Tùy chọn nhị phân không chạm đôi | Định nghĩa & Ví dụ


Quyền chọn Không chạm Đôi bao gồm hai mức giá thực hiện/rào cản, một mức thấp hơn giá thực hiện hiện tại và mức còn lại cao hơn giá thực hiện hiện tại. Nếu cả hai cảnh cáo/rào cản đều không đạt được hoặc bị vi phạm khi hết hạn, chiến lược sẽ dừng ở mức 100.

Các tùy chọn nhị phân không chạm đôi thường được giao dịch bằng cách sử dụng các chiến lược hỗ trợ và kháng cự tùy chọn nhị phân phù hợp hoặc các chỉ số giao dịch tùy chọn nhị phân.

Định nghĩa tùy chọn nhị phân không chạm đôi

Tóm tắt các tùy chọn nhị phân không chạm đôi

  • Quyền chọn Double No Touch có hai rào cản, một ở dưới và một ở trên giá thực hiện.
  • Giao dịch với các chiến lược hoặc chỉ báo hỗ trợ và kháng cự để giao dịch quyền chọn nhị phân hiệu quả.
  • Người mua Giảm dần theo thời gian được hưởng lợi từ việc hiểu rõ hồ sơ của các vị thế kiếm tiền trong các tùy chọn không cần chạm kép.

Sự biến động của Double No-Touch Options

Về không ổn định ước tính, Tùy chọn nhị phân Double No Touch có lẽ là công cụ hiệu quả nhất trong số tất cả các công cụ, bao gồm cả dây buộc và dây thắt cổ thông thường. Nếu người giao dịch muốn bán sự biến động, theo nghĩa truyền thống sẽ yêu cầu bán các dải hoặc bóp nghẹt tiền, anh ta nên xem xét các tùy chọn nhị phân Double No Touch.

Đây là một cách tiếp cận đột tử đối với giao dịch, nhưng đồng thời, là một con đường sinh lợi để bán khống biến động, với điều kiện là các cuộc đình công không bị ảnh hưởng.

Thời gian giảm dần của Double No Touch Binary Options

Hiểu được cấu hình của các tùy chọn nhị phân kép không chạm có tầm quan trọng to lớn đối với người mua Time Decay. Điều này là do các giao dịch không cần chạm có lợi nhất là trong tiền vị trí ở các mức độ khác nhau.

Để phân tích về Phân rã theo thời gian và các mức giá có lợi nhất của tài sản tiềm ẩn để mua tùy chọn nhị phân Double No Touch, hãy xem phần Double No Touch Theta.

Mức độ biến động ngụ ý ảnh hưởng đến Tùy chọn nhị phân Double No Touch như thế nào

Cà phê-Đôi-Không-Chạm-Nhị phân-Tùy chọn-Công bằng-Giá trị-Ngụ ý-Biến động
Cà phê đôi Tùy chọn nhị phân không cần chạm Giá trị hợp lý Biến động ngụ ý

Cấu hình giá của các tùy chọn nhị phân Double No Touch bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi sự biến động ngụ ý, tức là Double No Touch Vega cao. Theo đó, mức độ biến động của tài sản cơ sở càng cao thì cơ hội trúng một trong các cú đánh càng cao và giá của Double No Touch càng thấp.

Khi độ biến động cao, lợi nhuận từ việc bán độ biến động, tức là mua các tùy chọn nhị phân Double No Touch, là rất lớn khi giá nằm giữa giá đình công. Khi độ biến động ngụ ý giảm xuống, phần lãi đáng kể nhất sẽ di chuyển ra khỏi điểm giữa của các cuộc đình công và hướng tới các cuộc đình công.

Ví dụ về tùy chọn nhị phân không chạm đôi

Vàng hiện đang giao dịch ở mức $2000. Một nhà môi giới quyền chọn nhị phân đang cung cấp khoản thanh toán 86% cho quyền chọn nhị phân không chạm kép sẽ hết hạn sau 15 phút, với rào cản giá cao hơn là $2020 và rào cản giá thấp hơn là $1980.

Quan sát biến động giá của Vàng trong một giờ qua, nhà giao dịch dự đoán mức độ biến động thấp và tin rằng Vàng sẽ không đạt được các rào cản $2020 hoặc $1980 trong 15 phút tới. Đầu tư $200 vào tùy chọn nhị phân không chạm kép này, nếu Vàng không chạm vào rào cản trong thời gian quy định, nhà giao dịch sẽ kiếm được lợi nhuận $172 (86% của khoản đầu tư ban đầu). Ngược lại, nếu Vàng chạm vào một trong hai rào cản, nhà giao dịch sẽ mất toàn bộ khoản đầu tư $200.

Thông tin về các Tác giả

Percival Knight
Percival Knight là nhà giao dịch Quyền chọn nhị phân có kinh nghiệm trong hơn mười năm. Chủ yếu, anh ấy giao dịch các giao dịch 60 giây với tỷ lệ trúng rất cao. Chiến lược yêu thích của tôi là sử dụng nến và đột phá giả

Viết bình luận