AMF (Autorité des Marchés financiers): Định nghĩa & Lịch sử


Cơ quan thị trường tài chính, Autorité des Marchés các nhà tài chính, giám sát hoạt động của thị trường chứng khoán ở Pháp. Cơ quan công cộng độc lập này bảo vệ lợi ích của công chúng trên thị trường tài chính. 

Nó cũng kiểm tra các khoản đầu tư khác và các nhà đầu tư tiết kiệm thực hiện trong tổ chức tài chính. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng có trách nhiệm duy trì trật tự trên thị trường tài chính. 

Cơ quan quản lý thị trường tài chính là một trong những tổ chức quan trọng nhất ở Pháp. Nó được hình thành như một sự phát triển theo quy định của Châu Âu và quốc tế. 

Tóm tắt về AMF (Autorité des Marchés Financiers)

 • Điều tiết thị trường chứng khoán Pháp vì lợi ích công cộng.
 • Bảo vệ các nhà đầu tư bán lẻ, thúc đẩy hiểu biết về tài chính và tính bền vững.
 • Giám sát các cố vấn tài chính, môi giới và mạng lưới ngân hàng Pháp.
 • AMF cấm tiếp thị và bán các lựa chọn nhị phân cho các nhà đầu tư bán lẻ.

Lịch sử các nhà tài chính Autorité des Marchés

AMF ra đời vào ngày 1 tháng 8 năm 2003. Nó giám sát thị trường tài chính và chứng khoán ở Pháp. 

Tổ chức thiết lập luật và quy định phù hợp với các chỉ thị của Châu Âu. Nó cũng giúp đỡ những người tham gia thị trường Pháp. 

AMF đóng khung các luật theo quy định của pháp luật quốc gia Pháp. Bất cứ khi nào có cơ hội sửa đổi trong các chỉ thị, nó sẽ tìm kiếm lời khuyên của các nhà làm luật. Tổ chức này hoạt động trên một lộ trình rõ ràng nhằm cải thiện các quy định của Châu Âu và quốc tế. 

Nó có một số chính sách nhất định mà nó tuân theo để duy trì sự ổn định của thị trường tài chính. Hãy để chúng tôi hiểu cách nó đưa ra các quy định và loại chính sách mà nó tuân theo. 

Chính sách AMF

AMF tuân thủ các chính sách khác nhau trong khi đưa ra các chỉ thị cho những người tham gia thị trường. Các chính sách này thường là một số tài liệu, hướng dẫn và khuyến nghị. 

Những yếu tố này quy định chung về cách thức hoạt động của thị trường chứng khoán và các cơ quan tài chính của Pháp. AMF tuân theo chính sách minh bạch trong hoạt động của mình. Trước khi xuất bản bất cứ điều gì mới, nó tham khảo ý kiến của các trung gian tài chính và các hiệp hội nghề nghiệp khác nhau. 

Nó cũng tham khảo ý kiến của các tổ chức bảo vệ nhà đầu tư khác nhau trước khi đưa ra các chỉ thị mới. Do đó, các nhà đầu tư luôn được bảo vệ và niềm tin của họ vào thị trường tài chính vẫn còn nguyên vẹn. 

Mục tiêu AMF

Như với bất kỳ tổ chức quản lý nào khác, AMF có những mục tiêu nhất định.

Các mục tiêu này xác định mục đích hoạt động của AMF và phạm vi hoạt động của nó. 

 • Ưu tiên hàng đầu của nó là tăng cường tính minh bạch của thị trường tài chính. Bên cạnh đó, nó tập trung vào việc hội nhập tốt hơn các quốc gia châu Âu khác trong thị trường.
 • AMF nhằm bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Mục đích là tạo điều kiện tiếp cận thị trường đầu tư cho một số lượng lớn các nhà đầu tư.  
 • Cung cấp kiến thức và giáo dục tài chính giúp phát triển quốc gia và các nhà đầu tư. Vì vậy, giáo dục các nhà đầu tư Pháp và châu Âu là mục tiêu cơ bản của nó. 
 • AMF tập trung vào việc xây dựng các tiêu chuẩn báo cáo bền vững của doanh nghiệp. Nó đảm bảo rằng các thị trường kết hợp các tiêu chuẩn trung tính carbon phù hợp với sự phát triển bền vững. 

Với tư cách là người giám sát, AMF có các vai trò giám sát sau:

 • Nó kiểm tra các giao dịch xuyên biên giới và báo cáo các giao dịch phái sinh khác nhau. 
 • AMF đánh giá các tài sản không có tính thanh khoản khác nhau như tài sản công ty trái phiếu hoặc bất động sản. 
 • Cơ quan giám sát giám sát các nhà môi giới và cố vấn tài chính khác nhau.
 • Nó cũng kiểm tra các mạng lưới ngân hàng của Pháp và hoạt động tiếp thị của họ. 

Như vậy, AMF là một tổ chức của Pháp điều chỉnh cách tài chính di chuyển trong nền kinh tế. Mục tiêu chính của cơ quan này là duy trì sự đoàn kết trong các thị trường châu Âu. Nó tập trung vào việc tạo ra một môi trường đầu tư chuyên nghiệp cho tất cả các nhà đầu tư từ Pháp và các quốc gia khác. 

Môi trường kinh tế mạnh mẽ của Đức nợ chính quyền này.

AMF có điều chỉnh các tùy chọn nhị phân không?

Có, AMF quy định Tùy chọn nhị phân. AMF đã đưa ra biện pháp can thiệp của chính phủ nhằm cấm tiếp thị, phân phối hoặc bán quyền chọn nhị phân cho các nhà đầu tư bán lẻ ở Pháp hoặc từ Pháp.

Thông tin về các Tác giả

Percival Knight
Percival Knight là nhà giao dịch Quyền chọn nhị phân có kinh nghiệm trong hơn mười năm. Chủ yếu, anh ấy giao dịch các giao dịch 60 giây với tỷ lệ trúng rất cao. Chiến lược yêu thích của tôi là sử dụng nến và đột phá giả

Viết bình luận