Dòng thời gian tùy chọn nhị phân là gì? | Hồ sơ định nghĩa và giá


Tùy chọn nhị phân Dòng thời gian là một chiến lược tùy chọn nhị phân tuyệt vời. Nó thách thức người giao dịch xác định đúng thời điểm, nhưng đối với những người ít hăng hái hơn, nó cũng mang lại cho họ cơ hội. miếng anh đào thứ hai.

Trong thị trường tài chính, thời gian là tất cả; bất cứ ai cũng có thể tuyên bố đã dự đoán thị trường một cách chính xác nếu họ chờ đợi đủ lâu. Nhưng chờ đợi cũng có mặt trái của nó, như Lord Keynes, người Anh uyên bác và cao quý nhất, đã chỉ ra trong một trong những khoảnh khắc sâu sắc nhất của ông: “Về lâu dài tất cả chúng ta đều chết”! Tùy chọn nhị phân Dòng thời gian thưởng cho người giao dịch phù hợp với thời gian tham gia của người giao dịch. Tùy chọn nhị phân Dòng thời gian là giao dịch được đảm bảo để kiểm tra không chỉ dự báo định hướng của nhà giao dịch mà quan trọng hơn là khả năng tính toán thời gian của nhà giao dịch.

Dòng thời gian của tùy chọn nhị phân gần giống với dải lịch cuộc gọi thông thường. Chiến lược này được tạo thành từ một loạt các cuộc gọi một chạm với cùng một cuộc đình công nhưng ngày hết hạn khác nhau. Khoản thanh toán gia tăng là một hàm của số ngày hết hạn và bằng 100 chia cho số ngày hết hạn, tức là tăng 25 phản ánh 4 lần hết hạn, gia số 20 phản ánh 5 lần hết hạn.

Hình 1 cho thấy giá thanh toán giảm từng bước.

  • 1. Nếu mức Hang Seng đạt 22000 trong ngày đầu tiên thì dòng thời gian tùy chọn nhị phân ngay lập tức kết thúc và ổn định ở mức 100. Nếu mức Hang Seng không giao dịch ở mức 22000 trong ngày đầu tiên thì…..
  • 2. Nếu mức Hang Seng đạt 22000 trong ngày thứ hai thì dòng thời gian tùy chọn nhị phân ngay lập tức kết thúc và ổn định ở mức 75. Nếu mức Hang Seng không giao dịch ở mức 22000 trong ngày thứ hai thì…..
  • 3. Nếu mức Hang Seng đạt 22000 trong ngày thứ ba thì dòng thời gian tùy chọn nhị phân ngay lập tức kết thúc và ổn định ở mức 50. Nếu mức Hang Seng không giao dịch ở mức 22000 trong ngày thứ ba thì…..
  • 4. Nếu mức Hang Seng đạt 22000 trong ngày cuối cùng thì dòng thời gian tùy chọn nhị phân ngay lập tức kết thúc và ổn định ở mức 25. Nếu mức Hang Seng không giao dịch ở mức 22000 trong ngày cuối cùng thì…..
  • 5. Dòng thời gian ổn định ở mức 0.

Hình 2 là một ví dụ về Dòng thời gian 22.000 Hang Seng, lấy Hình 1 và thêm một trục với mức Hang Seng.

Trục dưới cùng bên trái hiển thị các ngày sắp hết hạn. Thời gian tăng dần xác định việc giảm giá thanh toán là một ngày. Trục bên tay phải hiển thị giá Chỉ số Hang Seng. Các tùy chọn nhị phân Dòng thời gian đỉnh 100 cho biết chỉ số Hang Seng đạt 22.000 chỉ còn hơn 3 ngày nữa là hết hạn. Khi thời gian hết hạn giảm xuống mức tối đa mà Dòng thời gian có thể giải quyết giảm 25 mỗi ngày.

Ví dụ trên có thời hạn bốn ngày nhưng có thể hoạt động dễ dàng đối với các cược một giờ với thời gian tăng lên là mười lăm phút. Ngoài ra, chiến lược có thể được thiết lập sao cho thời gian tăng lên hàng tháng nhưng bắt đầu từ 112 ngày như Hình 3 minh họa.

Hang-Seng-Binary-Options-Timeline-Time-to-Expiry-HSI-level-20-ngụ ý-biến động
Dòng thời gian tùy chọn nhị phân Hang Seng - Thời gian hết hạn, mức HSI và sự biến động ngụ ý 20%

Biến động ngụ ý là một đầu vào quan trọng cho Dòng thời gian vì độ biến động càng cao thì khả năng vi phạm cảnh cáo càng lớn. Trong Hình 3, sự biến động ngụ ý được đặt ở 20% trong đó 112 ngày nữa là hết hạn Thời hạn chỉ có giá trị 4,87. Khi mua tùy chọn nhị phân này, Hang Seng có 22 ngày để tăng lên 22.000 và đạt giải jackpot (100), lợi nhuận là 1.953%. Nhưng nếu nó bỏ lỡ mốc thời gian đó nhưng chạm mốc 22.000 với 30 + 30 + 29 = 89 ngày nữa là hết hạn thì Dòng thời gian tùy chọn nhị phân sẽ giải quyết ở mức 75, lợi nhuận là 1,440%. Và tiếp tục như vậy với các giá trị giải quyết là 50 (927%), 25 (413%) và 0 (-100%).

Nói trong Hình 3 Hang Seng đang giao dịch ở mức 20,920 và một nhà đầu cơ cảm thấy rằng, một là thị trường hơi 'thay đổi' và hai, thị trường sẽ trải qua một giai đoạn trầm lắng trong vài tháng. Ở mức 20,920, Dòng thời gian 22,000 ở trên có giá trị khoảng 50 với độ biến động ngụ ý được đặt ở 20%. Do đó, chiến lược này khi mới thành lập có thể được ví như việc tung đồng xu khi mất tiền đặt cược, tức là có 50:50 cơ hội mà Hang Seng sẽ tăng lên đến 22.000 trong vòng 22 ngày tới. Thời gian trôi qua và cơ bản không thay đổi và Dòng thời gian hiện có giá trị là 36,89 vì mức lỗ tối đa giảm xuống còn 25, tức là 75 giá thanh toán trừ giá 50 Mốc thời gian lúc bắt đầu. Sau 30 ngày nữa, giá thanh toán tối đa của Dòng thời gian trở thành 50 và giao dịch không thể thua lỗ.

Biến động ngụ ý

Nhưng những tác động của sự biến động ngụ ý thay đổi đối với hai giao dịch trên là gì? Hình 4 minh họa sự giảm biến động ngụ ý xuống 5% (hơi mạnh một chút nhưng điều này nhằm mục đích minh họa) trong khi Hình 5 minh họa Hình 3 với độ biến động ngụ ý 35%.

Hang-Seng-Binary-Options-Timeline-Time-to-Expiry-HSI-level-5-ngụ ý-Biến động
Dòng thời gian tùy chọn nhị phân Hang Seng - Thời gian hết hạn, mức HSI & Biến động ngụ ý 5%

Giải jackpot 1,953% trở lại là một giấc mơ bị bỏ rơi và để Dòng thời gian có giá trị 4,87 với 112 ngày còn lại, Hang Seng phải đi tới 21.042 từ 18.520 trong một ngày (không thực tế như mức độ biến động ngụ ý giảm 15% xuống 5% nhưng đóng vai trò là mức độ biến động mà một người tham gia giao dịch có thể có tác động đáng kể đến lợi nhuận của nó).

Người bán phí bảo hiểm ở mức 50 đã gọi thị trường một cách chính xác. Với Hang Seng không đổi ở 20,920 và 112 ngày còn lại, Dòng thời gian hiện chỉ có giá trị 2,7 với sự gia tăng của Hang Seng lên 21,720 cần thiết để Dòng thời gian vẫn có giá trị 50.

Hình 5 minh họa rằng với 35% ngụ ý về sự biến động như thế nào các giao dịch phí bảo hiểm dài và ngắn ở trên đã hoạt động. Mốc thời gian đã tăng từ 4,87 lên 20,9 trong khi nhà văn ở 50 đã thấy vị trí cao cấp ngắn hạn của anh ấy có giá 18,7 tích tắc vì Dòng thời gian đó hiện có giá trị 68,7.

Hang-Seng-Binary-Options-Timeline-Time-to-Expiry-HSI-level-35-ngụ ý-Biến động
Dòng thời gian tùy chọn nhị phân Hang Seng - Thời gian hết hạn, mức HSI & Biến động ngụ ý 35%

Timeline vega là một cân nhắc quan trọng khi cân nhắc khi nào nên cân nhắc đến chiến lược này. Rõ ràng đây là một giao dịch tốt hơn so với một quyền chọn bán nhị phân đơn giản để xem xét sự biến động hoặc tính theo thời gian giảm dần vì không có sự cân nhắc về việc đảo ngược rủi ro, tức là vị trí vega ngắn hoặc theta không thể chuyển thành một đường dài hoặc vị trí theta phía trên cuộc đình công. Có thể cho rằng nó cũng là một công cụ tốt hơn nhiều so với lệnh gọi thông thường để giao dịch vega và theta, đặc biệt là khi viết quyền chọn mua thông thường, do rủi ro giảm giá tiềm ẩn không giới hạn của một thương mại như vậy.

Sử dụng thực tế

Các ví dụ trên hoạt động tốt cho các chỉ số, nhưng bản chất của Dòng thời gian tùy chọn nhị phân cho thấy rằng nó có thể có những điểm hấp dẫn cụ thể đối với các STIR giao dịch đó. Ví dụ, một đợt tăng lãi suất của Mỹ đang trong quá trình thực hiện nhưng không ai chắc chắn chính xác khi nào Fed có thể hành động, vì vậy chiến lược này có thể thu hút sự quan tâm lớn trong thị trường quyền chọn và tương lai Eurodollars.

Trước khi dầu vi phạm Dấu $100, đã có nhiều tháng suy đoán về thời điểm sự kiện quan trọng này sẽ diễn ra; các tùy chọn nhị phân Dòng thời gian sẽ là công cụ đầu cơ hoàn hảo.

Đánh giá dòng thời gian Quyền chọn nhị phân

Các tùy chọn nhị phân Dòng thời gian là:

Dòng thời gian = (Cuộc gọi một chạm (T1) + Cuộc gọi một chạm (T2)+

Cuộc gọi một chạm (T3) + Cuộc gọi một chạm (T4)) / 4

hoặc phải có 5 khoảng thời gian:

Dòng thời gian = (Cuộc gọi một chạm (T1) + Cuộc gọi một chạm (T2)+

Cuộc gọi một chạm (T3) + Cuộc gọi một chạm (T4) +

Cuộc gọi một chạm (T5)) / 5

nơi T1…… T5 là các khoảng thời gian riêng biệt để hết hạn lệnh gọi một chạm tùy chọn nhị phân.

Tìm thêm bài viết trong Bảng chú giải thuật ngữ quyền chọn nhị phân của tôi.

Thông tin về các Tác giả

Percival Knight
Percival Knight là nhà giao dịch Quyền chọn nhị phân có kinh nghiệm trong hơn mười năm. Chủ yếu, anh ấy giao dịch các giao dịch 60 giây với tỷ lệ trúng rất cao. Chiến lược yêu thích của tôi là sử dụng nến và đột phá giả

Viết bình luận