De bästa binära alternativen MetaTrader 4 (MT4) Indikatorer jämfört


MetaTrader 4 ger handlare med binära optioner en unik plattform för att växa och förstå marknadsdynamiken. Den här artikeln tar en djupdykning i världen av MetaTrader 4-indikatorer speciellt designade för handel med binära optioner. Från att förstå innebörden av varje indikator till deras formler och begränsningar, den här omfattande guiden ger en färdplan för både nybörjare och erfarna handlare.

De bästa MT4-indikatorerna för binära optioner

Viktigaste fakta:

 • MetaTrader 4 indikatorer är viktiga verktyg för handlare med binära optioner, som hjälper till med marknadsanalys och beslutsfattande.
 • Indikatorer som Stokastisk oscillator, Bollinger Bands och Commodity Channel Index ge insikt i marknadsförhållanden och hjälpa till att identifiera potentiella handelsmöjligheter.
 • Att använda en kombination av indikatorer kan förbättra handelsstrategier genom att ge en mer heltäckande bild av marknaden.
 • Även om dessa indikatorer är kraftfulla verktyg, är det viktigt att vara medveten om deras begränsningar och potentialen för falska signaler, vilket betonar vikten av kontinuerlig övervakning och analys.

De bästa 7 MetaTrader 4-indikatorerna för binära optioner

Här är listan över de bästa indikatorer för binära optioner för MetaTrader 4:

 1. Beräknar sannolikheten
 2. Wilders DMI (ADX)
 3. Pivot Point
 4. Råvarukanalindex
 5. Stokastisk oscillator
 6. Bollinger band
 7. Relativt styrkeindex

#1 Beräknar sannolikheten

Beräknar sannolikhet vid handel med binära optioner

Även om binära optioner till sin natur är tidsbundna och underställda vissa villkor, blir det avgörande att förstå sannolikheten för vissa utfall. "Sannolikhetsberäkning" är inte en traditionell MetaTrader 4-indikator, utan ett grundläggande tillvägagångssätt som underbygger många handelsbeslut.

Denna metod ger insikt i potentiella marknadsrörelser och hjälper handlare att mäta:

 • Volatilitet: Den förväntade fluktuationen i priset på en tillgång.
 • Riktning: Den förväntade riktningen för en tillgångs pris.
 • Timing: Den bästa tiden att öppna eller stänga en position.

Även om varje MetaTrader-indikator har sin egen unika funktion, förlitar sig många implicit på dessa sannolikhetsbaserade faktorer. Till exempel kan handlare bestämma sin inställning till binära optioner genom att observera trendomvändningsmönster eller identifiera ihållande momentum.

Det är viktigt att notera att även om "beräkna sannolikhet" är en integrerad del av handelsstrategier, passar det inte in i formen av konventionella tekniska indikatorer. Dess betydelse ligger i dess konceptuella värde, som vägleder handlare i att göra välgrundade förutsägelser, även om det inte ofta används isolerat.

Bästa binära mäklare:
(Riskvarning: Handel är riskabelt)

Pocket Option - Handel med höga vinster

123455.0/5

Pocket Option - Handel med höga vinster

 • Välkomnar internationella kunder
 • Erbjuder höga utbetalningar: 90% – 97%+
 • Handelsplattform av professionell kvalitet
 • Snabb insättningsprocess
 • Möjliggör social handel
 • Ger gratis bonusincitament
(Riskvarning: Handel är riskabelt)

#2 Wilders DMI (ADX)

Wilders DMI (ADX)

Wilders DMI (ADX)-diagram är sammansatt av tre linjer, nämligen ADX, DI+, DI-. Placeringen av dessa linjer indikerar styrkan i trenden som spåras. ADX representeras av en svart linje, DI+ av en grön linje och DI- av en röd linje.

ADX-indikatorn (Average Directional Index) indikerar styrkan i trenden. Ju högre ADX-indikator, desto starkare trend. Både DI+ och DI- är momentumindikatorer; om DI+-linjen är ovanför DI- betyder det att strömmängden är uppåtgående och vice versa.

Formeln för att beräkna Wilders DMI (ADX) är följande:

+DI= (Utjämnad+ DM/ATR) X 100

-DI= (utjämnad- DM/ATR) X 100

DX= (|+DI- -DI|/|+DI+ -DI|) X 100

ADX= (Prior ADX X 13) + Current ADX/ 14

var:

 • +DM= Riktningsrörelse= Ström hög -PH
 • PH= Föregående Hög
 • -DM= Aktuell låg- Föregående låg
 • Utjämnad+/ -DM= ∑DM-(∑ DM/14) + CDM
 • CDM= Aktuell DM
 • ATR= Average True Range
 • Här är listan över några begränsningar med Wilders DMI (ADX)
 • Indikatorn är inte så bra med att indikera framtida prisrörelser.
 • Indikatorn släpar efter att markera indikationerna. Du kan bli lite sen med att vidta åtgärder mot handelssignalerna.
 • Wilders DMI (ADX) kan inte förutsäga hur länge en trend kommer att pågå.

#3 Pivot Point

Pivot Point-indikator i MetaTrader

Använd Pivot Points i din strategi för binära optioner är ett användbart sätt att få djupgående insikter i din MetaTrader 4-installation. Denna indikator bestämmer marknadstrender inom en given tidsram. Det ger en viss flexibilitet när det gäller tidsram. Därför kan den användas för handel med de stora valutorna som är mycket likvida.

Indikatorn beräknar genomsnittet av intradags högsta och lägsta och föregående dags stängningskurs. Pivotpunkter beräknas för att dechiffrera marknadens sentiment och avgöra om marknaden är hausse eller baisse.

Daghandlare fattar sina handelsbeslut genom att analysera pivotpunkterna. Sedan, beroende på positionen för pivotpunkterna, bestämmer sig handlarna för att gå in, stoppa eller ta vinst.

Här är formeln för att beräkna pivotpunkten:

P=Hög+Låg+Stäng/3

​R1=(P×2) −Låg

R2=P+(Hög−Låg)

S1=(P×2) −Hög

S2=P−(Hög−Låg)

var:

 • P=Vridpunkt
 • R1 = Motstånd 1
 • R2 = Motstånd 2
 • S1=Support 1
 • S2=Support 2

.

Pivot Point Formel

Notera: 

 • Hög= Högsta kurs föregående handelsdag
 • Låg: Lägsta pris föregående handelsdag
 • Stäng: Slutkurs från föregående handelsdag.

Begränsningar:

 • De bygger på enkla beräkningar. Det kanske inte är fördelaktigt för alla handlare.
 • Det finns ingen garanti för att de förutsägelser som gjorts kommer att ske.
 • Priserna rör sig oftast fram och tillbaka. Således kan det spela en liten roll i din binära handelsstrategi.

#4 Commodity Channel Index

Råvarukanalindex

De Råvarukanalindex är en Metatrader 4-indikator som visar gapet mellan det aktuella priset och det historiska genomsnittspriset. Om CCI är positivt ligger priset över det historiska genomsnittet, men om värdet är negativt har priset sjunkit under det historiska genomsnittet.

Värdet på CCI förändras ständigt, går högre eller lägre. Således bestäms överköpta och översålda nivåer för varje tillgång av de historiska medelvärdena.

Formeln för beräkning av råvarukanalindex är följande:

CCI= Typiskt pris-MA/ 0,15 X medelavvikelse

var:

 • Typiskt pris=∑((Hög+Låg+Stäng) ÷3)
 • P=Antal perioder
 • MA=Glidande medelvärde
 • Glidande medelvärde= (∑Typiskt pris) ÷P
 • Medelavvikelse= (∑∣Typiskt pris−MA∣) ÷P

Begränsningarna för att använda CCI är följande:

 • CCI är mer av en subjektiv indikator.
 • Det brukar släpa på grund av dåliga signaler.

#5 Stokastisk Oscillator

Stokastisk oscillator

En stokastisk oscillator är används för att generera översålda och överköpta signaler. Den utvecklades på 1950-talet och är en av de mest populära momentumindikatorerna. Den stokastiska oscillatorn fluktuerar vanligtvis runt tillgångens genomsnittliga prisnivå, eftersom värdet vanligtvis baseras på tillgångens prishistorik.

Formeln för att beräkna den stokastiska oscillatorn är följande:

%K= (C-L14/ H14-L14) ×100

var:

 • C = Senaste stängningskursen
 • L14 = Det lägsta handlade priset av de 14 föregående
 • handelssessioner
 • H14 = Högsta pris som handlats under samma tid
 • 14-dagarsperiod
 • %K = Det aktuella värdet för den stokastiska indikatorn

Begränsningarna för den stokastiska oscillatorn är följande:

 • Den största begränsningen för denna indikator är att den visar sig visa falska signaler.

Här är en gratis videoguide som hjälper dig att tolka den stokastiska oscillatorn på ett bättre sätt:

#6 Bollinger Bands

MetaTrader 4 Bollinger-band

Använda Bollinger Bands strategi för handel med binära optioner är mycket användbart om du letar efter en pålitlig MetaTrader 4-indikator för att vägleda dina beslut. Det skapades av John Bollinger och hjälper till med teknisk analys genom överköpta och översålda signaler. Den består av tre huvudlinjer, nämligen ett glidande medelvärde, ett övre band och ett nedre band. De två banden är standardavvikelser från ett 20-dagars glidande medelvärde.

Formeln för att beräkna Bollinger Bands är följande:

​BOLU=MA (TP, n) +m∗σ [TP, n]

FET=MA (TP, n) −m∗σ [TP, n]

var:

 • BOLU=Övre Bollinger Band
 • BOLD=Lägre Bollinger Band
 • MA=Glidande medelvärde
 • TP (typiskt pris) =(Hög+Låg+Stäng) ÷3
 • n=Antal dagar i utjämningsperioden (vanligtvis 20)
 • m=Antal standardavvikelser (vanligtvis 2)
 • σ [TP, n] =Standardavvikelse över de senaste n perioderna av TP

Här är begränsningarna för Bollinger Bands:

 • För det första kan betygssystemet inte definieras med denna indikator; endast en del verkar fungera enligt dess förutsägelser.

Notera: Det föreslås att du kombinerar analysen från olika indikatorer med Bollinger Bands och påbörjar din handelsresa för bättre resultat.

#7 relativ styrkeindex

MetaTrader 4 Relativt styrkeindex

Relative Strength Index (RSI) är en momentumoscillator som mäter hastigheten och förändringen av prisrörelser. RSI pendlar mellan noll och 100 och används vanligtvis för att identifiera överköpta eller översålda förhållanden i ett handlat värdepapper. Indikatorn utvecklades av J. Welles Wilder och introducerades i hans bok från 1978, "New Concepts in Technical Trading Systems."

RSI beräknas med följande formel:

RSI = 100 – (100 / (1 + RS))

där RS (Relative Strength) är genomsnittet av 'n' dagar' vid stängningar dividerat med genomsnittet av 'n' dagar' nedstänger.

Handlare använder i allmänhet en period på 14 dagar för att beräkna RSI, men denna tidsram kan justeras för att öka känsligheten (med en kortare period) eller minska känsligheten (med en längre period).

Handelssignaler

RSI ger handelssignaler när den flyttar till överköpt eller översålt territorium. En RSI över 70 indikerar att tillgången kan vara överköpt, vilket tyder på en potentiell säljsignal, medan en RSI under 30 indikerar att tillgången kan vara översåld, vilket tyder på en potentiell köpsignal.

Begränsningar

Som alla tekniska indikatorer har RSI sina begränsningar. Det kan förbli i överköpt eller översålt område under längre perioder under starka trender, vilket kan leda till falska signaler. Handlare använder ofta RSI i kombination med andra tekniska indikatorer för att mildra dessa problem och förbättra tillförlitligheten hos handelssignaler.

Slutsats – Välj en av de bästa indikatorerna för MT4

Sammanfattningsvis har handel inte det bästa ryktet i den verkliga världen, men du kan göra några enorma vinster om du gör det rätt. Om du vill tjäna pengar och fortsätta handla, kombinera data från ovanstående indikatorer. Kom ihåg att ständigt övervaka och analysera data för att fatta dina handelsbeslut.

De största nackdelen av dessa indikatorer för MetaTrader 4 är att signalerna de genererar extraheras från tidigare data och vanligtvis ger falska signaler. Därför bör handlare vara väldigt försiktiga när de utför aktiviteter på det binära alternativet och iaktta försiktighet när de handlar. Pocket Option är en av plattformarna som hjälper dig att öva binär handel utan några investeringar.

Vanliga frågor (FAQs) om MT4-indikatorer för binära optioner:

Vilka är de viktigaste Binary Options MT4-indikatorerna att överväga för effektiv handel?

De viktigaste MT4-indikatorerna för binära optioner att överväga för effektiv handel inkluderar beräkning av sannolikhet, Wilders DMI (ADX), Pivot Point, Commodity Channel Index, Stokastisk Oscillator och Bollinger Bands. Var och en av dessa Binary Options MT4-indikatorer erbjuder unika insikter för att hjälpa handlare att fatta välgrundade beslut.

Hur hjälper MT4-indikatorer för binära optioner att förutsäga marknadsrörelser?

Binary Options MT4-indikatorer ger handlare verktyg för att analysera olika faktorer som volatilitet, prisriktning och timing. Genom att använda dessa indikatorer kan handlare mäta sannolikheten för vissa marknadsrörelser, vilket gör dem avgörande för effektiv handel med binära optioner.

Är alla MT4-indikatorer för binära optioner baserade på historiska data?

Ja, många Binary Options MT4-indikatorer är baserade på historiska data. Även om de ger värdefulla insikter, observera att tidigare resultat inte är någon garanti för framtida resultat. Därför bör handlare vara försiktiga och kontinuerligt övervaka och analysera aktuella data tillsammans med MT4-indikatorerna för binära optioner.

Kan binära optioner MT4-indikatorer producera falska signaler?

Ja, vissa indikatorer för binära optioner och MT4-indikatorer kan ge falska signaler eftersom de ofta förlitar sig på historiska data. Det är viktigt för handlare att kombinera insikter från flera indikatorer och kontinuerligt övervaka marknaden för att fatta korrekta handelsbeslut.

Hur kan man säkerställa effektiv användning av Binary Options MT4 Indicators?

För att säkerställa effektiv användning av MT4-indikatorer för binära optioner bör handlare förstå varje binär option och indikators formel, syfte och begränsningar. Att kombinera data från olika indikatorer för binära optioner och öva på plattformar som Quotex kan förbättra noggrannheten i handelsbeslut baserade på MT4-indikatorer för binära optioner.

Om författaren

Percival Knight
Percival Knight är en erfaren handel med binära optioner i mer än tio år. Främst handlar han 60-sekundersaffärer med en mycket hög träffhastighet. Mina favoritstrategier är att använda ljusstakar och falska utbrott

Skriv en kommentar