Lãi suất là gì? Định nghĩa và ví dụ

Lãi suất là gì? Định nghĩa và ví dụ

Khi đó là một hoạt động tài chính, cho vay và đi vay là những yếu tố chung. Thực tế là không ai bước vào thế giới kinh doanh mà không đảm bảo lợi nhuận chính. Lãi suất là một trong những yếu tố đó là nguồn lợi nhuận chính đằng sau việc cho vay và đi vay

Khi nói đến giao dịch cũng vậy, lãi suất có tầm quan trọng riêng. Ở đây chúng tôi sẽ giải mã tất cả những gì cần biết về lãi suất và chức năng của nó trong giao dịch và các hoạt động tài chính khác.

Lãi suất chính xác là gì?

Lãi suất ngày càng tăng theo giá trị

Lãi suất là một thuật ngữ mà thế giới tài chính sử dụng thường xuyên. Để hiểu lãi suất, chúng ta có thể nói rằng nó chỉ là một số tiền. Chính là nó số tiền mà người cho vay có quyền thu từ người đi vay

Lãi suất là tỷ lệ phần trăm thu được từ số tiền gốc. Số tiền gốc là số tiền thực tế mà người đi vay nhận được để tài trợ cho các hoạt động tài chính khác. 

Một khoản tiền đi vay như vậy cũng có thể được sử dụng trong giao dịch đòn bẩy, v.v. Thông thường, lãi suất thường phát sinh hàng năm dưới tên viết tắt APR. Nó chỉ đơn giản mở rộng như một Tỷ lệ Phần trăm Hàng năm.

Tìm hiểu lãi suất

Khi người vay nhận được tài sản từ người cho vay, họ có thể sử dụng nó cho nhiều mục đích khác nhau. Do đó, lãi suất là một khoản phí mà người cho vay trả cho người đi vay cho việc sử dụng đó. 

Tài sản có thể bao gồm từ tiền mặt đơn giản đến hàng tiêu dùng và hàng hóa. Tuy nhiên, trong tất cả các giao dịch vay, lãi suất đóng một vai trò quan trọng. Khoản vay có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích sử dụng hoặc tài trợ cụ thể nào. Ví dụ, các cá nhân có thể vay tiền để mua sắm hoặc tài trợ cho các hoạt động khác; các công ty kinh doanh vay để mở rộng danh mục đầu tư của họ, v.v. 

Giờ đây, người vay tài sản hoặc tiền có thể hoàn trả số tiền đó một lần hoặc nhiều lần được xác định trước. Tuy nhiên, mức lãi suất phụ thuộc vào mức độ rủi ro mà bên đi vay sở hữu. Một khoản vay rủi ro cao sẽ có lãi suất cao và ngược lại.

Ví dụ về lãi suất

Ví dụ về các mức lãi suất khác nhau

Chúng ta có thể đơn giản hóa khái niệm lãi suất thông qua một ví dụ. Ví dụ, một người thế chấp $200.000 từ một ngân hàng, và lãi suất ngân hàng áp dụng là 5%. Trong trường hợp như vậy, khi người vay muốn trả lại $200.000, lãi suất sẽ cộng vào số tiền gốc. Vì vậy, tổng số tiền phải trả sẽ trở thành $200.000 + (5% x $200.000) = $200.000 + $10.000 = $210.000.

Đó là một điểm mà lãi suất cho thấy phần có lợi của một giao dịch.

Các loại lãi suất

  • Lãi suất đơn giản: Tính toán của nó dựa trên số tiền gốc nhân với lãi suất và thời gian.
  • Lãi suất gộp: Không giống như lãi suất đơn giản, cách tính của nó được coi là- p X [(1 + lãi suất)n - 1], trong đó p là số tiền gốc và n là số kỳ tính lãi kép.

Lãi suất và giao dịch

Lãi suất là một thuật ngữ mà lĩnh vực ngân hàng phát triển mạnh. Các ngân hàng cho vay và đánh lãi suất để thu lợi nhuận của họ. Tuy nhiên, nó không phải là lĩnh vực duy nhất mà lãi suất được áp dụng. 

Trong giao dịch nhị phân cũng có sự tham gia của lãi suất. Con thương nhân tương tự có thể sử dụng phái sinh lãi suất như các khoản vay có lãi suất. Phái sinh lãi suất không hơn gì một công cụ tài chính có giá trị. Nhưng, giá trị của điều này phát sinh hoặc công cụ tài chính có mối liên hệ với biến động lãi suất. Điều đó có nghĩa là bất cứ khi nào lãi suất tăng hoặc giảm, giá trị của công cụ sẽ dao động. 

Các công cụ phái sinh lãi suất bao gồm hợp đồng tương lai, quyền chọn nhị phân, v.v. Công dụng chính của loại phát sinh trong khi bảo hiểm rủi ro, bản thân nó không có nghĩa gì ngoài một khoản đầu tư làm giảm bớt rủi ro.

Khi khách truy cập để lại nhận xét trên trang web, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu nhận xét cũng như địa chỉ IP của khách truy cập và chuỗi tác nhân người dùng trình duyệt để giúp phát hiện thư rác.