Đạo hàm là gì? - Định nghĩa và ví dụ


Derivative, một hợp đồng liên quan đến hai hoặc nhiều bên, thể hiện một thỏa thuận dựa trên một tài sản tài chính có bảo đảm cơ bản. Hoạt động như hợp đồng, chúng góp phần làm cho các giao dịch tài chính và các giao dịch khác trở nên an toàn hơn, đóng vai trò là phương tiện thuận tiện để tạo ra lợi nhuận thiết yếu cho doanh nghiệp. Do đó, các công cụ phái sinh trở thành một khía cạnh quan trọng của giao dịch và các hoạt động tài chính khác.

Khi giao dịch với các công cụ phái sinh, các bên thỏa thuận trước về tài sản tài chính có nguồn gốc từ một tài sản tài chính khác. Về bản chất, hợp đồng phụ thuộc vào hiệu suất của một tài sản khác và được liên kết với một tài sản cơ bản. Những đặc điểm này phân loại các công cụ phái sinh là công cụ đầu tư tiên tiến.

Tóm tắt về Derivative

  • Hợp đồng tài sản tài chính với chứng khoán cơ sở. Tăng cường bảo mật trong các giao dịch tài chính và tăng lợi nhuận.
  • Loại phái sinh chính là Hợp đồng tương lai, trong đó các bên đồng ý giao dịch tài sản tài chính ở một mức giá cụ thể vào một ngày cụ thể.
  • Các loại Derivative: Quyền chọn vốn cổ phần, Hoán đổi, Chuyển tiếp, Lãi suất, Tiền tệ, Hàng hóa, Quyền chọn nhị phân.

Phân biệt tương lai và quyền chọn trong Derivative

Chúng ta có thể phân loại Derivative thành hai loại; Khóa và Tùy chọn.

MỘT khóa là một công cụ phái sinh có tên là hợp đồng tương lai và ràng buộc các bên theo các điều khoản đã thỏa thuận. Bây giờ, các điều khoản đó sẽ có hiệu lực cho đến khi hợp đồng kết thúc thời hạn sử dụng.

Ngược lại, Quyền mua đưa ra một cách tiếp cận khác. Trong phái sinh Tùy chọn, nghĩa vụ không xuất hiện. Chủ sở hữu có quyền giao dịch tài sản trước khi hết hạn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là có sự đảm bảo đối với quyền sở hữu những tài sản đó. Khi ai đó sở hữu chứng khoán phái sinh, điều đó không có nghĩa là quyền sở hữu tài sản.

Công dụng chính của phái sinh là tiếp cận các thị trường cụ thể và liên quan đến giao dịch các tài sản khác nhau. Nhà giao dịch có thể sử dụng Derivative để phòng ngừa một vị thế hoặc mô phỏng chuyển động của tài sản. Vì chúng tôi biết có thể có những thay đổi chưa từng có trên thị trường giao dịch nên Derivative có thể giúp giải quyết chúng. Vì vậy, bằng cách sử dụng các công cụ phái sinh, tiềm năng thu lợi nhuận cao hơn. 

Loại đạo hàm chính là gì?

1TP30 Quảng cáo có thể ở nhiều dạng khác nhau. Tuy nhiên, vấn đề chính là Hợp đồng tương lai.

Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận trong đó các bên đồng ý giao dịch tài sản tài chính ở một mức giá cụ thể vào một ngày cụ thể. Nó được tiêu chuẩn hóa bởi giá cả và tỷ lệ cụ thể. Dù giá trị thị trường tăng hay giảm thì giá hàng hóa trong hợp đồng không thay đổi; do đó, lợi nhuận có thể thuộc về một trong các bên hoặc sẽ không có bất kỳ lợi nhuận nào.

Ví dụ, bên A quyết định mua một cổ phiếu của bên B vào tuần tới với giá $10. Khi đến ngày, tỷ giá thị trường đã tăng lên $20. Nhưng B không thể đòi giá đó vì họ đã chấp nhận hợp đồng: Do đó bên A có lãi. Nếu tỷ giá thị trường đã giảm, thì lợi nhuận sẽ thuộc về người bán. 

Lợi ích của các công cụ phái sinh

  • Chi phí giao dịch thấp hơn so với các giao dịch tài chính khác. 
  • Nó hoạt động tốt trong các tình huống rủi ro vì nó đảm bảo một mức giá sẽ được đưa ra ngay cả khi giá thấp hơn trên thị trường. 
  • Người ta có thể chuyển rủi ro cho các bên khác. Do đó, nó tương đối không có rủi ro.

Các loại công cụ phái sinh

Sau đây là một số loại Quảng cáo 1TP30 khác mà nhà giao dịch có thể bắt gặp:

Quyền chọn vốn chủ sở hữu

Là một phái sinh, Quyền chọn cổ phiếu cũng có thể có hai loại; cuộc gọi hoặc đặt. Thông qua quyền chọn mua, nhà giao dịch có quyền mua cổ phiếu với giá cố định vào ngày cụ thể đó. Ngược lại, quyền chọn bán liên quan đến quyền bán một tài sản vào bất kỳ ngày cụ thể nào ở một mức giá nhất định. 

Tráo đổi

Đây là một công thức được lập kế hoạch trước để trao đổi tiền mặt giữa hai bên vào một ngày trong tương lai. Hợp đồng OTC là ví dụ hoàn hảo về các thỏa thuận hoán đổi.

Tiền đạo

Các hợp đồng này cũng giống như các hợp đồng tương lai. Tuy nhiên, các hợp đồng này không có các giao dịch có tổ chức và phụ thuộc vào các trường hợp trong tương lai.

Lãi suất

Công cụ phái sinh lãi suất là những hợp đồng có giá trị được xác định bởi sự biến động của lãi suất. Những công cụ phái sinh này giúp những người tham gia thị trường quản lý và phòng ngừa rủi ro lãi suất. Ví dụ bao gồm hoán đổi lãi suất, trong đó hai bên trao đổi nghĩa vụ lãi suất và quyền chọn lãi suất, mang lại cho chủ sở hữu quyền mua hoặc bán hợp đồng lãi suất ở một mức giá xác định.

Hàng hóa

Các công cụ phái sinh hàng hóa có giá trị từ biến động giá của các hàng hóa cơ bản như vàng, dầu, nông sản, v.v. Hợp đồng tương lai và quyền chọn về hàng hóa là những ví dụ phổ biến.

Tiền tệ

Các công cụ phái sinh tiền tệ là công cụ tài chính gắn liền với thị trường ngoại hối. Chúng bao gồm các hợp đồng tương lai tiền tệ, quyền chọn và hoán đổi. Các nhà giao dịch sử dụng các công cụ phái sinh này để phòng ngừa rủi ro tiền tệ hoặc đầu cơ về biến động tiền tệ.

Tùy chọn nhị phân có phải là loại Derivative không?

Đúng, Tùy chọn nhị phân là một đạo hàm đơn giản chỉ có hai kết quả: Bạn có thể thắng hoặc bạn có thể thua. Các lựa chọn nhị phân lấy giá trị của chúng từ một tài sản cơ bản, chẳng hạn như cổ phiếu, hàng hóa, tiền tệ hoặc chỉ số thị trường.

Đầu tư vào thị trường tăng hoặc giảm bằng giao dịch quyền chọn nhị phân. Nếu bạn đúng trong một thời gian hết hạn nhất định và giá cao hơn hoặc thấp hơn giá thực hiện, bạn sẽ giành được lợi nhuận cao lên tới 90%+. Nếu bạn sai trong một thời gian hết hạn nhất định, bạn sẽ mất số tiền đầu tư.

Thông tin về các Tác giả

Percival Knight
Percival Knight là nhà giao dịch Quyền chọn nhị phân có kinh nghiệm trong hơn mười năm. Chủ yếu, anh ấy giao dịch các giao dịch 60 giây với tỷ lệ trúng rất cao. Chiến lược yêu thích của tôi là sử dụng nến và đột phá giả

Viết bình luận