Faiz oranı nedir? Tanım ve örnek

Faiz oranları nedir? Tanım ve örnek

Finansal bir faaliyet olduğunda, ödünç verme ve ödünç alma ortak unsurlardır. Şurası bir gerçektir ki, hiç kimse iş dünyasına kâr amacı gütmeden girmez. Faiz oranı böyle bir unsurdur. ödünç verme ve borçlanmanın arkasındaki ana kâr kaynağı

Ticaret söz konusu olduğunda da faiz oranlarının ayrı bir önemi vardır. Burada faiz oranı ve bunun ticaret ve diğer finansal faaliyetlerdeki işlevi hakkında bilinmesi gereken her şeyi deşifre edeceğiz.

Faiz oranı tam olarak nedir?

Faiz oranları değer kazanıyor

Faiz oranı, finans dünyasının sıklıkla kullandığı bir terimdir. Faiz oranını anlamak için bunun sadece bir miktar olduğunu söyleyebiliriz. Bu o borç verenin borçludan talep etme hakkına sahip olduğu miktar

Faiz oranı, anapara tutarından elde edilen bir yüzde tutarıdır. Anapara tutarı, bir borçlunun diğer finansal faaliyetleri finanse etmek için aldığı gerçek bir tutardır. 

Böyle bir ödünç alınan fon, kaldıraç ticaretinde vb. de kullanılabilir. Genellikle, faiz oranı tipik olarak APR kısaltması altında yıllık bazda ortaya çıkar. Sadece Yıllık Yüzde Oranı olarak genişler.

Faiz oranını anlamak

Borç alan, borç verenden bir varlık aldığında, onu çeşitli amaçlarla kullanabilir. Bu nedenle faiz, borç verenin bu tür bir kullanım için borçluya uyguladığı bir ücrettir. 

Varlık, basit nakitten tüketim malları ve emtialara kadar değişebilir. Ancak tüm borçlanma işlemlerinde faiz oranları hayati bir rol oynamaktadır. Borçlanma herhangi bir özel kullanım veya finansman için olabilir. Örneğin, bireyler diğer faaliyetleri satın almak veya finanse etmek için borç para alabilir; ticari firmalar portföylerini genişletmek için borç alırlar, vb. 

Şimdi, varlığın veya paranın borçlusu bunu toplu veya önceden belirlenmiş taksitler halinde geri ödeyebilir. Bununla birlikte, faiz oranının miktarı, borç alan tarafın sahip olduğu risk miktarına bağlıdır. Yüksek riskli bir kredinin yüksek bir faiz oranı olacaktır ve bunun tersi de geçerlidir.

Faiz oranı örneği

Çeşitli faiz oranlarına örnekler

Faiz kavramını bir örnek üzerinden sadeleştirebiliriz. Örneğin, bir kişi bir bankadan $200.000 ipotek alıyor ve bankanın uyguladığı faiz oranı 5%. Böyle bir durumda, borçlu $200.000'i iade etmek istediğinde, faiz oranı anapara tutarına eklenecektir. Böylece toplam geri ödenebilir tutar $200.000+(5% x $200.000) = $200.000+$10,000= $210.000 olacaktır.

Faiz oranının bir işlemin karlı kısmını gösterdiği noktadır.

Faiz oranları türleri

  • Basit Faiz Oranı: Hesaplaması, anapara tutarının faiz oranı ve zamanla çarpılmasıyla yapılır.
  • Bileşik Faiz Oranı: Basit faizden farklı olarak hesaplaması - p X [(1 + faiz oranı) olarak alınır.n − 1], burada p, anapara miktarını ve n, bileşik dönemlerin sayısını ifade eder.

Faiz oranı ve ticaret

Faiz oranı, bankacılık sektörünün üzerinde geliştiği bir terimdir. Bankalar, karlarını elde etmek için kredi verir ve faiz oranları uygular. Ancak, faiz oranının uygulamasını gördüğü tek alan değildir. 

İkili ticarette de faiz oranlarının katılımı vardır. Con tüccarlar faiz oranı türevini de faizli krediler gibi kullanabilir. Faiz oranı türevi, değeri olan bir finansal araçtan başka bir şey değildir. Ancak bunun değeri türev veya finansal aracın faiz oranı hareketleri ile bağlantısı vardır. Bu, faiz oranları yukarı veya aşağı hareket ettiğinde, aracın değerinin dalgalanacağı anlamına gelir. 

Faiz oranı türevleri vadeli işlemleri, ikili opsiyonları vb. içerir. türev riskleri azaltan bir yatırımdan başka bir şey ifade etmeyen riskten korunmadır.

Bu seçenek, bir Cron görevine güvenmek yerine, siz yayınla düğmesini tıkladığınız anda gönderiyi gönderir. Daha fazla bilgi edinin .