பைனரி விருப்பங்கள் தீட்டா வரையறை

பைனரி விருப்பங்கள் தீட்டா வரையறை

கால் தீட்டா பெரும்பாலும் மற்றவற்றுடன் ஒன்றாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது பைனரி விருப்பங்கள் வர்த்தக குறிகாட்டிகள். இது அளவிடுகிறது காலாவதி நேரத்துடன் தொடர்புடைய அழைப்பு விருப்பங்களின் மதிப்பில் மாற்றம். எனவே, தீட்டா நேர்மறையாக இருந்தால், விருப்பத்தின் மதிப்பு காலப்போக்கில் அதிகரிக்கிறது; எதிர்மறையாக இருந்தால், காலப்போக்கில் மதிப்பு குறைகிறது.

தெரிந்து கொள்வது நல்லது

பைனரி அழைப்பு விருப்பங்கள் பணம் இல்லாதபோது, பைனரி அழைப்பு விருப்பங்களின் தீட்டா எப்போதும் எதிர்மறையாக இருக்கும். இருப்பினும், பைனரி அழைப்பு விருப்பங்களுக்கான தீட்டா நேர்மறையாக இருக்கும் போது பைனரி அழைப்பு விருப்பங்கள் பணத்தில் இருக்கும். அதற்கான காரணம் எளிமையானது. நேரம் குறையும்போது, பணத்திற்கு வெளியே உள்ள விருப்பம் பணமாக மாறுவதற்கான வாய்ப்பும், இதனால் வெற்றியாளர் குறையும். மாறாக, தி பணத்தில் விருப்பம் ஆக குறைந்த நேரம் உள்ளது பணத்திற்கு வெளியே.

மேலும் வரையறைகளை என் பைனரி விருப்பங்கள் சொற்களஞ்சியம். பற்றி மேலும் அறிய விரும்பினால் பைனரி வர்த்தக ஆஸிலேட்டர்கள் அல்லது பிற பயனுள்ள பைனரி விருப்பங்கள் வர்த்தக குறிகாட்டிகள், இந்த தளத்தில் உள்ள பிற கட்டுரைகளைப் படிக்கவும்.

எழுத்தாளர் பற்றி

பெர்சிவல் நைட்
நான் பத்து வருடங்களுக்கும் மேலாக அனுபவம் வாய்ந்த பைனரி விருப்பங்கள் வர்த்தகராக இருக்கிறேன். முக்கியமாக, நான் 60-வினாடி வர்த்தகத்தை மிக அதிக வெற்றி விகிதத்தில் வர்த்தகம் செய்கிறேன். மெழுகுவர்த்திகள் மற்றும் போலி உடைப்புகளைப் பயன்படுத்துவதே எனக்குப் பிடித்த உத்திகள்