Lợi tức đầu tư (ROI) là gì? Định nghĩa và ví dụ

Lợi tức đầu tư (ROI) - Định nghĩa và ví dụ

Lợi tức đầu tư (ROI) là một chỉ số đánh giá có thể được sử dụng để phân tích hiệu quả và lợi nhuận của một khoản đầu tư hoặc để so sánh hiệu quả của các khoản đầu tư khác nhau. Lợi tức đầu tư (ROI) của nhà đầu tư được tính bằng cách so sánh lợi tức đầu tư với chi phí đầu tư.

Lợi nhuận (hoặc lợi tức) của một khoản đầu tư được chia cho chi phí (hoặc ROI) của nó để tính đến ROI. Kết quả được trình bày dưới dạng tỷ lệ hoặc phần trăm.

Tính toán lợi tức đầu tư

Một công thức đơn giản để làm theo khi tính lợi tức đầu tư:

ROI = Chi phí đầu tư / (Giá trị đầu tư hiện tại - Chi phí đầu tư)

Thuật ngữ “Giá trị đầu tư hiện tại” liên quan đến giá trị của khoản đầu tư tại thời điểm bán. Nếu bạn xem xét ROI từ các loại đầu tư khác nhau song song với nhau, bạn có thể thấy chúng xếp chồng lên nhau như thế nào vì ROI được biểu thị dưới dạng phần trăm.

Lợi tức đầu tư (ROI) được xác định bằng cách chia lãi (hoặc lỗ) của một khoản đầu tư với chi phí (hoặc lợi tức) của khoản đầu tư. Lợi tức đầu tư (ROI) là tỷ lệ phần trăm lợi nhuận chia cho số tiền đã đầu tư. Ví dụ: nếu khoản đầu tư trả về $100 và chi phí $100, ROI sẽ là 1 hoặc 100%. 

Mặc dù tính đơn giản của nó, việc tính toán lợi tức đầu tư (ROI) có một số nhược điểm nghiêm trọng. Ví dụ: ROI không xem xét giá trị thời gian của tiền bạc, do đó không thể thực hiện các so sánh có ý nghĩa giữa các ROI. 

Các nhà đầu tư sử dụng các biện pháp bổ sung như giá trị hiện tại ròng (NPV) và tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) để bù đắp cho thiếu sót này (IRR).

Giá trị hiện tại ròng của Amazon.com, được xác định bởi Đại học Oakspring
Giá trị hiện tại ròng của Amazon.com, được xác định bởi Đại học Oakspring, Nguồn: https://oakspringuniversity.com/)

ROI tốt là gì?

Ví dụ về lợi tức đầu tư (ROI)

Để xác định ROI "tốt", các yếu tố như ham muốn rủi ro và thời gian cần thiết để một khoản đầu tư mang lại lợi nhuận phải được xem xét. Theo đó, các nhà đầu tư không thích rủi ro có thể sẽ chấp nhận lợi nhuận thấp hơn để đổi lấy việc giả định ít rủi ro hơn. Tương tự, để thu hút các nhà đầu tư đầu tư dài hạn, lợi tức đầu tư (ROI) phải cao hơn.

Ví dụ về lợi tức đầu tư

Lợi tức đầu tư (ROI) cũng có thể xác định mức độ bạn đã đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Nếu bạn mua 1.000 cổ phiếu của một công ty với giá $10 mỗi cổ phiếu, sau đó thanh lý chúng với giá $12 một năm sau đó, bạn kiếm được $12 cho mỗi $10 bạn đầu tư hoặc $1.20 cho mỗi $1. Lợi tức đầu tư là 20% trong trường hợp này vì tiền ban đầu của bạn đã được trả lại, cũng như 20% bổ sung.

Sự kết luận

ROI có thể xem xét lượng thời gian và nỗ lực dành cho hành động và đưa ra một thước đo về mức độ sử dụng tài nguyên của bạn.

Trong số những điều thiết yếu cần ghi nhớ khi lựa chọn cổ phiếu là lợi tức đầu tư (ROI). Biết liệu bạn có đang thực hiện các khoản đầu tư thích hợp dựa trên ROI hay không là điều quan trọng.

Thông tin về các Tác giả

Hiệp sĩ Percival
Tôi đã là một nhà kinh doanh Tùy chọn nhị phân có kinh nghiệm trong hơn mười năm. Chủ yếu, tôi giao dịch các giao dịch 60 giây với tỷ lệ trúng rất cao. Chiến lược yêu thích của tôi là sử dụng chân nến và đột phá giả