Regler och villkor för BinaryOptions.com


Välkommen till BinaryOptions.com. Dessa villkor reglerar din åtkomst till och användning av vår webbplats och dess tillhörande tjänster. Genom att använda webbplatsen godkänner du dessa villkor, vår integritetspolicy och alla ytterligare villkor som gäller för vissa program där du kan välja att delta.

Om oss

BinaryOptions.com tillhandahåller jämförande analyser och information om handelsplattformar för binära optioner. Vi strävar efter att tillhandahålla insiktsfullt innehåll för att hjälpa användare att fatta välgrundade beslut. Observera att även om vi tillhandahåller värdefulla resurser, deltar vi inte i handelsaktiviteter eller accepterar monetära satsningar.

Service beskrivning

BinaryOptions.com är en omfattande källa för information och jämförelse av mäklare med binära optioner. Vi strävar efter att tillhandahålla tydlig, saklig och uppdaterad information men stöder inte några specifika mäklare. Vi tillhandahåller inte finansiell rådgivning eller investeringstjänster.

Användarbehörighet

Tjänsterna från BinaryOptions.com är avsedda för användare som enligt lag har rätt att ingå bindande avtal. Därför är webbplatsen inte för personer under 18 år. Genom att använda denna sida, representerar och garanterar du att du uppfyller detta ålderskrav och att din användning av BinaryOptions.com inte bryter mot någon tillämplig lag eller förordning.

Användaransvar

 • Lagstiftning efterlevs: Du samtycker till att följa alla lokala, statliga, nationella och internationella lagar och regler som gäller för din användning av webbplatsen.
 • Innehållsanvändning: Du får använda information från vår webbplats endast för personliga, icke-kommersiella ändamål. Du får inte distribuera, modifiera, överföra, återanvända, ladda ner, reposta, kopiera eller använda innehållet för kommersiella ändamål utan att först ha fått skriftligt tillstånd från oss.

Immateriella rättigheter

Allt innehåll på BinaryOptions.com, inklusive men inte begränsat till text, grafik, logotyper, bilder och programvara, tillhör Binaryoptions.com eller dess licensgivare och skyddas av upphovsrätt och immateriella lagar. Du beviljas en begränsad licens att få åtkomst till och använda webbplatsen och dess innehåll för ditt personliga, icke-kommersiella bruk.

Förbjudna aktiviteter

Du är förbjuden att använda vår webbplats för att:

 • Delta i alla aktiviteter som skulle kränka andras äganderätt, inklusive men inte begränsat till upphovsrätts- och varumärkesintrång, ärekränkning eller integritetsintrång.
 • Utföra eller främja olaglig verksamhet.
 • Orsaka skada eller störa tjänster för andra användare.
 • Distribuera virus eller annan skadlig datorkod.
 • Skörda eller på annat sätt samla in information om andra, inklusive e-postadresser, utan deras medgivande.

Ansvarsbegränsning och ansvarsfriskrivning

Du samtycker uttryckligen till att din användning av BinaryOptions.com sker på egen risk. Webbplatsen och allt innehåll och alla tjänster som tillhandahålls på webbplatsen tillhandahålls "i befintligt skick" och "som tillgängligt". Binaryoptions.com frånsäger sig uttryckligen alla garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång.

Ändring och uppsägning av tjänster

Binaryoptions.com förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller avbryta, temporärt eller permanent, webbplatsen eller någon del därav med eller utan föregående meddelande. Du samtycker till att Binaryoptions.com inte ska vara ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, avstängning eller avbrytande av tjänsterna.

Tillämplig lag och tvistlösning

Dessa villkor ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i någon jurisdiktion, utan att ge verkan åt några principer om lagkonflikter. Du samtycker till att alla åtgärder enligt lag eller i rättvisa som uppstår ur eller relaterade till dessa villkor endast ska lämnas in i de statliga eller federala domstolarna i din jurisdiktion, och du samtycker härmed och underkastar dig sådana domstolars personliga jurisdiktion i syfte att föra en sådan åtgärd.

Allmänna bestämmelser

 • Avskiljbarhet: Om någon bestämmelse i dessa villkor av en domstol med behörig jurisdiktion befinns vara ogiltig, är parterna ändå överens om att domstolen ska sträva efter att verkställa parternas avsikter som återspeglas i bestämmelsen och de andra bestämmelserna i villkoren förblir i sin helhet kraft och effekt.
 • Hela avtalet: Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och Binaryoptions.com och styr din användning av tjänsten och ersätter alla tidigare avtal mellan dig och Binaryoptions.com.
 • Kontaktinformation

För frågor eller kommentarer angående dessa Villkor, vänligen kontakta oss på info@binaryoptions.com.

Vilka är villkoren för mäklare med binära optioner?

Villkor och villkor för mäklare med binära optioner omfattar lista över regler som handlare måste följa. Det är en lista som innehåller detaljer om handel med mäklare och vad du kan förvänta dig under vissa förhållanden. Några av dessa detaljer inkluderar hur mäklaren beräknar kursen, lägsta och högsta uttagsgräns och deras bankkrav. 

Mest populära villkoren

Som handlare är det livsviktigt att läs villkoren av en binära optioner mäklare noggrant innan du samtycker till det. Att läsa det kommer att utbilda handlaren mer om vad mäklarna erbjuder och hur man hanterar framtida klagomål. Några populära nyckelfakta om villkoren och deras beskrivningar är:

Villkor:Beskrivning:
Minsta och högsta insättningspolicyFörstå de lägsta och högsta insättningsbeloppen du kan sätta in ditt konto med genom att läsa villkoren. Detta belopp varierar ofta beroende på mäklare. 
Minsta och högsta uttagspolicyDu måste också vara noggrann uppmärksam på den lägsta och maximala uttagsgränsen för en mäklare med binära optioner när du läser villkoren. När du handlar med binära optioner kan du behöva ta ut dina pengar som du tjänar. Villkoren anger ofta handläggningstiden för att ta ut dina intäkter och det lägsta och högsta belopp du kan ta ut åt gången. 
ÅterbetalningDe flesta mäklare med binära optioner har flera regler gällande återkrav. Vissa mäklare tillåter inte återbetalning, medan vissa bara tillåter det baserat på några krav. Du kan ofta ta reda på mer om deras återkravspolicy genom att läsa villkoren. 
VerifieringVerifieringskraven för mäklare med binära optioner ingår ofta i villkoren. Här får du lära dig mer om deras KYC-procedurer och hur lång tid det tar för mäklarna att verifiera handlarens dokument. 
Bonusar och kampanjerFlera mäklare erbjuder sina handlare flera bonusar och kampanjer, såsom en registreringsbonus och en första insättningsbonus. Dessa bonusar kan dock komma med ett villkor. Vissa mäklare tillåter endast handlare att ta ut sina pengar eller bonusen efter att ha uppnått de angivna omsättningskraven. 
Dolda avgifter och provisionerFlera mäklare tenderar att hävda att de inte tar ut några provisioner; det är bäst att inte lita på dem utan tvekan. Villkoren för en mäklare med binära optioner listar ofta avgifter som kanske inte finns någon annanstans på webbplatsen.
BankalternativI villkoren kan handlare ta reda på antal bankmetoder tillgänglig för insättning och uttag på sajten. 

Var medveten om orättvisa villkor

Även om flera mäklare är transparenta i sina affärer, är vissa inte det. Det finns flera fall av orättvisa villkor som handlare måste hålla utkik efter. Några av dessa är:

 • Brist på regleringsdetaljer: Bra villkor bör innefatta mäklarens regleringsinformation. A pålitlig och ansedd mäklare kommer att innehålla information om deras licensiering och när och med vilken myndighet de erhållit det. Se upp för någon mäklare med binära optioner som utelämnar denna detalj i sina villkor. 
 • Orättvisa bonusvillkor: I villkoren bör det finnas ett tydligt och enkelt sätt att göra anspråk på någon bonus eller kampanj. Dessa bonusar bör också ha skäliga villkor förenade. Håll utkik efter mäklare som kräver att handlare har en mycket hög handelsvolym innan de aktiverar sina uttag. Det hindrar ofta handlaren från att få tillgång till sina insatta medel och bonusar.
 • Policyer som stöder plötslig kontouppsägning: Vissa mäklare inkluderar policyer som ger dem rätt till avsluta en näringsidkares konto utan sannolika skäl. Läs noggrant igenom villkoren och handla inte med mäklare som inte har rätt process som ska följas för att avsluta ett konto. 
 • Komplicerad uttagsprocess: Det bör inte finnas något utökat ångerförfarande, såsom långa handläggningstider. Uttagsprocessen ska vara smidigt och snabbt och har en låg lägsta uttagsgräns.
 • Dolda avgifter och provisioner: En mäklare med binära optioner måste vara transparenta med sina affärer. Det bör finnas tydlig information om transaktionsavgifter och andra avgifter i villkoren. 

Binära mäklare med de bästa villkoren

Det finns flera mäklare med binära optioner med bra villkor, och de är:

Pocket Option

Pocket Option är en av de bästa mäklarna med binära optioner som verkar och prioriterar transparens med sina användare. Denna mäklare gör sina omfattande villkor tillgängliga för handlarna. Det finns också en strikt integritetspolicy för att skydda handlarens ekonomiska detaljer. Transparensen hos denna mäklare är en av anledningarna till att den är ett populärt val bland mäklare. 

Quotex

Quotex är en annan legitim mäklare för handel med binära optioner med sina handlares intresse i centrum. Denna mäklare är också ärlig om sin verksamhet och sätter bra säkerhetsåtgärder på plats för att skydda sina handlare. Alla deras avgifter, handelsinstrument och regleringsinformation ingår i deras villkor. 

Skriv en kommentar