet hur man ritar det och hittar toppar och dalar i diagrammet. 

Varje handlare ritar en trendlinje enligt deras analys. Så det är säkert att säga att du kan rita en trendlinje var som helst i handelsdiagrammet. 

I en hausse trend, kan du hitta den lägsta låga och den näst lägsta låga. Sedan kan du dra en linje mellan två punkter. På samma sätt, i den baisseartade trenden, kan du se den högsta höga och den näst högsta höga. Dra slutligen en linje mellan dem. 

När du väl har skapat linjen kan du enkelt identifiera de yttre och inre trenderna. Här är den yttre trenden gränsen vid vilken priset på tillgången kämpar för att slå igenom. Och den inre trenden indikerar momentum och signal på handelsmarknaden. 

När du ritar trendlinjer är det OK att skära igenom veken. Du bör dock aldrig skära igenom kroppen av en ljusstake. Dessutom, om det finns tre kontaktpunkter, betyder det att du har att göra med en dynamisk trendlinje. 

Använda trendlinjer för handel 

Använder trendlinjer för handel på Pocket Option

Du kan använda trendlinjen när du handlar med binära optioner. För att göra detta kan du följa några steg. Du kan börja med att hitta en tillgång. Efter det fokuserar du på tillgången som rör sig rytmiskt. Rita nu trendlinjen och lägg märke till prisrörelsen för tillgången. 

Kom ihåg att marknaden för binära optioner är volatil eftersom priset ändras snabbt. Så du bör inte anta att värdet på en tillgång kommer att hålla sig inom trendlinjen eftersom det kan resultera i dålig handel. 

När du handlar med binära optioner med trendlinjer finns det två dominerande metoder, dvs stöd eller motstånd och prisbrott. 

Stöd eller motstånd 

Pocket Option - Stöd- och motståndszoner

När du har identifierat trendlinjen och dess innehav som stöd eller motstånd kan du gå in på marknaden. Du kan göra detta genom att använda trendlinjen efter att tillgången når sitt ursprungliga värde. 

Du kan också lägga en stop loss på andra sidan trendlinjen, beroende på din handelsstrategi. 

Trendlinjebrytning

Trendlinjebrytning på Pocket Option

En trendlinjebrytning är ett annat sätt att använda en trendlinje för handel med binära optioner. När du använder den här metoden är det meningen att du ska använda riktig breakout för att bestämma posten. 

När ett pris bryter igenom trendlinjen kan du anta att priset på tillgången kommer att fortsätta att röra sig i motsatt riktning. Du kan använda ett av de två sätten att ange trendlinjebrytning, dvs aggressiv ingång och konservativ ingång. 

Ett aggressivt inträde innebär att gå in på marknaden så fort ljusen slår igenom. Här placeras stop loss ovanför trendlinjen. Dessutom, när ljuset stänger på en annan sida av trendlinjen, kan du gå in i handeln. 

Ett konservativt inträde på marknaden innebär att du måste vänta tills priset har brutit igenom trendlinjen och testat. Efter att trendlinjen har testats kan du placera en stop loss och gå in på marknaden. 

Bästa binära mäklare:
(Riskvarning: Handel är riskabelt)

Pocket Option - Handel med höga vinster

123455.0/5

Pocket Option - Handel med höga vinster

 • Välkomnar internationella kunder
 • Erbjuder höga utbetalningar: 90% – 97%+
 • Handelsplattform av professionell kvalitet
 • Snabb insättningsprocess
 • Möjliggör social handel
 • Ger gratis bonusincitament
(Riskvarning: Handel är riskabelt)

Trendkanalers handelsstrategi 

Att handla binärt alternativ med en trendlinje är enkelt. Allt du behöver göra är att hitta en tillgång, rita en trendlinje och vänta tills priset rör sig i trendlinjens riktning. 

Men för att framgångsrikt handla på optionsmarknaden behöver du en handelsstrategi. Utan en välplanerad strategi kanske du inte exakt förutsäger marknaden. 

Här är tre av de bästa trendlinjestrategierna. 

Bryt och testa igen 

Bryt-och-testa-om-en-trendlinje
Trendlinjebrytning och omtest

En av de mest populära trendlinjehandelsstrategierna är break and retest. Denna handelsstrategi säger att du kan vänta tills priset bryter ut efter att ha identifierat en aktiv handel. 

Priset rör sig antingen i en viss riktning och kommer aldrig tillbaka, eller så kan det återgå till trendlinjen. Om det senare inträffar kan du handla återställning för hög lönsamhet. Här fungerar trendlinjen som ingångspunkt. Det hjälper också att placera stopp. 

Trendlinje flagga

Trendlinjeflaggan kan ses som sen eller regelbunden trendföljande. 

För denna handel måste du upptäcka en etablerad trend. Efter det bör du vänta på en pullback. När priset har brutit trendlinjen i en trendriktning kan du byta flaggan. 

Trendline Bounce

Den sista trendlinjehandelsstrategin är trendlinjestuds. Denna strategi används för att identifiera situationer där trendlinjen fungerar som stöd och motstånd. 

Med hjälp av trendlinjestudsstrategin kan du antingen placera en stop loss under motståndsnivån eller placera en stop loss under trendlinjen. 

Hur ser man en trend?

Hitta trender med Trendline-indikatorer på TradingView

När du använder en trendlinje för handel med binära optioner är det viktigt att upptäcka en trend eftersom det kan resultera i enorma vinster. Du kan hitta en trend inom handel med optioner genom att antingen analysera det historiska diagrammet, undersöka alla tiders toppar, använda trendindikatorer, glidande medelvärden eller använda Bollinger Band. 

Betydande finansiella nyhetshändelser och förändringar i ledningen fungerar som en katalysator för att förändra trender. 

Slutsats: Använd trendlinjer för att förbättra dina beslut om handel med binära optioner

En trendlinje är ett utmärkt verktyg som du kan använda för att handla binära optioner. Men för att handla korrekt måste du känna till det rätta sättet att dra en trendlinje och använda den för handel. 

Du med behöver en detaljerad strategi för handel med binära optioner. Dessutom bör du aldrig anta att priset kommer att vändas. Istället bör du vänta och sedan handla för att undvika förluster. 

Vanliga frågor:

Vad är en trendlinje inom handel med binära optioner?

En trendlinje är ett tekniskt analysverktyg som används vid handel med binära optioner för att identifiera den allmänna riktningen för tillgångspriser. Den består av stöd- och motståndslinjer som hjälper till att indikera marknadstrender.

Hur ritar man en trendlinje korrekt?

För att rita en trendlinje, lokalisera de lägsta bottennivåerna i en hausseartad trend eller de högsta topparna i en baisseartad trend och koppla ihop dessa punkter. Se till att linjen vidrör minst tre punkter för en dynamisk trendlinje, och undvik att skära genom kroppen på en ljusstake.

Vilka är de olika typerna av marknadstrender inom trendlinjeanalys?

Det finns tre huvudtyper: uppåtgående trender (priserna rör sig uppåt), nedåtgående trender (priserna går nedåt) och trender i sidled (priserna visar minimal rörelse).

Kan trendlinjer användas för alla strategier för handel med binära optioner?

Ja, trendlinjer är mångsidiga och kan införlivas i olika handelsstrategier, inklusive break and retest, trendline flag och trendline bounce, för att bestämma optimala in- och utgångspunkter i affärer.

Om författaren

Percival Knight
Percival Knight är en erfaren handel med binära optioner i mer än tio år. Främst handlar han 60-sekundersaffärer med en mycket hög träffhastighet. Mina favoritstrategier är att använda ljusstakar och falska utbrott

Skriv en kommentar