Fjalorth i tregtimit në internet (leksikon) – Shpjegohen të gjitha termat

Fjalori më i madh i tregtimit në internet për tregtarët – Gjeni termat më të rëndësishëm për tregtimin e opsioneve binare, forex, investimi, aksionet, mallrat dhe më shumë në këtë fjalor. Me më shumë se 10 vjet përvojë në tregtimin binare, unë shpjegoj të gjitha faktet rreth produktit financiar në detaje. Mësoni më shumë për të gjitha termat e rëndësishme përreth ndërmjetësit e opsioneve binare, mjetet, strategjitë dhe tregtimin.

4

6

A

B

C

D

E

F

G

H

Unë

K

L

M

N

O

P

P

R

S

T

U

V

Z