Tùy chọn nhị phân Định nghĩa quyền chọn trong nước

Tùy chọn đến là một thành phần của công cụ ranh giới có thể được sử dụng để giao dịch trên thị trường quyền chọn nhị phân. Bằng cách sử dụng công cụ này, nhà giao dịch cần xác định liệu một tài sản nhất định sẽ hết hạn trong ranh giới trên và dưới hay không. Người môi giới xác định trước ranh giới trên và dưới

Tùy chọn đến hoạt động như thế nào?

Một tùy chọn đến được sử dụng cho giao dịch quyền chọn nhị phân trong một thời gian nhất định. Chỉ sau khi phân tích xu hướng thị trường và thấy ranh giới giá tối thiểu và tối đa của tài sản, bạn mới nên đưa ra quyết định. 

Khi bạn đã hiểu đúng về thị trường, bạn có thể dự đoán liệu giá trị hết hạn có nằm trong mức quyết định hay không. Nếu là của bạn dự đoán là chính xác, bạn sẽ thắng. Tuy nhiên, nếu tài sản hết hạn bên ngoài “outbound”, bạn sẽ mất tiền. 

Ví dụ về Quyền chọn đến 

Dưới đây là một ví dụ nhanh để hiểu tùy chọn gửi đến. 

Giả sử bạn đang giao dịch trên vàng. Các phạm vi giá tối đa và tối thiểu của tài sản này do nhà môi giới đặt lần lượt là 1,35282 và 1,35211. Để giao dịch quyền chọn trong nước thành công, giá trị của tài sản phải hết hạn trong phạm vi. Nếu có, giao dịch sẽ Trong tiền, và bạn sẽ giành chiến thắng. 

Sự kết luận 

Quyền chọn trong nước là một thành phần của giao dịch ranh giới đang trở nên phổ biến gần đây. Nó dễ hiểu đơn giản để thực hiện. 

Để thực hiện tùy chọn gửi đến của bạn thành công, bạn có thể hiểu xu hướng thị trường cơ bản của tài sản cụ thể mà bạn đang kinh doanh. 

Đọc các bài báo quan trọng khác trong bảng thuật ngữ nhị phân.

Thông tin về các Tác giả

Hiệp sĩ Percival
Tôi đã là một nhà kinh doanh Tùy chọn nhị phân có kinh nghiệm trong hơn mười năm. Chủ yếu, tôi giao dịch các giao dịch 60 giây với tỷ lệ trúng rất cao. Chiến lược yêu thích của tôi là sử dụng chân nến và đột phá giả