Що таке грошовий потік? | Визначення та приклад


Грошовий потік — це потік чистих грошових коштів та інших еквівалентів у компанію та з неї. 

Готівка вважається душею бізнесу. Без готівки бізнес чи навіть торговець не можуть вижити. Тому вимірювання того, скільки готівки надходить і виходить з бізнесу, є життєво важливим. З цією ж метою було введено термін грошовий потік. Трейдери можуть визначити чисту суму готівки, що надходить і виходить із концерну.

Готівковий потік у двох словах

 • Переміщення готівки та еквівалентів у компанію та з неї.
 • Приклади припливу: Дивіденди, продажі, роялті, боржники та відсотки сприяють надходженню грошових коштів.
 • Приклади відтоку: Купівля акцій, доходи та капітальні витрати призводять до відпливу готівки.
 • Важливість позитивного грошового потоку: Вказує на фінансове здоров'я, здатність повертати кредити, покривати витрати та залучати інвесторів.
 • Звіт про рух грошових коштів: Необхідний для аналізу ліквідності та прибутковості, допомагаючи інвесторам оцінити фінансову стійкість компанії.

Приплив і відтік грошових коштів

 • Якщо трейдер отримує дивіденди за свої інвестиції, це означатиме приплив готівки. Інші приклади надходження включають гроші від продажу, роялті, боржників, відсотків тощо.
 • Гроші, витрачені на купівлю акцій або що-небудь, означатимуть відтік готівки. Зазвичай він складається з доходів і капітальних витрат. 

У більшості фінансових звітів основною метою є оцінка грошового потоку, його походження та куди він спрямовується. Грошовий потік важливий для того, щоб знати, як фінансово працює компанія та наскільки краще вона може витримувати фінансову нестабільність. 

Підприємство має мати позитивний грошовий потік, щоб підтримувати свою репутацію та залучати інвесторів. Це означає, що бізнес має більше притоку, ніж відтоку готівки.

Позитивний грошовий потік свідчить про:

 • Ліквідні активи фірми збільшуються.
 • Він може погасити кредити, взяті в банках і кредиторів. 
 • Він може покрити всі свої витрати, заплатити акціонерам і багато іншого. 

Крім того, компанія з фінансовою гнучкістю може витримати будь-які виклики. Інвесторів також приваблюють ті компанії, які мають позитивний грошовий потік.

Аналіз грошових потоків за допомогою звітів про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів потрібен для аналізу ліквідності та прибутковості будь-якого підприємства. Це офіційний фінансовий звіт, що описує джерело та використання готівки компанією протягом певного часу. 

Аналітики та інвестори використовують звіт про рух грошових коштів, щоб визначити здатність компанії генерувати готівку та покривати свої операційні витрати. 

Найважливішим фінансовим звітом компанії є звіт про рух грошових коштів. Це одна з важливих частин, крім балансу та звіту про фінансові результати. 

Приклад грошового потоку

Ось ілюстрація звіту про рух грошових коштів компанії, яка допоможе вам прояснити цю концепцію. 

Грошовий потік від операційСума
Чистий прибуток$60,000
Доповнення до готівки
Амортизація$20,000
Збільшення кредиторської заборгованості$10,000
Віднімання з готівки
Збільшення дебіторської заборгованості $20,000
Збільшення запасів$30,000
Чиста готівка від операцій$40,000
Грошовий потік від інвестування
Придбання обладнання$5,000
Грошовий потік від фінансування
Векселя до оплати$7,500
Грошовий потік за місяць, що закінчився$42,500
 • Сині суми в доларах призводять до відтоку готівки. Наприклад, збільшення запасів свідчить про те, що підприємство додало запаси на цю суму до балансу. Однак ми придбали запаси $30 000, зменшивши готівку. 
 • Суми, виділені чорним, свідчать про надходження готівки. Наприклад, звіт про прибутки та збитки показує амортизацію $20 000 як витрати. Однак це не зменшує готівку. Тому ми повертаємо його до чистого прибутку. 

З таблиці вище ви можете бачити, що звіт про рух грошових коштів складається з трьох частин. Кожен розділ має своє значення в бізнесі та призводить до притоку та відтоку готівки.

Суть

Грошовий потік є життєво важливим для розуміння того, наскільки добре працює бізнес. Багато людей плутають це з прибутком, але це не одне і те ж. Прибуток - це чистий прибуток трейдера. Навпаки, грошовий потік - це чиста сума готівки, що надходить і виходить з бізнесу. 

Про автора

Percival Knight
Percival Knight має досвід трейдера бінарних опціонів більше десяти років. В основному він торгує 60-секундними угодами з дуже високим показником попадання. Мої улюблені стратегії — використання свічок і фальшивих проривів

Напишіть коментар