Lệnh gọi ký quỹ là gì? Định nghĩa và ví dụ

Lệnh gọi ký quỹ - Định nghĩa và ví dụ

Một cuộc gọi ký quỹ xảy ra khi tài khoản ký quỹ của nhà đầu tư vượt quá một ngưỡng nhất định. Tài khoản ký quỹ bao gồm các tài sản được mua bằng nguồn vốn đi vay (thường là sự kết hợp giữa tiền của nhà đầu tư và tiền cho vay từ nhà môi giới của nhà đầu tư).

Nói một cách đơn giản, một cuộc gọi ký quỹ là một yêu cầu từ một nhà môi giới để tăng giá trị tài khoản của nhà đầu tư để đáp ứng giá trị cơ bản hoặc "bảo trì lề.”

Trong hầu hết các trường hợp, một cuộc gọi ký quỹ là một dấu hiệu cho thấy giá trị của một hoặc nhiều cổ phiếu trong tài khoản ký quỹ đã giảm xuống. Nhà đầu tư phải ký quỹ nhiều hơn hoặc bán một phần chứng khoán biên của họ để đáp ứng cuộc gọi ký quỹ.

Làm cách nào để đáp ứng một cuộc gọi ký quỹ?

Bất cứ khi nào tài khoản ký quỹ của nhà giao dịch bị thâm hụt, nhà môi giới sẽ thực hiện cuộc gọi ký quỹ cho nhà giao dịch. Để khắc phục sự thiếu hụt ký quỹ, nhà giao dịch phải gửi tiền mặt hoặc chứng khoán có thể ký quỹ vào tài khoản ký quỹ hoặc bán một số tài sản ký quỹ để thanh toán một phần khoản vay ký quỹ.

Làm cách nào để quản lý rủi ro liên quan đến giao dịch theo lệnh gọi ký quỹ?

Dừng lỗ là một cách tuyệt vời để ngăn ngừa thua lỗ khi giao dịch ký quỹ, cũng như duy trì đòn bẩy ở mức thấp và cho vay dựa trên danh mục đầu tư đa dạng để giảm bớt rủi ro của một cuộc gọi ký quỹ, khả năng xảy ra cao hơn nhiều khi giao dịch trên một cổ phiếu.

Ví dụ về cuộc gọi ký quỹ

Ví dụ về cuộc gọi ký quỹ

Giả sử bạn muốn mua cổ phiếu trị giá $250.000 trong một công ty hiện đang được niêm yết với giá $100 một cổ phiếu. Do đó, bạn đi với một công ty môi giới cung cấp tài khoản ký quỹ. Nói chung, bạn và nhà môi giới đã đặt $125,000 vào giao dịch. Công ty môi giới yêu cầu một khoản ký quỹ duy trì 30% để duy trì hoạt động của mình.

Có điều gì đó không may đã xảy ra với công ty và bạn cảm thấy đó là một khoản đầu tư an toàn vào thời điểm đó. Giá trị tài khoản ký quỹ của bạn giảm xuống còn $187.500 do giá cổ phiếu giảm. Khoản đầu tư đầu tiên của bạn, chiếm một phần ba số dư tài khoản, là $62.500. Chắc chắn, một lý do cho mối quan tâm, nhưng bạn đang ở trên mức tối thiểu.

Tuy nhiên, cổ phiếu tiếp tục giảm mạnh vào ngày hôm sau và nhanh chóng đạt lại $69. Tài khoản hiện có số dư là $172.500. Hiện tại, bạn chỉ sở hữu 27,5 phần trăm tài khoản — $47,500. Nhà môi giới sẽ thực hiện một cuộc gọi ký quỹ.

Sự kết luận

Các nhà đầu tư dự định mở tài khoản ký quỹ cần phải nhận thức được những rủi ro. Lặn lội mù quáng vì bạn có nhiều tiền hơn để đầu tư là một công thức dẫn đến thảm họa, nhưng việc chuẩn bị trước có thể giúp bạn tránh được tình huống xấu nhất có thể. Hãy lưu ý đến những rủi ro, tiết kiệm một số tiền phòng khi bạn cần và theo dõi kỹ tiến độ đầu tư.

Thập phân (mặc định)