Dòng tiền có nghĩa là gì? - Định nghĩa và ví dụ

Các lĩnh vực khác nhau có liên quan đến dòng tiền

Tiền mặt được coi là linh hồn của doanh nghiệp. Nếu không có tiền mặt, một doanh nghiệp hoặc thậm chí một thương nhân không thể tồn tại. Do đó, việc đo lường lượng tiền mặt ra vào doanh nghiệp là rất quan trọng. Thuật ngữ dòng tiền được đặt ra cho cùng một mục đích. 

Các nhà giao dịch có thể xác định chắc chắn lượng tiền mặt ròng đang chuyển vào và chuyển ra khỏi mối quan tâm. Hãy để chúng tôi hiểu sâu hơn về dòng tiền. 

Dòng tiền là gì?

Đồ họa hiển thị dòng tiền

Như đã nói, dòng tiền là dòng tiền thuần và những thứ tương đương khác vào và ra khỏi doanh nghiệp. 

Nếu một nhà giao dịch nhận được cổ tức cho khoản đầu tư của mình, nó sẽ đại diện cho một dòng tiền mặt. Các ví dụ khác về dòng tiền vào bao gồm tiền bán hàng, tiền bản quyền, con nợ, tiền lãi, v.v.

Ngược lại, tiền chi để mua cổ phiếu hoặc bất cứ thứ gì sẽ có nghĩa là tiền mặt chảy ra. Nó thường bao gồm doanh thu và chi tiêu vốn. 

Trong hầu hết các báo cáo tài chính, mục tiêu chính là đánh giá dòng tiền, nguồn gốc của nó và nó đi đến đâu. Dòng tiền rất quan trọng để biết một công ty hoạt động như thế nào về mặt tài chính và khả năng chịu bất ổn tài chính tốt hơn như thế nào. 

Một doanh nghiệp nên có một dòng tiền dương để duy trì lợi thế thương mại và thu hút các nhà đầu tư. Nó có nghĩa là doanh nghiệp có dòng tiền vào nhiều hơn dòng tiền ra.

Dòng tiền dương cho biết:

  • Tài sản lưu động của công ty ngày càng tăng.
  • Nó có thể hoàn trả các khoản vay từ các ngân hàng và chủ nợ. 
  • Nó có thể trang trải tất cả các chi phí của mình, trả tiền cho các cổ đông và nhiều hơn thế nữa. 

Hơn nữa, một công ty có sự linh hoạt về tài chính có thể chịu được mọi thách thức. Các nhà đầu tư cũng bị thu hút bởi những công ty có dòng tiền dương.

Phân tích dòng tiền với báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo ngân lưu của một công ty

Bạn cần một báo cáo lưu chuyển tiền tệ để phân tích tính thanh khoản và khả năng sinh lời của bất kỳ doanh nghiệp nào. Đây là một báo cáo tài chính chính thức mô tả nguồn và việc sử dụng tiền mặt của công ty trong một thời gian cụ thể. 

Các nhà phân tích và nhà đầu tư sử dụng báo cáo lưu chuyển tiền tệ để xác định khả năng tạo tiền mặt và trang trải chi phí hoạt động của một công ty. 

Báo cáo tài chính quan trọng nhất của công ty là báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Đây là một trong những phần quan trọng, ngoài bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập. 

Ví dụ về dòng tiền:

Dưới đây là một minh họa về báo cáo lưu chuyển tiền tệ của một công ty sẽ giúp bạn làm rõ khái niệm này. 

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanhSố lượng
Thu nhập ròng$60,000
Bổ sung vào tiền mặt
Khấu hao$20,000
Tăng tài khoản phải trả$10,000
Các khoản trừ từ tiền mặt
Tăng tài khoản phải thu $20,000
Tăng hàng tồn kho$30,000
Tiền ròng từ hoạt động kinh doanh$40,000
Dòng tiền từ đầu tư
Mua sắm thiết bị$5,000
Dòng tiền từ tài trợ
Ghi chú phải trả$7,500
Dòng tiền cho tháng đã kết thúc$42,500
  • Số lượng đô la xanh dẫn đến dòng tiền chảy ra. Ví dụ, sự gia tăng hàng tồn kho cho thấy rằng doanh nghiệp đã thêm lượng hàng tồn kho có giá trị này vào bảng cân đối kế toán. Tuy nhiên, chúng tôi đã mua hàng tồn kho trị giá $30.000, giảm tiền mặt. 
  • Các số tiền màu đen cho thấy một dòng tiền mặt. Ví dụ: báo cáo thu nhập hiển thị khoản khấu hao $20,000 như một khoản chi phí. Tuy nhiên, nó không làm giảm bất kỳ khoản tiền mặt nào. Đó là lý do tại sao chúng tôi cộng nó trở lại thu nhập ròng. 

Từ bảng trên, bạn có thể thấy rằng báo cáo lưu chuyển tiền tệ có ba phần. Mỗi phần đều có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động kinh doanh và dẫn đến dòng tiền vào và ra.

Điểm mấu chốt

Dòng tiền rất quan trọng để hiểu được hoạt động kinh doanh tốt như thế nào. Nhiều người nhầm lẫn nó với lợi nhuận, nhưng chúng không giống nhau. Lợi nhuận là thu nhập ròng của một nhà kinh doanh. Ngược lại, dòng tiền là lượng tiền ròng ra vào hoạt động kinh doanh. 

Thập phân (mặc định)