Bảng thuật ngữ giao dịch trực tuyến (từ vựng) - Tất cả các thuật ngữ được giải thích

Bảng thuật ngữ giao dịch trực tuyến lớn nhất dành cho các nhà giao dịch - Tìm các thuật ngữ quan trọng nhất để giao dịch quyền chọn nhị phân, ngoại hối, đầu tư, cổ phiếu, hàng hóa, v.v. trong bảng thuật ngữ này. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong giao dịch nhị phân, tôi giải thích chi tiết tất cả các sự kiện về sản phẩm tài chính. Tìm hiểu thêm về tất cả các điều khoản quan trọng xung quanh nhà môi giới quyền chọn nhị phân, công cụ, chiến lược và giao dịch.

4

6

MỘT

B

C

D

E

F

G

H

tôi

K

L

M

n

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z